Grau en Biologia

1063 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Facultat de Ciències (UdG)
Grau en Biologia
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
Presencial
Girona
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

La biologia és una ciència experimental i, per tant, és bo tenir coneixements bàsics de física i química; també cal el suport de les matemàtiques i la geologia i, com en qualsevol disciplina científica, són importants els idiomes i la informàtica. Com en tots els estudis universitaris, és indispensable adquirir competències d'expressió tant oral com escrita per poder realitzar presentacions o exposar projectes, resultats i memòries.

A l'estudiant de Biologia li ha d'agradar el treball de laboratori, sentir-se motivat per aprendre quines són les bases cel · lulars i moleculars de malalties com el càncer o la sida, però també per a saber com ho podem fer per protegir les espècies i el medi ambient ... Ha de tenir una gran capacitat d'observació, rigor, tenacitat i també ha d'estar preparat per actualitzar el seu aprenentatge, atès que la biologia és una ciència en desenvolupament continu.

Objectius formatius
L'objectiu general del grau de Biologia és la formació de professionals en l'àmbit de la biologia amb una base àmplia i generalista de coneixements i amb una formació experimental sòlida. Amb aquest grau es pretén estimular l'interès per l'aprenentatge i l'aplicació dels coneixements adquirits en diferents entorns i problemàtiques. El grau de Biologia ha de garantir l'adquisició de coneixements en morfologia, sistemàtica, estructura, funció i interacció dels éssers vius, així com de les anàlisis relacionades amb aquests aspectes tant des del punt de vista docent i investigador com de la utilització aplicada d'aquests coneixements. La formació obtinguda al llarg del grau ha de permetre:

| Realitzar estudis d'identificació, anàlisi i classificació dels organismes vius i dels agents i materials biològics, així com dels seus restes i senyals d'activitat.
| Investigar, desenvolupar i establir sistemes de control dels processos biològics.
| Produir, transformar, manipular, conservar, identificar i realitzar controls de qualitat de mostres d'origen biològic.
| Estudiar els efectes biològics de productes de qualsevol naturalesa i controlar la seva acció.
| Realitzar estudis genètics i determinar la seva aplicabilitat.
| Dur a terme estudis ecològics, avaluar l'impacte ambiental i planificar, gestionar, explotar i conservar poblacions, ecosistemes i recursos naturals terrestres i marins.
| Assessorar científicament i tècnicament sobre temes biològics i el seu ensenyament en els nivells educatius on s'exigeixi la titulació mínima de graduat / ada.
Organització del grau
El grau de Biologia s'organitza en 4 anys i al llarg d'aquest temps adquiriràs les competències relacionades amb l'aprenentatge de les metodologies experimentals; competències que apliquen el raonament científic al disseny, la recollida i interpretació de dades, el seu processament i anàlisi posterior. En definitiva, aprendràs una nova manera de pensar i resoldre problemes aplicant el mètode científic.

En el primer curs trobaràs les anomenades matèries bàsiques: Química, Física, Biologia, Matemàtiques, Geologia, així com una matèria pràctica anomenada Tècniques científiques integrades que t'ha de permetre desenvolupar i adquirir les competències i habilitats relacionades amb el treball experimental tant de laboratori com de camp.

El segon curs inclou exclusivament matèries obligatòries com Bioquímica, Genètica, Zoologia, Estadística, Microbiologia, Citologia / Histologia i Botànica. Cadascuna de les matèries obligatòries constitueix un mòdul en el qual hi ha una part teòrica i una part pràctica.

En el tercer curs s'inclouen els aprenentatges sobre matèries obligatòries com són Fisiologia vegetal, Fisiologia animal, Ecologia, Evolució i Biologia molecular. Ara ja tens una visió general de la biologia. Si t'interessa conèixer a fons l'estructura i el funcionament dels éssers vius, quines són les bases moleculars de les malalties, com podem utilitzar els organismes vius per millorar la nostra qualitat de vida o com es poden aplicar aquests coneixements per a generar béns o serveis , en tercer curs pots dirigir el teu aprenentatge escollint el mòdul de Biologia fonamental i sanitària. Si esculls el mòdul de Biologia de la conservació podràs estudiar la gran diversitat d'organismes que existeixen, les relacions que s'estableixen entre ells i amb el seu entorn, la dinàmica de les poblacions, les comunitats, els ecosistemes, com emmalalteixen aquests ecosistemes i què estrat ègies es poden aplicar per preservar i gestionar la flora, la fauna i el medi on viuen.

A quart curs faràs un pas cap a l'especialització i la professionalització. Podràs escollir dos mòduls optatius dels següents: Fonamental, Sanitari, Biotecnològic, Biologia de la conservació II, Biologia de la conservació III o Gestió ambiental avançada i recursos naturals. A més hauràs de portar a terme el Treball de fi de grau on podràs aplicar totes les competències que has après anteriorment i realitzar un període de pràctiques en empresa.

Els graduats i graduades en Biologia estan capacitats per exercir tasques de recerca tant bàsica com aplicada. Els principals perfils professionals d'un graduat / ada en Biologia són:

| Anàlisi i control de qualitat
| Assessories
| Comercial
| Control de processos industrials
| Control de productes d'origen biològic
| Control demogràfic
| Estudi d'organismes vius
| Explotació i producció
| Formació / Docència
| Gestió
| Peritatges
| Sanitat (humana, vegetal, animal)

Temari

primer curs
| Química bàsica (B): 9,00 crèdits
| Biologia bàsica (B): 9,00 crèdits
| Matemàtiques bàsiques (B): 9,00 crèdits
| Física bàsica (B): 9,00 crèdits
| Geologia bàsica (B): 6,00 crèdits
| Tècniques científiques integrades (B): 18,00 crèdits
segon curs
| Bioquímica (OB): 9,00 crèdits
| Citologia i histologia (OB): 9,00 crèdits
| Zoologia (OB): 9,00 crèdits
| Estadística (OB): 6,00 crèdits
| Microbiologia (OB): 9,00 crèdits
| Genètica (OB): 9,00 crèdits
| Botànica (OB): 9,00 crèdits
tercer curs
| Fisiologia vegetal (OB): 9,00 crèdits
| Ecologia (OB): 9,00 crèdits
| Evolució (OB): 9,00 crèdits
| Fisiologia animal (OB): 9,00 crèdits
| Biologia molecular (OB): 9,00 crèdits
| Cal superar primer els mòduls següents:
? Biologia de la conservació I (OP): 15,00 crèdits
? Biologia fonamental i sanitària (OP): 15,00 crèdits
quart curs
| Treball fi de grau (TFG): 12,00 crèdits
| Projectes (OB): 6,00 crèdits
| Cal superar 2 dels mòduls següents:
? Mòdul biotecnològic (OP): 15,00 crèdits
? Mòdul sanitari (OP): 15,00 crèdits
? Mòdul fonamental (OP): 15,00 crèdits
? Mòdul biologia de la conservació II (OP): 15,00 crèdits
? Mòdul biologia de la conservació III (OP): 15,00 crèdits
? Mòdul gestió ambiental avançada i recursos naturals (OP): 15,00 crèdits
| Cal superar primer els mòduls següents:
? Pràctiques en empreses (OP): 6,00 crèdits
? Economia i gestió d'empresa (OP): 6,00 crèdits

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Durada

4 anys
Grau en Biologia
Facultat de Ciències (UdG)
Campus i seus: Facultat de Ciències (UdG)
Facultat de Ciències (UdG)
Campus de Montilivi 17003 Girona
Sol·licita informació
X