Grau en Medicina

Grau
Oficial / homologat
Presencial
360 crèdits
entre 2500 € i 5000 €

Descripció

Presentació

 

El grau en Medicina és una titulació que s'imparteix conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en l'entorn biosanitari del Parc de Salut Mar, un espai únic que aglutina equipaments de referència com l'Hospital del Mar o el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Objectius

 

L'objectiu del grau en Medicina és formar-te com a metge polivalent capaç d'exercir amb excel·lència la professió en diversos àmbits, des de l'atenció primària fins a la medicina hospitalària de tercer nivell, la gestió sanitària o la recerca biomèdica.

Característiques

Els estudis estan organitzats en els quatre grans eixos següents:

 • Formació profunda en les bases biològiques, socials i comunitàries de la medicina.
 • Desenvolupament d'un raonament clínic competent. En graduar-se, el metge ha de ser capaç d'orientar els diagnòstics i de resoldre terapèuticament aquelles situacions que per la seva prevalença i importància són la pràctica habitual del metge generalista.
 • Compromís social i ètic de la professió mèdica. Aquest és un objectiu irrenunciable que cal assolir amb la formació en matèries que, en la majoria dels casos, han estat absents de manera explícita en els plans d'estudis de Medicina.
 • Consideració humanista de la professió. El metge ha de tenir una actitud més procliu a entendre les situacions generades per la pèrdua de la salut i la manera com aquesta influeix en les persones.

Per assolir aquest objectiu, el grau en Medicina aporta diverses innovacions docents:

 • Contacte precoç, des de primer curs, amb la realitat sanitària: pràctiques a l'assistència primària, en equips hospitalaris i en centres sociosanitaris, entre d'altres.
 • Disponibilitat de formació específica (matèries optatives): en recerca mèdica, en medicina clínica hospitalària, en medicina clínica comunitària, en cirurgia, en neurociències i en gestió sanitària.
 • Iniciació a la recerca biomèdica: integració en els grups de recerca de la UPF, de la UAB i del Parc de Salut Mar. Treball de fi de grau orientat a aquesta finalitat.
Competències que s'adquiriran
 • Valors, actituds, comportament i ètica professionals
 • Fonaments científics de la medicina
 • Habilitats de comunicació
 • Habilitats clíniques
 • Coneixement de la salut de la població i dels sistemes de salut
 • Capacitat per utilitzar la informació
 • Pensament crític i investigador
Pràctiques

La formació pràctica dels estudiants és determinant en la titulació. Els estudis requereixen una gran dedicació per assolir els objectius d'aprenentatge d'habilitats pràctiques. Si bé tota l'activitat docent és obligatòria, assistir a les pràctiques és un requisit imprescindible per superar les assignatures. A més de les pràctiques vinculades a cadascuna de les assignatures, en la titulació està previst un gran volum d'activitat pràctica.

Estades a l'estranger

La Facultat anima els estudiants a fer estades acadèmiques o de recerca a l'estranger. A més a més dels programes d'intercanvi tradicionals (per exemple, Erasmus), el pla d'estudis preveu un trimestre de mobilitat per facilitar que l'estudiant que faci estudis en altres universitats (espanyoles o estrangeres) tingui un reconeixement acadèmic automàtic d'un nombre considerable de crèdits. Així mateix, la Facultat fomenta estades de recerca durant els mesos d'estiu. Gairebé tots els estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida han fet estades de recerca d'aquest tipus, en la majoria dels casos a l'estranger.

Sortides professionals

Exercici de la medicina en el sistema sanitari públic i privat un cop acabada la formació especialitzada corresponent. Altres possibilitats són el desenvolupament d'una carrera professional dins l'àmbit de la recerca biomèdica, la indústria farmacèutica i biotecnològica, la salut pública o la gestió sanitària, un cop cursats els programes de formació específica mitjançant màsters oficials i programes de doctorat.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català, castellà i anglès (depenent de l'assignatura)

Durada

Sis cursos acadèmics
Campus i seus: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Plaça de la Mercè, 10-12 08005 Barcelona
Cursos més populars
X