INSA Business, Marketing & Communication School

Master Big Data & Project Management

INSA Business, Marketing & Communication School

Descripció

L'analítica de dades s'ha convertit en un element clau per a la generació de valor en empreses i organitzacions de tota mena. Ens trobem en la transició cap a un nou model socioeconòmic en el qual les dades de tota mena ocupen el lloc central en els processos productius, i les empreses reclamen professionals que siguin capaços de dirigir i afrontar els reptes que suposa aquest nou context.

En aquest entorn, i des d'un enfocament completament pràctic, el temari del curs cobreix les disciplines principals que conformen un projecte d'analítica de dades a l'escenari Big Data: la definició d'objectius i indicadors associats, la identificació, captura i pre-processament de dades heterogenis d'alt valor afegit, la implementació de models analítics en entorns distribuïts i altament escalables, la visualització de dades i incorpora els coneixements i tècniques de gestió necessàries per a la direcció d'aquest tipus de projectes.
Veure més

Temari del curs

ÀREA D'DATA INTELLIGENCE
- Anàlisi Descriptiu
Per a què volem analitzar les dades? Quines dades necessitem?
- Construcció del repositori d'anàlisi.
Com guardem la informació?
- Definició, creació i representació gràfica de variables.
Per on comencem a analitzar? Què i com mesurem resultats?
- Definició d'indicadors i validació de resultats.
Quants dades analitzem?
- Mineria de Dades.
Podem reduir el nombre de variables per a una anàlisi? Existeixen Relacions entre successos? Existeixen relacions ocultes? Podem agrupar usuaris i / o productes? Podem fer previsions de comportament?
- Casos Pràctics
Com apliquem els coneixements adquirits a un cas pràctic?
ÀREA D'BIG DATA
- Introducció al fenomen Big Data
El fenomen Big Data en context. Què és Big Data? Per què ara?
La dada com a element clau per a la generació de valor en l'empresa actual
- Estructura dels projectes
Estructura dels projectes Big Data Analytics. Data Scientist, Data Engineer, Data Practitioner ... perfils laborals d'èxit associats al Big Data
- Fonaments i eines del Big Data
Fonaments tècnics del Big Data. L'ecosistema Big Data i la caixa d'eines del Data Scientist. llibreries algorítmiques
- Contextualització de les dades
El treball amb dades en el context Big Data. El cicle de vida de la dada. Fonts d'informació, tipologia i qualitat de la dada
- Captura i pre-processament de dades
Nous models d'emmagatzematge de dades. Explotació de dades geoespacials
- Tecnologies de escalabilitat horitzontal de sistemes
Computació distribuïda en clúster i frameworks de referència: Hadoop, Spark, Storm ...
- Explotació de dades
Explotació multicanal de dades i tecnologies de visualització: dashboards, mapes, llibreries gràfiques
- Projecte final
Projecte de Big Data Analytics
ÀREA D'PROJECT MANAGEMENT
- La gestió de projectes
Les cinc etapes de la gestió de projectes, les nou àrees del coneixement en la gestió de projectes.
- Definició de l'abast de projectes
Scope Management
- Cronograma del Projecte
Time Management
- Cost i Finançament de Projectes
cost Management
- Eines Informàtiques
Microsoft Project
Sol·licita informació i rebràs el programa més detallat
Veure més

Destinataris

Professionals del sector tecnològic, professionals de qualsevol àmbit que volen enfocar la seva carrera cap al treball amb dades:

a) Nous llicenciats i professionals que vulguin ampliar els seus coneixements en l'àrea del Big Data Project Management.

b) Professionals amb experiència que vulguin assumir noves competències i responsabilitats, així com tenir un reconeixement.

c) Empreses que busquin especialització del seu personal.

d) Titulats en Formació Professional Grau Mitjà o de Grau Superior que busquen una preparació pràctica per entrar al món laboral.

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol

Tipus d'avaluació

El sistema d'avaluació del programa està compost per l'assistència a les sessions, una avaluació parcial a meitat del curs i l'elaboració i presentació del projecte final.


Horari/Torn

Dimarts a Divendres 19h a 21: 30h

Durada

Inici: febrer
Durada: 1 any acadèmic (Febrer a febrer)

Objectius

L'objectiu és que l'estudiant obtingui un coneixement concret i aplicat que li permeti emprendre amb seguretat un projecte d'analítica de dades en entorns Big Data:

- Conèixer el model socioeconòmic que defineix el fenomen Big Data.

- Conèixer l'ecosistema de dades actual i definir estratègies de valorització de dades.

- Definir un projecte d'analítica de dades amb un enfocament de negoci (objectius, indicadors, impacte).

- Capacitar en totes les àrees de gestió mitjançant una visió transversal de l'empresa.

- Conèixer les fases de treball i activitats en què es divideix un projecte Big Data Analytics.

- Conèixer els principals conceptes i eines per a la direcció, planificació, gestió i programació de qualsevol tipus de projecte.

- Identificar les tipologies de dades i les seves característiques, les principals fonts de dades existents i les tècniques de consum i pre-processat de dades per a cadascuna d'elles.

- Conèixer els conceptes bàsics de l'estadística, el Data Mining i el Machine Learning i ser capaç de definir models analítics que els utilitzin.

- Conèixer els principis de l'arquitectura distribuïda i els principals components tecnològics que conformen un sistema Big Data Analytics.

- Conèixer els conceptes clau de la visualització d'informació heterogènia (numèrica, geoespacial ...).

- Conèixer i practicar amb les principals eines que s'utilitzen per a cadascuna de les activitats definides.

- Completar un projecte pilot de Big Data Analytics que permeti exercitar les capacitats adquirides en el curs.

Titulació obtinguda

Després d'haver superat amb èxit les proves d'avaluació del programa i sempre que es compti amb l'assistència mínima requerida, l'alumne / a obtindrà el títol de Màster en Big Data & Data Intelligence de INSA Business, Marketing & Communication School.

Perspectives laborals

- Data Management
- Data Project Manager
- Director estratègic
- Analista de dades
- Data Scientist
- Data Engineer

Preu

5.100 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Master Big Data & Project Management

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Master Big Data & Project Management