Màster en Direcció de màrqueting i gestió comercial

Màster
On-line
12 mesos
6500 €

Descripció

L'entorn empresarial està canviant a gran velocitat. Els avenços tecnològics, la globalització, consumidors més exigents i informats i un entorn més competitiu estan modificant profundament les estratègies comercials i de màrqueting d'empreses i organitzacions.
Tots aquests factors han provocat un canvi en la manera en què venem els nostres productes o serveis: la proximitat al client és clau per tenir èxit.
El Màster en Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial està dissenyat per formar professionals que connectin amb cadascun dels seus clients i sàpiguen com donar resposta a les seves necessitats combinant dos aspectes essencials i completament interconnectats avui dia: la Direcció de Màrqueting i la Direcció Comercial de una empresa.

Temari

 • Nou entorn competitiu
 • Anàlisi de l'entorn.
 • Motors del canvi: Tecnologia i sociologia.
 • Societat digital i del coneixement.
 • Màrqueting Estratègic: Anàlisi i formulació
 • La funció estratègica del màrqueting.
 • Estratègies de Màrqueting.
 • Gestió del Màrqueting.
 • L'Empresa en la seva orientació al Màrqueting.
 • Diagnòstic estratègic DAFO.
 • Pla de Màrqueting.
 • Màrqueting Intelligence i Consumidor 2.0
 • El procés d'investigació de mercats
 • investigació qualitativa
 • tècniques qualitatives
 • tècniques quantitatives
 • Introducció a la previsió de vendes
 • Màrqueting Operatiu - Mix i eines
 • polítiques Comercials
 • màrqueting Mix
 • Trade Marketing
 • Seguiment i control de les accions de màrqueting
 • Estratègies de comercialització
 • Màrqueting Digital.
 • Entorn Internet actual
 • Estratègia de Màrqueting 2.0
 • Els nous comportaments dels usuaris defineixen nous models de consumidors ... i de negocis
 • Tècniques de Negociació Comercial
 • Reflexionar sobre les habilitats negociadores i el Concepte Preu.
 • Conèixer l'estil de negociació.
 • Debatre sobre els diferents aspectes del procés negociador.
 • Practicar la generació d'alternatives
 • El procés de negociació: Preparació, propostes i intercanvis.
 • Errors més comuns
 • El tancament de la venda i seguiment.
 • Key Account Management
 • Role del Key Account Manager
 • Creant relacions duradores amb els clients
 • Estratègies ad hoc per a cada client
 • Negociació de grans comptes
 • Direcció i Gestió Xarxa de Vendes
 • Introduir l'alumne en les variables que intervenen en l'organització de l'empresa.
 • Aplicar els principis generals de l'organització en l'organització de la xarxa de vendes.
 • Analitzar la situació de l'empresa.
 • Valorar la importància de la informació en la definició d'estratègies de la zona.
 • Valorar aquesta eina en l'estratègia de vendes.
 • Casos d'èxit i la seva aplicabilitat.
 • Gestió financera i pressupostària Màrqueting i Vendes
 • Introducció: El control del pla anual de màrqueting.
 • Rendiment de l'actiu o del capital? La resposta del director de màrqueting.
 • Com augmentar l'eficàcia de les mesures de rendiment ?.
 • "El concepte de màrqueting audit".
 • Quadre de Comandament Integral en Màrqueting.
 • Projecte Final: Pla de Màrqueting i Acció Comercial: L'objectiu del Projecte Final és el d'unir tots els coneixements i eines apreses al llarg del programa. És una exercici de simulació d'un cas real tutoritzat per un professor que fa les funcions d'assessor i que l'objectiu és guiar els grups a la consecució dels seus objectius.

Requisits

Per accedir al programa és necessari disposar de titulació universitària i experiència professional. Es valora especialment l'experiència professional perquè és important compartir coneixement a partir de les aportacions que cada participant realitza, des de la formació i responsabilitat professional, a la situació que planteja el professor. En cas de no disposar d'algun dels requisits esmentats, l'accés al programa serà valorat per la Direcció del Programa.

Durada

Dedicació: Equivalent a 60 crèdits ECTS. Convocatòria: octubre 2018.

Objectius

Plantejar propostes de valor: què vol el consumidor i / o el client, quan ho vol, on ho vol, com vol comprar-lo, quant vol comprar i quant està disposat a pagar per això. Adaptar l'empresa a les necessitats del mercat i del client. Conèixer els nous contextos dels entorns i mercats i els conceptes, tècniques i eines per adaptar la dinàmica de l'organització als mateixos. Desenvolupar un Pla de Màrqueting tipus i aplicar-lo en el context general d'una empresa. Integrar la visió i els objectius generals de l'empresa amb les polítiques i les estratègies de màrqueting. Definir els mètodes d'investigació de mercat, l'ús de les fonts de dades més adequades i l'anàlisi dels resultats, en funció de les polítiques i estratègies comercials de les empreses. Planificar i gestionar l'activitat de Màrqueting de l'empresa. Adquiriràs els coneixements i les eines de planificació, organització i direcció dels Equips de Vendes.

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). A més, totes les persones que superin l'avaluació obtindran la titulació d'EAE Business School.

Promocions

Pla de finançament disponible.
Màster en Direcció de màrqueting i gestió comercial
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Cursos més populars
X