Màster Universitari en Gestió Integrada: Prevenció, Medi Ambient i Qualitat

1119 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Informa't sobre les condicions
Sol·licita informació
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Màster Universitari en Gestió Integrada: Prevenció, Medi Ambient i Qualitat
Sol·licita informació
Màster oficial
Oficial / homologat
On-line | Distància
24 mesos
Consulteu el preu

Descripció

La Universitat Europea de l'Atlàntic ofereix amb el patrocini de la Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) el Màster Universitari en Gestió Integrada: Prevenció, Medi Ambient i Qualitat.
La formació és essencial per iniciar accions de planificació estratègica a llarg termini que incorporin la gestió integrada en les activitats econòmiques i / o productives. En conseqüència, l'estudi d'un postgrau en gestió integrada proporciona un valor afegit considerable per a molts llocs de treball. Tant és així que en l'actualitat s'ha convertit pràcticament en una exigència cada vegada més demandada pels ocupadors. Aquests coneixements són necessaris i fonamentals per a l'optimització dels recursos existents, per tal d'obtenir avantatges competitius a l'empresa i redundar positivament en la comunitat on aquesta es troba immersa. En aquest sentit, un sistema integrat de gestió ha de recolzar-se en un model holístic que incorpori criteris ambientals, socials, ètics, econòmics i de producció i / o prestació de serveis.

Temari

1ª Part: fase prèvia
1.- Introducció al medi ambient
2.- Fonaments de la prevenció de riscos laborals
3.- Marc teòric (de la gestió integrada)
4.- Ètica empresarial i responsabilitat social corporativa
5.- Metodologia de la investigació científica
 
Part: fase oficial
1.- Gestió avançada de l'aigua residual a la indústria
2.- Gestió avançada dels residus sòlids en la indústria
3.- Gestió de la contaminació atmosfèrica
4.- Tractament de sòls contaminats
5.- Gestió ambiental de l'empresa: ISO 14001
6.- Sistemes de gestió de qualitat
7.- La norma ISO 9001
8.- Gestió de la documentació i auditoria
9.- Seguretat Laboral
10.- Higiene Industrial
11.- Ergonomia
12.- Psicosociologia aplicada
13.- OHSAS 18001 i Auditoria
14.- Els sistemes de gestió integrada: qualitat, medi ambient i prevenció
15.- Models d'integració
16.- Pràctiques externes
17.- Treball fi de màster

Destinataris

La metodologia de formació proposada, sumada a la claredat, amplitud i didàctica del disseny dels continguts, permet dirigir el Màster Universitari en Gestió Integrada: Prevenció, Medi Ambient i Qualitat a:
• Graduats en Enginyeries (agrònoma, organització industrial, elèctrica, mines, forestal) i Arquitectura o equivalents (Enginyers Tècnics o Superiors).
• Graduats en Administració d'Empreses o equivalents (Llicenciats).
• Graduats en Ciències Socials (Sociologia, Psicologia, etc.) o equivalents (Llicenciats).
• Graduats en Ciències Jurídiques (Dret Ambiental) o equivalents (Llicenciats en Dret i Diplomats).
• Graduat universitari de qualsevol titulació assimilable a les anteriors, ja es tracti de titulacions d'implantació futura en el sistema universitari espanyol, tant si es tracta de titulacions existents en els sistemes universitaris d'altres països.
• Graduat universitari de qualsevol especialitat que acrediti documentalment haver rebut formació específica en matèria de gestió integrada.
• Graduat universitari de qualsevol especialitat que acrediti documentalment haver exercit professionalment en l'àmbit de la gestió integrada durant un període de temps extens.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Objectius

Objectius Generals:
Formar professionals en l'àrea d'empresa que puguin integrar-se i / o liderar equips multidisciplinaris de treball amb capacitat per adaptar-se a les necessitats del mercat i canvis tecnològics i abordar problemes de gestió integrada amb criteris professionals mitjançant l'ús de les noves tecnologies (TIC).

Objectius específics:
En finalitzar el curs, els alumnes han de ser capaços de:
Identificar la tècnica de depuració més adequada (fisicoquímica o biològica) en funció de les característiques de l'influent de l'aigua residual i proposar alternatives basades en la reducció de la contaminació, la reutilització i l'ocupació de bones pràctiques en origen.
Avaluar possibles vies de valorització dels residus químics i industrials en general, amb èmfasi en aquells destinats a la fabricació de materials lleugers i densos per a la construcció, en funció de la seva viabilitat ambiental, tècnica i econòmica.
Diferenciar els procediments de control, seguiment i anàlisi de contaminants gasosos i particulats en el marc de la legislació vigent, i explicar els factors d'emissió i climàtics que condicionen la seva dispersió en l'atmosfera mitjançant models matemàtics.
Explicar les particularitats d'un sòl a partir de les seves propietats fisicoquímiques i dels processos d'intercanvi iònic que tenen lloc i que condicionen la seva classificació.

Promocions

La Fundació Universitària Iberoamericana (FUNIBER) destina periòdicament una partida econòmica, amb caràcter extraordinari per Beques en Formació FUNIBER, el qual permet patrocinar aquest programa.
Per sol·licitar-la, s'ha de completar el formulari de sol·licitud d'informació que apareix al web de FUNIBER o comunicar-se directament amb la seu de la fundació al seu país que li informarà si cal aportar alguna informació addicional.
Un cop es rebi la documentació, el Comitè Avaluador d'examinar la idoneïtat de la seva candidatura per a la concessió d'un ajut econòmic, en forma de Beca en Formació FUNIBER.
Màster Universitari en Gestió Integrada: Prevenció, Medi Ambient i Qualitat
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X