Master en Màrqueting Relacional, Directe & Interactiu

INSA Business, Marketing & Communication School

Descripció

Màster en Màrqueting Relacional directe i interactiu. La nova comunicació en l'entorn digital ha ampliat el ventall d'accions que una empresa pot aplicar per generar millors resultats. Vendre més implica conèixer noves dimensions en què captar nous consumidors. Saber manejar tals eines és un gran diferencial que caracteritza el professional de la societat de la informació.
Des INSA International Business School s'inculquen valors a tots els alumnes. Se'ls donen eines perquè desenvolupin una opinió crítica sobre el món en què viuen, i se'ls impulsa a que desenvolupin tota la seva creativitat. La innovació és el que sempre anirà demandat en qualsevol sector i en qualsevol època.

Temari

• Mòdul 1: El nou màrqueting estratègic.
• Mòdul 2: El màrqueting operatiu.
• Mòdul 3: Posicionament i Marca.
• Mòdul 4: Orientació a un màrqueting de resultats.
• Mòdul 5: Captació i estratègies de segmentació.
• Mòdul 6: Fidelització de clients.
• Mòdul 7: Màrqueting relacional.
• Mòdul 8: Màrqueting one-to-one.
• Mòdul 9: El Màrqueting a Internet.
• Mòdul 10: El Comerç electrònic.
• Mòdul 11: La Publicitat digital.
• Mòdul 12: Màrqueting de cercadors SEO-SEM.
• Mòdul 13: Màrqueting directe i interactiu.
• Mòdul 14: Creativitat directa i interactiva.
• Mòdul 15: Xarxes socials, blocs, 2.0 i 3.0.
• Mòdul 16: Màrqueting de guerrilla.
• Mòdul 17: Altres mitjans interactius (Mobile, TV, etc).
• Mòdul 18: Màrqueting i innovació.
• Mòdul 19: Projecte Final.

Destinataris

• Nous llicenciats i professionals que vulguin ampliar els seus horitzons laborals.
• Professionals amb experiència que vulguin assumir noves competències i responsabilitats, així com tenir un reconeixement.
• Empreses que busquin especialització del seu personal.
• Titulats en Formació Professional Grau Mitjà o de Grau Superior que busquen una preparació pràctica per entrar al món laboral.

Durada

Inici: Octubre 2020. Durada: Fins juliol 2021.

Objectius

• Aprendre a desenvolupar i dirigir programes de comunicació directa i interactiva, de màrqueting relacional i CRM, de venda a distància i comerç electrònic.
• Conèixer l'enfocament de l'màrqueting multimèdia interactiu.
• Capacitar professionals per saber comunicar d'una manera orientada a resultats.
• Conèixer i aplicar les tècniques més eficaces de màrqueting directe, la gestió integrada de campanyes, la utilització de mitjans i xarxes socials i la gestió de la reputació en línia.

Titulació obtinguda

Després d'haver superat amb èxit les proves d'avaluació de el programa i sempre que es compti amb l'assistència mínima requerida, l'alumne obtindrà el títol de Màster en Màrqueting Relacional, Directe & Interactiu de INSA Business, Marketing & Communication School.

Pràctiques

INSA ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses durant el període d'impartició del Màster.

Perspectives laborals

Director d'E-Marketing. Director d'E-Business.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Master en Màrqueting Relacional, Directe & Interactiu
També et recomanem aquests cursos
X