Màster en Project management

1086 Persones estan visitant aquest curs
Preu 8.900 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Project management
Sol·licita informació
Màster
On-line
60 crèdits
Preu 8.900 €

Descripció

Màster online en direcció efectiva de projectes complexos.
Avui en dia, per a les empreses i organitzacions actuals és vital saber en tot moment quin és l'estat dels projectes en què estan embarcats, l'abast d'aquells que tenen pensat executar i els resultats dels quals han estat acabats. Per això, la figura del project manager i la gestió de projectes i programes adquireixen cada vegada més rellevància de cara a plantejar estratègies de negoci eficients.
El Màster en Project Management Online (PMO) de OBS Business School, considerat un dels millors Màsters en Project Management Online del mercat, està dissenyat per preparar els participants de cara a fer l'examen de certificació Project Management Professional (PMP) ® del Project Management Institute (PMI). Així, els estudiants que superin el màster podran presentar-se a les proves de certificació PMP del PMI el que els permetrà impulsar la seva carrera com a project manager i créixer en el camp de la gestió de projectes.
Des de la seva creació el 2007, amb 14 edicions en el postgrau en Project Management Online, s'ha generat un gran pool de participants i ex participants internacionals, que el converteix en un dels programes més potents del mercat, multiplica l'intercanvi d'experiències professionals de tot tipus entre els participants, fomentant al seu torn un networking difícil de replicar en altres programes.
OBS Business School ha estat revisada i aprovada com a proveïdora d'educació en project management pel PMI, la principal associació mundial de project managers. Les organitzacions R.E.P. són institucions acadèmiques certificades pel PMI per ajudar els professionals del Project Management a aconseguir i renovar les diferents certificacions que concedeix, com són la certificació PMP, la certificació Program Management Professional (PgMP) ® i altres certificacions professionals. Per poder obtenir aquesta certificació, les institucions R.E.P. del PMI compleixen una sèrie de rigorosos estàndards de qualitat tant en el contingut i disseny dels màsters com en la formació del seu claustre.

Temari

Al programa s'analitzen totes les àrees de coneixement definits pel PMI a A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide), però el Màster en Project Management a més inclou bastants temes addicionals que s'han cregut imprescindibles incorporar en el programa per garantir un complet desenvolupament competencial del Director de Projecte.

1. Direcció Estratègica de Projectes i l'Empresa
1.1. L'empresa i política d'empresa.
1.2. Estils i cultures organitzacionals.
1.3. Estructures organitzatives.
1.4. Project Governance.
1.5. Projectes, programes i portfolis i la seva alineació estratègica.
1.6. Òrgans de govern estratègic de projectes (PMO)

2. Marc de Referència per a la Direcció de Projectes
Marc de referència per a la direcció de projectes
2.1. L'estàndard global de la Guia de Fonaments per a la Direcció de Projectes de PMI (PMBOK® Guide)
2.2. Conceptes de projecte, gestió de projecte i gestió d'operacions.
2.3. Influències de l'organització en la Direcció de Projectes i Cicle de vida del projecte.
2.4. Àrees de coneixement en la gestió de projectes.
2.5. Processos de direcció de projectes.
Gestió del Abast del Projecte
2.6. Què és la gestió de l'abast del projecte ?.
2.7. Recopilar els requisits.
2.8. Definició de l'abast del projecte.
2.9. Creació Estructura Desglossament del Treball (EDT).
2.10. Verificació i control de l'abast del projecte.

3. Gestió del termini del projecte. Gestió del cost del projecte.
Gestió del termini del projecte
3.1. Introducció i aspectes generals de la gestió del termini.
3.2. Pla de gestió del temps.
3.3. Identificació i definició de les activitats del cronograma.
3.4. Seqüenciació de les activitats del cronograma.
3.5. Estimació de les necessitats de recursos de les activitats.
3.6. Estimació de la durada de les activitats.
3.7. Desenvolupament del cronograma.
3.8. Seguiment i control del termini. Control del cronograma.
3.9. Aplicacions per a la gestió del temps: MS Project.
Gestió del cost del projecte
3.10. Introducció a la gestió del cost del projecte.
3.11. Fonaments bàsics de la gestió del cost.
3.12. Gestió del pla de costos.
3.13. Estimació dels costos del projecte.
3.14. Preparació i aprovació del pressupost del projecte.
3.15. Control de costos.
3.16. Aplicacions per a la gestió del cost.

4. Gestió de la qualitat del projecte.
4.1. Introducció a la gestió de la qualitat.
4.2. Planificació de la qualitat del projecte.
4.3. Assegurament de la qualitat del projecte.
4.4. Control de la qualitat del projecte.
4.5. Normatives de Qualitat aplicables en projectes.
4.6. La qualitat dels productes i / o dels serveis.
4.7. El pla de qualitat del projecte.
4.8. Eines i tècniques per a la millora de la qualitat dels processos.

5. Gestió del risc del projecte
5.1. Introducció a la gestió dels riscos.
5.2. Planificació de la gestió dels riscos.
5.3. Identificació dels riscos.
5.4. Anàlisi qualitativa de riscos.
5.5. Anàlisi quantitativa de riscos.
5.6. Planificar la resposta als riscos.
5.7. Controlar els riscos.
5.8. Aplicacions per a la gestió de riscos: @Risk

6. Finançament de projectes.
Gestió de Programes i Portafoli de projectes.
Finançament de projectes
6.1. Introducció.
6.2. Pla financer.
6.3. Necessitats de capital.
6.4. Model financer.
6.5. Anàlisi i informes financers.
6.6. Anàlisi de viabilitat i risc del projecte.
6.7. Casos pràctics.
Gestió de programes i portafoli de projectes
6.8. Gestió de programes de projectes
6.9. Gestió de cartera de projectes
6.10. L'estàndard OPM3®
6.11. Casos pràctics.

7. El factor humà: gestió de persones, ètica i el project manager. Gestió del canvi en projectes.
El factor humà: gestió de persones, ètica i el project manager
7.1. El Project Manager: paper, responsabilitats, competències i comportament ètic.
7.2. Planificació de les persones. Adquisició i desenvolupament.
7.3. Gestió i direcció de l'equip de projecte
Gestió del canvi en projectes
7.4. Gestió del canvi: conceptes.
7.5. Gestió de projectes de canvi organitzacional.
7.6. Gestió del canvi en projectes.
7.7. Gestió del canvi de persones en projectes: gestió de la comunicació, gestió dels stakeholders, gestió de la formació i gestió d'equips.

8. Gestió de les adquisicions, contractacions i aspectes legals en la contractació.
8.1. Gestió de les adquisicions segons la PMBOK® Guide
8.2. Gestió de contractes
8.3. Aspectes legals: el contracte, tipus de contractes, elaboració de contractes i
interpretació.


9. Gestió de la venda del projecte.
Gestió de la integració i del coneixement.
Gestió de la venda del projecte
9.1. El projecte com a producte a vendre
9.2. El procés de venda de projectes
9.3. El tipus d'ofertes i contractes.
9.4. La creació i continguts de les ofertes.
9.5. Metodologia de la venda estratègica.
Gestió de la integració i del coneixement del projecte
9.6. Gestió de la integració.
9.7. Grups de processos per a la direcció de projectes.
9.8. Gestió del coneixement.
9.9. Tendències en gestió de projectes.

10. Metodologies tradicionals i innovadores. Gestió de projectes sectorials
10.1. Metodologies de gestió de projecte i la normativa internacional ISO21500
10.2. Exemple de marc de processos: PRINCE2
10.3. AGILE
10.4. Exemple d'marc Agile: melé
10.5. Metodologia de gestió de projectes en diferents indústries: construcció i programari.
10.6. Triant enfocaments, metodologies i procediments: project tracking i project steering.
Preparació per a la certificació PMP: Iniciació. X-AM (STS)
Àrees de Coneixements: cobreix les àrees de la PMBOK® Guide emfatitzant aspectes claus de certificació.

Treball final del màster:
L'objectiu principal consisteix en la realització d'un projecte que permeti als estudiants aplicar els grups de processos apresos al llarg de tot el programa, a la vegada que s'aconsegueix una especialització en la gestió d'un projecte en concret. Es focalitza en aplicar les millors pràctiques de diferents indústries, comprendre els seus beneficis i exercitar habilitats de gestió que tot Project Manager ha de tenir.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà. Bilingüe (català / anglès).

Durada

Inici: octubre 2018. Durada: 12 mesos.

Objectius

Dirigir projectes complexos de forma eficient i eficaç
Desenvolupar habilitats directives i tècniques de gestió de recursos humans i materials
Certification PMP
Alinear les necessitats actuals de les empreses en la direcció de projectes amb l'ensenyament de les millors pràctiques del mercat
Iniciar la teva preparació a l'examen de certificació PMP del PMI

Titulació obtinguda

Les persones que superin l'avaluació del programa i compleixin els requisits acadèmics establerts per la UB, obtindran el títol UB (Universitat de Barcelona). Per poder obtenir la titulació de la Universitat de Barcelona (UB) és necessari disposar de Titulació Universitària de Grau (Enginyeria, Llicenciatura o Diplomatura). En cas de no disposar d'una titulació universitària de Grau s'obtindrà un diploma d'extensió universitària de la UB.

Perspectives laborals

Director de projectes Director de l'Oficina de Gestió de Projectes (OGP) Gestor de programes Gestor de portafolis Gestor de projectes online

Promocions

OBS posa a disposició dels alumnes el seu Programa de Beques per tal de fomentar la formació contínua de professionals, emprenedors i directius.

Professorat

Director del Programa en Project Management: Joan Torres Moreno. Order Mgmt. and Distribution Competence Center Manager en Grup Volkswagen. Master of Business Administration (MBA). Enginyer Superior de Telecomunicació.
Màster en Project management
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X