MBA en Hospitality i Turisme

Màster
On-line | Distància
60 crèdits
11800 €

Descripció

L'MBA en Hospitality & Tourism Management està especialment dissenyat per facilitar el desenvolupament com a gestors de professionals del sector de hospitality, o d'aquells que aspiren a ser-ho. Per aconseguir aquesta missió, l'MBA persegueix assolir els següents objectius:
L'MBA en Hospitality i turisme busca potenciar les capacitats directives dels gestors de hospitality, contribuint al seu desenvolupament professional, alhora que a la millora de la competitivitat i rendibilitat dels seus establiments, així com facilitar l'especialització en hospitality management a postgraduats universitaris amb vocació de desenvolupament professional en aquest sector.
Al seu torn, tracta de fomentar l'esperit emprenedor en projectes relacionats amb la hospitality, aportant competències necessàries per col·locar el producte i / o el negoci en el mercat en les degudes condicions de solvència, rendibilitat, atractiu per al consumidor i competitivitat. Així mateix, especialistes capaços d'entendre i explotar les oportunitats que les noves tecnologies i les xarxes socials i Internet ofereixen per desenvolupar negocis innovadors i que facin del virtual / digital una fortalesa.
El màster, que es desenvolupa sota una metodologia distància en línia, pot realitzar-se en 12 mesos, gràcies al seu model d'aprenentatge flexible que s'adapta a les necessitats dels participants.
Per què un Màster en Hospitality i turisme avui en dia?
La conjuntura turística actual, de constant incertesa, fa que sigui el millor moment per formar-se i invertir temps en adquirir coneixements que li permetran progressar professionalment, podent accedir a nous reptes. Aquests desafiaments, que es podran plasmar a la realitat empresarial del turisme, s'abordaran a través d'un pla de negoci, aportant capacitat estratègica, analítica i econòmic financera del sector.
És el moment oportú d'aprofitar l'entorn canviant del professional del management en turisme, per proporcionar un gir qualitatiu al seu perfil com a futur directiu.
En el context nacional (turisme receptor) i des d'un punt de vista agregat, el turisme de negocis va tenir un impacte econòmic estimat de gairebé 4.400 milions d'euros en l'últim any.

Temari

Mòdul 1: Estratègia empresarial
 • Mercat turístic - 3 crèdits - Obligatòria
 • El sector hospitality - 3 crèdits - Obligatòria
Mòdul 2: Màrqueting i comercialització
 • Orientació al màrqueting del sector hospitality - 8 crèdits - Obligatòria
 • Comercialització - 8 crèdits - Obligatòria
Mòdul 3: Direcció d'operacions
 • Operacions en hospitality - 5 crèdits - Obligatòria
 • Direcció financera - 5 crèdits - Obligatòria
 • Direcció de les persones - 5 crèdits - Obligatòria
Mòdul 4: Habilitats directives
 • Tècniques i eines per a la millora professional - 4 crèdits - Obligatòria
 • Comunicació - 4 crèdits - Obligatòria
Mòdul 5: Treball de fi de màster
 • Treball de fi de màster - 15 crèdits - Obligatori
Consisteix en l'elaboració d'un pla d'empresa, un pla de producte aplicat a la pròpia empresa o una pla de recerca validat i tutoritzat per experts.

Objectius

L'MBA en Hospitality & Tourism Management et permetrà:
 • Visió internacional en la indústria turística: Oferir una formació directiva convisión internacional en la indústria turística, a la vegada que una perspectiva flexible i adaptable a un entorn global canviant i competitiu integrant els principals àmbits de la gestió turística des d'una òptica interdisciplinària i integral.
 • Estratègia: Assegurar una gestió empresarial turística basada en plans estratègics, i orientada a l'obtenció de resultats.
 • Necessitats: Donar resposta a les necessitats de formació de directius especialitzats en el sector turístic.
 • Innovació: Desenvolupar la capacitat d'innovació i de gestió dels directius d'empreses turístiques i hoteleres, oferint coneixements i habilitats en noves tecnologies aplicades al turisme i, en particular, a l'e-Tourism.
 • Futurs líders: Formar els futurs líders de la indústria hotelera i turística global. Dotar de les habilitats directives i de les competències necessàries a directius i empresaris del sector turístic, per assegurar lideratges dinàmics, eficaços i d'èxit.
 • Tendències: Analitzar les tendències globals del sector, i adquirir les perspectives i estratègies per convertir-se en líders ètics d'organitzacions turístiques mundials.

Titulació obtinguda

El participant que completi amb èxit el programa obtindrà triple titulació: El títol MBA a Hospitality & Tourism Management, per The Ostelea, School of Tourism & Hopitality. MBA in Hospitality & Tourism Management, per EAE Business School. La titulació de la Universitat de Lleida.

Perspectives laborals

En finalitzar el màster, l'alumne podrà exercir en: Direcció o gerència d'hotel o d'altres empreses de restauració i de turisme. Responsable d'àrees funcionals en empreses turístiques o director supervisor operatiu. Direcció corporativa a empreses turístiques i hoteleres, en qualsevol de les seves àrees funcionals. Direcció d'empreses del sector turístic en general. Llocs de responsabilitat en empreses privades o públiques del sector. Càrrecs en empreses vinculades a la indústria hotelera i turística, en ofertes complementàries, de màrqueting i comercialització. Emprenedor en negocis del sector turístic o relacionats amb el mateix. Consultor / assessor turístic i hoteler.
Campus i seus: Ostelea (2)
Ostelea
C/ Aragó, 55 08015 Barcelona
Cursos més populars
X