Curs Monogràfic sobre Compliance

Consulteu el preu
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic sobre Compliance
Sol·licita informació
Curs
On-line | Semi-presencial
Barcelona
Consulteu el preu

Descripció

La crisi financera global i els recents casos, arreu del món, de frau, corrupció i males pràctiques financeres i empresarials han generat un enduriment de les mesures de control i el desenvolupament de noves exigències normatives per part de les autoritats reguladores i supervisores a nivell mundial, que fan imprescindible la implantació de sistemes de control i gestió de riscos i que converteixen la figura del responsable de compliment (compliance officer) en la peça clau i indiscutible per oferir assessorament, amb un enfocament basat en el risc, i desenvolupar els procediments de control adequats per a garantir el compliment normatiu i convertir-se en salvaguarda de la reputació corporativa.
En paral·lel a l'enduriment de l'entorn de supervisió, en els últims anys s'ha produït també un autèntic tsunami normatiu amb l'entrada en vigor de múltiples normatives i regulacions en multitud d'àmbits, la qual cosa dificulta encara més el desenvolupament de sistemes de control eficaços i converteix a imprescindible la formació, en els més variats àmbits (mercat de valors, prevenció de blanqueig de capitals, protecció de dades, defensa de la competència, etc.), dels professionals del compliance.
Al nostre país, la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, relativa a la reforma del Codi Penal espanyol, converteix les persones jurídiques en subjectes susceptibles de cometre delictes, independentment de les persones físiques que les componguin, i poden per això veure afectades per dures sancions penals. Per eximir de responsabilitat penal a les persones jurídiques, han de complir-diverses condicions, incloent el correcte desenvolupament, implantació i execució d'un Programa de Compliment (Compliance Program) o Compliance Management System (CMS). D'aquí la importància cabdal, per a qualsevol empresa espanyola, de comptar amb un adequat Programa de Compliment i amb professionals (compliance officers) prou formats en la matèria, capaços d'establir entorns de control i gestió del risc de compliment normatiu, que permetin a la alta Direcció i la Gerència de les companyies per a les quals treballen assegurar un adequat compliment, amb els cada vegada més complexos entorns normatius i regulatoris, i evitar així dures sancions administratives i penals.
El present Curs Monogràfic sobre Compliance és fruit d'una tasca d'anys de treball de professionals dedicats al món del compliance en diversos àmbits i sectors, i inclou en el seu programa totes les àrees i elements necessaris per a la formació d'un professional del compliance i per al desenvolupament pràctic de Programes de Compliment eficaços en la gestió del risc.

Temari

Unitat 1: Introducció al concepte de compliance
Unitat 2: Norma UNE-ISO 19601
Unitat 3: Ètica empresària
Unitat 4: El programa d'compliance
Unitat 5: Conceptes que s'emmarquen en compliance
Unitat 6: Gestió de risc
Unitat 7: Polítiques de compliance
Unitat 8: Obligacions en compliance
Unitat 9: Mesures d'actuació en compliance
Unitat 10: Compliance penal
Unitat 11: Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
Unitat 12: Suborn i corrupció
Unitat 13: Abús de mercat
Unitat 14: Defensa de la competència
Unitat 15: Protecció de dades
Unitat 16: Protecció al consumidor
Unitat 17: Compliance IT
Unitat 18: Compliance. Entitats financeres

Destinataris

• Tècnics de compliment normatiu que volen créixer, consolidar i impulsar la seva carrera professional en l'àrea de compliment normatiu.
• Professionals que hagin estat incorporats recentment a un departament de compliment normatiu.
• Professionals que pertanyen a sectors que proveeixin de productes, serveis financers i bancaris o assessorament al sector financer i necessiten conèixer en profunditat l'activitat que es desenvolupa en l'àrea del compliment normatiu.
• Professionals de qualsevol sector que vulguin conèixer a fons la base teòrica i pràctica de l'exercici del Compliment normatiu i que necessitin desenvolupar Programes del compliment efectius en les seves àrees de negoci.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

S'imparteix en les modalitats presencial i online. La metodologia en línia permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es basa en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu i garantir uns estàndards de qualitat educativa. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, al costat de la realització de les activitats complementàries d'avaluació contínua i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que precisarà per al desenvolupament de la seva activitat.

Durada

Propera convocatòria: Octubre 2022.

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.

Preu

Consulteu el preu
Presencial (Barcelona i València) 1.125 euros. Presencial (Madrid) 1.380 euros. Online 793 euros.

Avantatges del curs

La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.
Curs Monogràfic sobre Compliance
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X