Curs Monogràfic de RRHH 2.0. i organitzacions 2.0.

1070 Persones estan visitant aquest curs
Preu 386 €
Sol·licita informació
CEF Centro de Estudios Financieros
Curs Monogràfic de RRHH 2.0. i organitzacions 2.0.
Sol·licita informació
Curs
On-line
3 mesos
Preu 386 €

Descripció

Les organitzacions 2.0. organitzacions del fill caracteritzades per la seva capacitat per adaptar-se a un nou entorn. El repte d'aquest tipus d'organitzacions no és un repte tecnològic, és més aviat un repte cultural, en el qual un nou tipus de regles posen l'èmfasi en aspectes com el treball col·laboratiu, la innovació, la co-creació, etc. I on les persones com prosumidoras de informació estan en el centre.
L'organització 2.0. exigeix ??noves formes d'atraure i seleccionar talent, capacitar a les persones en un entorn col·laboratiu, sent flexibles i adaptables i de donar veu als empleats, perquè, a través d'un treball conjunt, puguem ser capaços d'assolir els objectius estratègics definits per la companyia.
Per tot això, el paper dels departaments de RRHH és crucial en aquesta revolució empresarial. Per aconseguir-ho, es necessitarà assumir el paper d'embajadors del canvi. I per aconseguir-ho necessitaran conèixer, facilitar, aplicar, dinamitzar, etc. les diferents eines tecnològiques 2.0 segons quin sigui l'objectiu estratègic de l'organització.

Temari

Tema 1. L'entorn 2.0. Una nova era, nous paradigmes a enfrontar:
• De la Web 1.0 a la 2.0.
• Característiques de les Empreses 2.0: Nova cultura basada en la innovació i aplicació de les noves tecnologies.
• Característiques del nou consumidor.
• Els 10 beneficis de l'entorn 2.0.

Tema 2. Com impacta l'entorn 2.0 en la Gestió de Persones.
L'impacte de les noves tecnologies en els recursos humans 2.0: l'ADN de les empreses exitoses.

Tema 3. Reclutament i Selecció 2.0.
• Alguns números interessants.
• Evolució del Reclutament: del 1.0 al 2.0.
• Ús de Xarxes Socials en Reclutament i Selecció:
o Facebook i les seves eines.
o Twitter i les seves eines.
o Com esborrar Linkedin.
• Altres eines: Treball i talent, APP de recrutament, Cuvitt, Ventrevista, Video-Ofertes.

Tema 4. Formación 2.0.
• Ús de plataformes e-learning.
• Com crear i gestionar cursos a Moodle.
• Altres eines Innovadores en la formació 2.0: Eines de videoconferència, wikis, blogs, microsites.

Tema 5. Comunicació Interna 2.0.
• Característiques d'una comunicació interna exitosa.
• Característiques de l'empleat social.
• Eina de Comunicació Interna: Yammer.
• Com dur a terme un projecte d'implantació d'una Xarxa Social Corporativa en una empresa: Pas a pas.

Tema 6. Marca personal dels nostres empleats i RRHH: Marca empresa. E.
• Marca Personal o Professional.
• La marca de l'empresari: Marca de l'empresa.
• Marca interna i la seva repercussió en l'empresa Marcador.

Tema 7. Millors pràctiques de RRHH i nous perfils professionals de RRHH.
• Compartirem les millors pràctiques.
• Les noves competències dels professionals de RRHH.

Destinataris

Aquest programa formatiu està dirigit als professionals de recursos humans que estan interessats a conèixer l'evolució de la seva funció, però també a tots aquells professionals que volen entendre l'impacte de les herrmientas 2.0 a l'empresa i com les noves formes de gestió de persones són la clau del èxit.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Aquesta modalitat d'ensenyament permet a l'alumne compatibilitzar la formació amb la seva disponibilitat de temps i lloc de residència. La formació en línia es sustenta en un sistema pedagògic basat en les necessitats formatives de l'alumne, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar l'educació del procés i garantir uns estàndards d'educació qualitat. L'estudi comprensiu de la documentació facilitada, juntament amb la realització de les activitats complementàries d'avaluació continuada i aprenentatge programades per al seu desenvolupament a través de les Aules Virtuals, garantiran l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics que es precisaran per al desenvolupament de la seva activitat.

Objectius

Es proporcionaran elements d'enteniment del nou context organitzatiu, l'organització 2.0., Una organització oberta amb noves normes de gestió i culturals.
S'analitzaran els principals avantatges de l'ús d'aquest tipus d'eines en general i de l'impacte de les noves tecnologies en les funcions de RRHH: Centrándonos en recruitment i selecció, Formació i Comunicació Interna i tot el que això comporta.

Avantatges del curs

La documentació que es facilita per a l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva cuidada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.
Curs Monogràfic de RRHH 2.0. i organitzacions 2.0.
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Sol·licita informació
X