Postgrau en Intel · ligència Emocional a les Organitzacions

1020 Persones estan visitant aquest curs
Preu 4.275 €
Sol·licita informació
IL3 - Universitat de Barcelona
Postgrau en Intel · ligència Emocional a les Organitzacions
Sol·licita informació
Postgrau
Presencial
Barcelona
750 hores
Preu 4.275 €

Descripció

Orientació a l'assoliment, prevenció i gestió de conflictes, comunicació i escolta, empatia. Són aspectes vitals en la relació que un directiu ha de tenir amb els seus treballadors per aconseguir resultats positius a l'empresa. L'aplicació d'aquesta intel·ligència està directament relacionada amb el control de les emocions.

La gran majoria dels gerents i directius entenen la importància de la competència social; ser capaços de transmetre als seus treballadors una sensació de proximitat i de comprensió ha d'estar entre les competències gerencials més imprescindibles. Aquesta habilitat no només ha de ser pròpia dels directius, sinó de cada membre de l'empresa. Les organitzacions eficients estan formades per persones excel·lents, que a més de competències específiques pròpies de la seva especialitat, desenvolupen habilitats emocionals. Així doncs, és encara més important que els responsables de recursos humans tinguin aquestes habilitats i sàpiguen detectar-les tant en les persones de l'empresa com en els candidats a ser-ho.

El Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions es proposa la formació dels professionals dels recursos humans i relacions laborals en la dimensió emocional. És un programa pioner en matèria d'intel·ligència emocional enfocada a l'organització. Amb un programa modular que combina classes teòriques amb un pràcticum i un projecte final d'estudis tutoritzat per professionals de reconeguda experiència, inclou un procés de coaching que facilitarà a l'alumne una atenció personalitzada al llarg del curs.

Si ets un professional de la gestió de recursos humans, les relacions laborals o la selecció de personal i creus que les competències emocionals són un aspecte important de les persones efectives, aquest és el teu curs. El Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions et permetrà desenvolupar les teves habilitats en intel·ligència emocional i detectar les de les persones que conformen l'empresa.

Si creus que molts dels problemes de les organitzacions tenen un fons emocional, que les competències emocionals són un aspecte important de les persones efectives i que un bon ambient en el treball repercuteix en la productivitat, la fidelització del client, el treball en equip, la creativitat, etc. aquest és el teu curs.

Temari

1. Emocions i Educació Emocional
1.1. Marc conceptual de les emocions.
1.2. Fonaments de l'educació emocional.
1.3. L'avaluació de l'educació emocional. Instruments d'avaluació.

2. Competències Emocionals i Intel·ligència Emocional
2.1. Introducció al model de capacitat d'intel·ligència emocional.
2.2. Competències emocionals.

 • Consciència emocional
 • Regulació emocional
 • Autonomia emocional
 • Competència social
 • Habilitats de vida i benestar

2.3. Gestió de l'estrès.
2.4. La relaxació com a eina per a l'equilibri emocional.
2.5. Gestió de conflictes.
2.6. Resiliència i tolerància a la frustració.
2.7. Outdoor Trainning.

3. Intel·ligència Emocional (IE) a les Organitzacions
3.1. Models d' intel·ligència emocional.
3.2. Situació actual de la intel·ligència emocional.
3.3. Mesura de la intel·ligència emocional.
3.4. Prevenció de riscos laborals a les organitzacions: els riscos psicosocials.
3.5. El marc de les competències organitzacionals i personals.
3.6. Determinació del perfil competencial excel·lent, factors crítics d'èxit i indicadors d'una OEI.
3.7. Implementació i desenvolupament de la IE en una organització.

4. Aplicacions Pràctiques de la IE
4.1. Comunicació efectiva i afectiva; comunicació interpersonal i en grup.
4.2. Neuroeconomia i neuromanagement .
4.3. Ecologia emocional.
4.4. Compromís i energia organitzacional.
4.5. Retribució emocional i engagement.
4.6. Coaching i intel·ligència emocional.

 • El coaching i la seva metodologia
 • Estil comunicatiu del coach
 • Etapes en una sessió de coaching
 • La pràctica del coaching
 • Coaching personal i executiu
 • Coaching grupal i d'equips
 • El directiu coach

4.7. Lideratge emocional i gestió d'equips.

 • Autolideratge i automotivació
 • Clima laboral
 • Creació d'equips d'alt rendiment
 • IE en equips
 • Lideratge emocional
 • El model dels 7 hàbits de Covey
 • Dinamització grupal
 • El líder ressonant
 • Neurociència aplicada al lideratge


5. Pràcticum
El Pràcticum es planteja com una oportunitat d'aprenentatge a partir de la pràctica ("learning by doing"), que ha de permetre la integració de coneixements significatius i el desenvolupament de competències.
Les pràctiques es plantegen com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.
S'estableixen dues possibilitats:

 • Realitzar un treball d'investigació sobre educació emocional o intel·ligència emocional.
 • Aplicació pràctica d'educació emocional o intel•ligència emocional en alguna organització.

6. Projecte Final
L'objectiu bàsic del treball final de postgrau és afavorir una reflexió a fons i una projecció pràctica dels coneixements propis del curs. Això requereix una implicació personal de l'alumne. Aquest treball ha de servir com a factor important d'autoaprenentatge i enriquiment personal en relació a l'educació emocional.
El treball serà individual i cada estudiant tindrà assignat un tutor o tutora que l'acompanyarà durant el procés i l'ajudarà a resoldre els dubtes que li puguin sorgir. L'assignació del tutor es realitzarà en funció de la temàtica del treball.

Destinataris

Persones interessades en el desenvolupament de la intel·ligència emocional a les organitzacions. Poden ser professionals de recursos humans, relacions laborals, ciències del treball, psicologia, psicopedagogia, pedagogia, educació social i altres professionals de l'ajuda (medicina, infermeria, advocacia, treball social, etc.).

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Català i castellà.

Durada

Inici Curs: 16 octubre 2015. Docència Fi: 30 setembre 2016.

Objectius

L'objectiu general d'aquest postgrau és promoure el desenvolupament de la intel·ligència emocional en les organitzacions i evidenciar que aquesta té una aplicació immediata en l'entorn professional i en les relacions laborals. Quan acabi el curs, hauràs adquirit:
Els fonaments sobre intel·ligència emocional i les seves aplicacions pràctiques. L'habilitat de detectar les competències emocionals del personal de la teva empresa. Les estratègies, tècniques, habilitats i la metodologia necessàries per potenciar el desenvolupament d'aquestes competències en els altres. Les estratègies necessàries per a la implementació de la intel·ligència emocional en l'àmbit professional. Les competències socials i de regulació emocional necessàries per canalitzar les emocions en les relacions amb els altres, especialment en situacions crítiques i de conflicte.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Intel·ligència Emocional a les Organitzacions per la Universitat de Barcelona. Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Avantatges del curs

res raons per escollir-lo Programa pioner en matèria d'intel·ligència emocional enfocada a l'organització. Formació modular que combina classes teòriques amb un pràcticum i un projecte final d'estudis dut a terme per professionals d?experiència reconeguda. Inclou un procés de coaching que facilitarà a l'alumne una atenció personalitzada al llarg del curs.

Professorat

Direcció: Rafael Bisquerra Alzina Catedràtic d'Orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona i coordinador del GROP. Directora del Màster en Intel · ligència Emocional a les Organitzacions i del Màster en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Sra Esther Garcia Navarro Coordinadora i docent del Màster en Educació Emocional i Benestar i del Màster en Intel · ligència Emocional a les Organitzacions (Universitat de Barcelona). Formadora en Educació i Intel · ligència Emocional. Dra Meritxell Obiols Soler Directora de CoachingBCN, entrenador, Supervisora ​​Dels entrenadors En La seva Pràctica professional i formadora. Especialista en coaching, intel · ligència emocional I Lideratge En L'Àmbit, Professionals i De the organizations. Doctora en Ciències de l'Educació Per La Universitat de Barcelona.

Lloc on s'imparteix el curs

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Horari

Divendres de 17.00h a 21.00h. Dissabtes de 9.30h a 13.30h.
Postgrau en Intel · ligència Emocional a les Organitzacions
IL3 - Universitat de Barcelona
Campus i seus: IL3 - Universitat de Barcelona
IL3 - Universitat de Barcelona
Ciutat de Granada, 131 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X