Curs Professionalitzador de Direcció i Gestió de PIMES (UOC)

Curs
On-line
8 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!!.
El curs de Direcció i gestió de PIMES permet adquirir les habilitats necessàries per gestionar el teu PIME: analitzar el sector, crear una estratègia i elaborar un pla financer.
Canvia el teu futur professional. Matricula't ara!
  • Atreveix-te a dirigir i gestionar una PIME en 10 mesos.
  • Aprèn amb professorat amb àmplia experiència al sector.
  • Accedeix a la borsa de treball internacional de la UOC.
  • Ara amb finançament 100% sense interessos.
Perfil professional: aquest curs de direcció i gestió de pimes capacita els titulats per assumir i desenvolupar el rol com a directius, tant en els àmbits de gestió operativa com de direcció, en el marc d'una pime. La visió estratègica i tàctica, juntament amb la capacitat danàlisi i diagnòstic, els permetrà identificar els factors clau en cadascuna de les àrees funcionals de lempresa i impulsar les mesures oportunes per maximitzar la seva competitivitat.

Temari

Gestió estratègica i de màrqueting
L'assignatura ofereix instruments pràctics per poder determinar què volen els clients i què els ha d'oferir una pime, una primera aproximació a l'elaboració de plans i promocions, polítiques de preus i models de distribució més adequats.
Comptabilitat, anàlisi i costos
Detalla com s'instrumentalitzen el procés comptable i les diferents etapes del cicle comptable. Tracta l'ús dels instruments financers: productes per a la gestió de tresoreria i productes de gestió de clients o gestió del risc. Així mateix, analitza el finançament d'inversions i l'oferta d'assegurances.
Direcció d'operacions, logística i qualitat
Permet conèixer les metodologies que aconsegueixen satisfer la demanda amb el menor cost possible i desenvolupa els conceptes fonamentals de logística integral, sistemes productius, distribució i importància de la qualitat.
Direcció de persones i relacions laborals
Ofereix una introducció a lentorn sociolaboral ia la gestió de persones duna empresa: selecció, retribució i planificació de persones. Tracta els fonaments normatius en la gestió de persones: Estatut dels Treballadors, convenis col·lectius i la resta de legislació aplicable. Presenta els actors implicats en les relacions laborals individuals i col·lectives.
Fiscalitat i seguretat social
Proporciona una visió general de la fiscalitat de lempresa. Analitza la Llei General Tributària, on s'estableixen els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol. També treballa l'acció protectora de la Seguretat Social i descriu els règims a través dels quals els treballadors poden cotitzar en funció de la seva situació.

Competències per a les quals et prepara el curs

Algunes de les competències són: Definir, identificar i implantar una planificació estratègica, tenint en compte diferents tipus dorganització empresarial i estructures organitzatives, per aconseguir un desenvolupament empresarial competitiu. Desenvolupar el pensament estratègic basat en lanàlisi de totes les variables del màrqueting que permeti dissenyar i desenvolupar plans de màrqueting integrals per a qualsevol tipus dempresa. Analitzar i interpretar les empreses i lentorn per desenvolupar línies estratègiques de negoci dins de lempresa, per tal daconseguir els objectius establerts. Gestionar la cadena de subministrament de l'organització en conjunt, de manera que sigui adequada a la cadena de valor de l'empresa i als canvis a l'entorn extern i tenint en compte, a més, els objectius de qualitat i la satisfacció final dels clients . Dissenyeu el subsistema d'operacions tant des del punt de vista estratègic com des del punt de vista tàctic.

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: 25 setembre 2023. Matrícula oberta!!.

Titulació obtinguda

Titulació pròpia Certificat UOC de Formació Contínua.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Borsa de treball

Accedeix a la borsa de treball internacional de la UOC.

Professorat

Aprèn amb professorat amb àmplia experiència al sector.
Curs Professionalitzador de Direcció i Gestió de PIMES (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X