Curs Professionalitzador de Direcció i Gestió de PIMES (UOC)

1082 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Curs Professionalitzador de Direcció i Gestió de PIMES (UOC)
Sol·licita informació
Curs
On-line
10 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
A qualsevol empresa, és imprescindible tenir coneixements sobre gestió de l'organització. En una pime, això encara és més important, ja que la majoria d'aquests coneixements i habilitats solen recaure en les mateixes persones.
El curs de Direcció i gestió de pimes permet a l'alumnat adquirir capacitats d'anàlisi i diagnòstic, ser capaç de generar pensament estratègic, definir els factors de competitivitat del seu negoci, saber elaborar un pla financer i crear les polítiques de màrqueting i de persones.

Temari

Gestió estratègica i de màrqueting
L'assignatura ofereix instruments pràctics per poder determinar què volen els clients i què els ha d'oferir una pime, una primera aproximació a l'elaboració de plans i promocions, polítiques de preus i models de distribució més adequats.
Comptabilitat, anàlisi i costos
Detalla com s'instrumentalitzen el procés comptable i les diferents etapes del cicle comptable. Tracta l'ús dels instruments financers: productes per a la gestió de tresoreria i productes de gestió de clients o gestió del risc. Així mateix, analitza el finançament d'inversions i l'oferta d'assegurances.
Direcció d'operacions, logística i qualitat
Permet conèixer les metodologies que aconsegueixen satisfer la demanda amb el menor cost possible i desenvolupa els conceptes fonamentals de logística integral, sistemes productius, distribució i importància de la qualitat.
Direcció de persones i relacions laborals
Ofereix una introducció a lentorn sociolaboral ia la gestió de persones duna empresa: selecció, retribució i planificació de persones. Tracta els fonaments normatius en la gestió de persones: Estatut dels Treballadors, convenis col·lectius i la resta de legislació aplicable. Presenta els actors implicats en les relacions laborals individuals i col·lectives.
Fiscalitat i seguretat social
Proporciona una visió general de la fiscalitat de lempresa. Analitza la Llei General Tributària, on s'estableixen els principis bàsics i les normes fonamentals que constitueixen el règim jurídic del sistema tributari espanyol. També treballa l'acció protectora de la Seguretat Social i descriu els règims a través dels quals els treballadors poden cotitzar en funció de la seva situació.

Destinataris

Perfil professional: aquest curs de direcció i gestió de pimes capacita els titulats per assumir i desenvolupar el rol com a directius, tant en els àmbits de gestió operativa com de direcció, en el marc d'una pime. La visió estratègica i tàctica, juntament amb la capacitat d'anàlisi i diagnòstic, els permetrà identificar els factors clau a cadascuna de les àrees funcionals de l'empresa i impulsar les mesures oportunes per maximitzar-ne la competitivitat.

Requisits

Per cursar un Curs Professional no cal tenir una titulació oficial. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua a Gestió Administrativa. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici: 28 de febrer 2024.

Titulació obtinguda

Superant aquest Curs Professionalitzador obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.
Curs Professionalitzador de Direcció i Gestió de PIMES (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X