Curs Professionalitzador de Disseny, Producció i Comercialització de Viatges i Experiències Turístiques (UOC)

1043 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Curs Professionalitzador de Disseny, Producció i Comercialització de Viatges i Experiències Turístiques (UOC)
Sol·licita informació
Curs
On-line
11 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
En un entorn de transformació contínua a l'àmbit de la distribució turística, el programa reorienta la formació per a agents de viatges cap al concepte d'experiència turística i els seus efectes en les fases de creació i comercialització de viatges. Aquest enfocament orientat a lexperiència turística incorpora també lanàlisi daquests processos en destinacions turístiques i altres organitzacions com poden ser les de làmbit de lallotjament.
De manera que aquesta formació va dirigida també a professionals de la gestió de destinacions (en les diferents escales) i en general a tots aquells que incorporin l'experiència turística en la seva oferta de serveis.
Estudiant aquest curs de Disseny, producció i comercialització de viatges i experiències turístiques, aprendràs a crear i comercialitzar propostes de viatge basades en el concepte d'experiència turística. Podràs fer-ho des del vessant de la intermediació com a agent de viatges, però també des d'altres posicions professionals. D'una banda, el dels tècnics de la gestió de les destinacions (en les diferents escales administratives, des de municipis fins a estats) que incorporen a les seves funcions la creació d'experiències turístiques als seus territoris. I, per altra banda, la de professionals d'organitzacions, com poden ser entre d'altres les hoteleres, que orienten les seves estratègies comercials cap a aquest concepte.

Temari

Estructura del mercat turístic
L'assignatura Estructura del mercat turístic del curs de Disseny, producció i comercialització de viatges i experiències turístiques permet una primera aproximació al món del turisme. Estudiar aquest curs ofereix una anàlisi de l'oferta i la demanda turístiques i la importància de la interrelació entre totes dues; facilita la classificació dels diferents tipus de turisme, la localització de les principals destinacions o nuclis turístics, i les infraestructures, els recursos i les activitats relacionats amb el sector.
Disseny i producció de viatges i experiències turístiques
D'una banda, l'assignatura s'orienta a l'anàlisi de l'estructura, les funcions i les modalitats de les organitzacions d'intermediació, bàsicament agència de viatges, i la seva forma de producció de viatges. D'altra banda, se centra en l'estudi del concepte d'experiència turística i la seva aplicació als serveis i productes turístics tenint en compte les diferents modalitats (destinacions, allotjament, restauració,...)
Gestió de reserves: AMADEUS VISTA
L´assignatura de gestió de reserves AMADEUS VISTA del curs proporciona el coneixement dels avenços en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Actualment, les reserves es fan mitjançant sistemes de distribució global (GDS, per les sigles en anglès), que permeten una distribució global flexible i instantània de qualsevol activitat turística. S'instrueix en concret al GDS Amadeus.
Comercialització de viatges i experiències turístiques
L'assignatura se centra en l'anàlisi de la relació entre el màrqueting i la implementació al mercat de les estratègies basades en les experiències turístiques. De forma pràctica, s'analitzen les diferents modalitats en què s'apliquen aquestes estratègies i s'estableixen les bases per crear un pla de màrqueting específic en les diferents fases.

Destinataris

Perfil professional
El curs se centra en la capacitació per a la creació, la producció i el disseny de viatges i experiències turístiques. Va dirigit a professionals de la intermediació, però també a gestors de destinacions i tècnics d'organitzacions turístiques orientades a la comercialització d'experiències turístiques. El curs capacita l'estudiant per programar i organitzar viatges combinats, així com per vendre serveis turístics a agències de viatges i altres unitats de distribució, posant l'accent en el concepte d'experiència. Amb aquesta visió, l'estudiant adquirirà una nova perspectiva que facilitarà el desenvolupament de nous programes de viatge pensats per donar resposta a les necessitats dels nous perfils de la clientela. El curs, per tant, a més d'agents de viatges, capacita tècnics dels àmbits de la planificació i la gestió de destinacions, així com d'organismes i institucions orientades a la creació de productes i activitats en espais turístics. Així mateix, s'adreça a professionals d'empreses com les d'allotjament (hoteleres, turisme rural...) que incorporen a la seva oferta de serveis la comercialització d'experiències turístiques.
Competències del curs de Disseny, producció i comercialització de viatges i experiències turístiques
 • Identificar els elements i les empreses que formen l'oferta turística, així com les seves relacions i la participació en el sector.
 • Interpretar estadístiques, informes i estudis del sector per tal de poder establir patrons de comportament del turista.
 • Relacionar els factors que condicionen el comportament de la demanda turística local, nacional i internacional.
 • Analitzar els diferents productes i activitats turístics que s'ofereixen al mercat turístic, a partir del concepte d'experiència turística.
 • Identificar i relacionar les destinacions i les activitats turístiques amb els diferents productes turístics vinculats a l'experiència turística.
 • Conèixer l'estructura i el funcionament d'una agència de viatges.
 • Identificar com implementar estratègies de creació i comercialització d'experiències turístiques a destinacions i altres organitzacions, més enllà de les agències de viatges (tècnics d'institucions de gestió pública del turisme, professionals de l'àmbit de l'allotjament o empreses d'organització d'esdeveniments)
 • Assessorar professionalment els clients sobre destinacions, productes, serveis i tarifes, de manera que es generi confiança i desperti interès de compra.
 • Programar, organitzar, operar, controlar i vendre serveis turístics solts i viatges combinats que s'adaptin a les necessitats del client i generin ingressos i rendiments òptims per a l'empresa.
 • Gestionar la prestació de serveis i l'emissió de documentació segons les condicions establertes.
 • Administrar unitats o departaments específics d'agències de viatges i participar en el desenvolupament dels programes comercials.
 • Desenvolupar i utilitzar tècniques de distribució i promoció de vendes i de negociació, calculant-ne la importància per assolir els objectius empresarials.

Requisits

Per cursar un Curs Professional no cal tenir una titulació oficial. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Continuada en Disseny, producció i comercialització de viatges i experiències turístiques.
Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici: 28 de febrer 2024.

Titulació obtinguda

Superant aquest Curs Professionalitzador obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.
Curs Professionalitzador de Disseny, Producció i Comercialització de Viatges i Experiències Turístiques (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X