Curs Professionalitzador de Disseny, Producció i Comercialització de Viatges i Experiències Turístiques (UOC)

Curs
On-line
8 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!!.
El curs de Disseny, producció i comercialització de viatges i experiències turístiques et permet adaptar-te i accedir al món del turisme, en constant evolució. Canvia el teu futur professional. Matricula't ara!
  • Converteix-te en professional del Turisme en 11 mesos.
  • Aprèn amb professorat amb àmplia experiència al sector.
  • Accedeix a la borsa de treball internacional de la UOC.
  • Ara amb finançament 100% sense interessos.
El curs se centra en la capacitació per a la creació, la producció i el disseny de viatges i experiències turístiques. El curs capacita l'estudiant per programar i organitzar viatges combinats, així com per vendre serveis turístics a agències de viatges i altres unitats de distribució, posant l'accent en el concepte d'experiència. Amb aquesta visió, l'estudiant adquirirà una nova perspectiva que facilitarà el desenvolupament de nous programes de viatge pensats per donar resposta a les necessitats dels nous perfils de la clientela. El curs, per tant, a més d'agents de viatges, capacita tècnics dels àmbits de la planificació i la gestió de destinacions, així com d'organismes i institucions orientades a la creació de productes i activitats en espais turístics. Així mateix, s'adreça a professionals d'empreses com les d'allotjament (hoteleres, turisme rural...) que incorporen a la seva oferta de serveis la comercialització d'experiències turístiques.

Temari

Estructura del mercat turístic
L'assignatura Estructura del mercat turístic del curs de Disseny, producció i comercialització de viatges i experiències turístiques permet una primera aproximació al món del turisme. Estudiar aquest curs ofereix una anàlisi de l'oferta i la demanda turístiques i la importància de la interrelació entre totes dues; facilita la classificació dels diferents tipus de turisme, la localització de les principals destinacions o nuclis turístics, i les infraestructures, els recursos i les activitats relacionats amb el sector.
Disseny i producció de viatges i experiències turístiques
D'una banda, l'assignatura s'orienta a l'anàlisi de l'estructura, les funcions i les modalitats de les organitzacions d'intermediació, bàsicament agència de viatges, i la seva forma de producció de viatges. D'altra banda, se centra en l'estudi del concepte d'experiència turística i la seva aplicació als serveis i productes turístics tenint en compte les diferents modalitats (destinacions, allotjament, restauració,...)
Gestió de reserves: AMADEUS VISTA
L´assignatura de gestió de reserves AMADEUS VISTA del curs proporciona el coneixement dels avenços en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Actualment, les reserves es fan mitjançant sistemes de distribució global (GDS, per les sigles en anglès), que permeten una distribució global flexible i instantània de qualsevol activitat turística. S'instrueix en concret al GDS Amadeus.
Comercialització de viatges i experiències turístiques
L'assignatura se centra en l'anàlisi de la relació entre el màrqueting i la implementació al mercat de les estratègies basades en les experiències turístiques. De forma pràctica, s'analitzen les diferents modalitats en què s'apliquen aquestes estratègies i s'estableixen les bases per crear un pla de màrqueting específic en les diferents fases.

Competències per a les quals et prepara el curs

Algunes de les competències són: Identificar els elements i les empreses que formen l'oferta turística, així com les seves relacions i la participació en el sector. Interpretar estadístiques, informes i estudis del sector per tal de poder establir patrons de comportament del turista. Relacionar els factors que condicionen el comportament de la demanda turística local, nacional i internacional. Analitzar els diferents productes i activitats turístics que s'ofereixen al mercat turístic, a partir del concepte d'experiència turística. Identificar i relacionar les destinacions i les activitats turístiques amb els diferents productes turístics vinculats a l'experiència turística. Conèixer l'estructura i el funcionament d'una agència de viatges. Identificar com implementar estratègies de creació i comercialització d'experiències turístiques a destinacions i altres organitzacions, més enllà de les agències de viatges.

Metodologia

100% online.

Durada

Data inici: 25 setembre 2023. Matrícula oberta!!.

Titulació obtinguda

Titulació pròpia Certificat UOC de Formació Contínua.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Borsa de treball

Accedeix a la borsa de treball internacional de la UOC.

Professorat

Aprèn amb professorat amb àmplia experiència al sector.
Curs Professionalitzador de Disseny, Producció i Comercialització de Viatges i Experiències Turístiques (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X