Curs Professionalitzador de Gestió d'Allotjaments Turístics (UOC)

1038 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Curs Professionalitzador de Gestió d'Allotjaments Turístics (UOC)
Sol·licita informació
Curs
On-line
8 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El Curs de Gestió d'Allotjaments us introduirà en el coneixement del mercat, la comercialització i el màrqueting, l'estratègia empresarial, el control econòmic financer, les noves tecnologies de la informació i el control de la qualitat en les operacions de servei han redefinit la gestió dels establiments turístics.
Actualment és imprescindible trobar enfocaments integradors en què el cost optimitzat generi la màxima satisfacció dels clients atenent les característiques dels serveis que s'ofereixen.

Temari

Introducció al turisme
L'assignatura d'Introducció al turisme analitza l'impacte del turisme a l'economia, alhora que defineix el concepte de sistema turístic i els agents que l'integren. Aborda l'oferta i la demanda als mercats, la intermediació turística, les estratègies d'intervenció, així com l'evolució del turisme a Espanya. Analitza les característiques formals dels allotjaments i les categories segons la normativa estatal i autonòmica.
Planificació i gestió hotelera I
La formació en gestió hotelera facilita l"assimilació del concepte de pla de viabilitat o pla d"empresa, i analitza les característiques que ha de reunir perquè sigui fiable, creïble i, sobretot, pràctic. Permet iniciar un procés de planificació estratègica: anàlisi i definició d'objectius estratègics, filosofia i missió, i objectius a curt i llarg termini, així com el control. Analitza l'entorn jurídic i fiscal de les empreses d'allotjament com a apartaments turístics, hotels, hostals... i les normes tributàries bàsiques aplicables.
Planificació i gestió hotelera II
Se centra en els coneixements del màrqueting i la comunicació, l'estructura d'un pla de màrqueting, el mercat i la segmentació, la distribució i els canals de venda, i el mix promocional; a més, valora la gestió de comerç electrònic per desenvolupar nous models de gestió amb empleats, proveïdors i clients. Mitjançant la gestió dels recursos humans, analitza els aspectes que afecten els empleats i la qualitat de vida laboral, així com les tècniques motivacionals.
Tecnologies de la informació
Aborda com la utilització de les noves tecnologies de la informació, en particular internet, ha contribuït a l'enorme expansió del turisme en els darrers anys i com les noves tendències han produït un canvi en la manera de ser present a la xarxa.
Allotjament
Desenvolupa la importància que té la qualitat del servei a l'hostaleria considerant les pautes de comportament a tots els departaments: recepció, consergeria, manteniment i neteja, i els seus protocols d'actuació més eficients. Introdueix, a més, els conceptes bàsics de seguretat i salut laboral i el marc normatiu.

Destinataris

Perfil professional
El curs de Turisme capacita la persona titulada per dirigir i coordinar un petit establiment turístic de manera eficaç i autònoma. Serà capaç d'analitzar el comportament del mercat i dels productes i els serveis turístics, definir un pla de viabilitat i programar mètodes de treball dels departaments de recepció, manteniment i neteja. Així, doncs, obtindrà les competències per coordinar amb èxit els recursos mitjançant la seva organització, planificació i control per tal d'assolir de forma òptima els objectius establerts, orientats a la satisfacció del client i la seva fidelització.
Competències del curs de Gestió d'Allotjaments Turístics
 • Comprendre la importància econòmica de lactivitat turística i de la seva relació amb el patrimoni.
 • Analitzar les característiques específiques del mercat turístic espanyol i, especialment, la relació que hi ha entre l'oferta, la demanda i els productes turístics.
 • Identificar els recursos turístics naturals i culturals del territori.
 • Classificar els establiments turístics i relacionar les diferents normatives vigents al sector turístic tant a nivell nacional com autonòmic.
 • Comprendre i valorar la importància de la sostenibilitat social i mediambiental.
 • Analitzar i dissenyar el pla de negoci d'una empresa hotelera, organitzar els recursos necessaris per posar-los en marxa i avaluar diferents projectes.
 • Planificar, executar, controlar i ajustar els processos dels diferents departaments i proposar estratègies de millora relacionades amb la dinàmica de l'empresa.
 • Realitzar de manera eficient la gestió administrativa, pressupostària i fiscal de l'empresa hotelera.
 • Planificar i aplicar les accions de màrqueting i comerç electrònic, i vincular-les als objectius establerts.
 • Valorar la importància de la conservació de la informació empresarial i identificar amenaces que puguin comprometre'n la integritat.
 • Utilitzar les aplicacions dels dispositius terminals de punts de venda i integrar-les a les bases de dades.
 • Organitzar l'òptim rendiment dels recursos humans i tecnològics dels departaments, atenent la necessària prevenció de riscos laborals per oferir una atenció excel·lent al client.

Requisits

Per cursar un Curs Professional no cal tenir una titulació oficial. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua a Gestió d'Allotjaments Turístics. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici: 28 de febrer 2024.

Titulació obtinguda

Superant aquest Curs Professionalitzador obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.
Curs Professionalitzador de Gestió d'Allotjaments Turístics (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X