Curs Professionalitzador de Gestió de Compres (UOC)

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Curs Professionalitzador de Gestió de Compres (UOC)
Sol·licita informació
Curs
On-line
4 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El pilar sobre el qual se sustenta tota empresa és el de la gestió comercial. Sense vendes, no hi ha cap raó per produir béns o serveis. Per això, en un mercat cada cop més globalitzat i volàtil, les empreses enforteixen els seus canals i equips de vendes, mitjançant estratègies de màrqueting que els permetin accedir a nous mercats.
Els estudiants que realitzin el curs de Gestió de Compres comptaran amb tots els mitjans necessaris per poder treballar al sector de la gestió comercial, on cal tenir una formació teòrica i pràctica en les diferents eines i processos del màrqueting, així com les habilitats de comunicació i negociació que assegurin lèxit empresarial.

Temari

Gestió de les compres
L'assignatura tracta de presentar als estudiants els conceptes fonamentals en la gestió de compres i en la gestió de proveïdors, i centra el desenvolupament a partir dels nuclis temàtics principals:
 • S'analitza l'evolució de la funció de compres en els darrers temps i la importància de la gestió de les compres a l'empresa, així com una anàlisi de les tendències, la globalització i les exigències d'aportació de valor. A més, es treballen les noves habilitats i els coneixements per a l'alineació de l'estratègia de compres amb l'empresa. També es fa conèixer el disseny del millor pla estratègic de compres i les estructures organitzatives del departament de compres.
 • La gestió de compres està relacionada amb els proveïdors i és imprescindible saber com cercar-los, seleccionar-los i estudiar-ne les ofertes, així com avaluar si satisfan les expectatives generals i fomentar les relacions a llarg termini.
 • Es treballa la gestió documental derivada de les compres i els diferents mitjans de pagament que hi ha, així com la gestió d'estocs (importància, tipus, factors i costos) i la gestió de la informació.
 • La negociació a les compres és un punt important i en aquest apartat s'enumeren els diferents tipus, estils, fases, tècniques, tàctiques i possibles respostes als venedors des de la visió de gestió de compres.
 • Es presenta la importància de la gestió de compres des del punt de vista econòmic (concepte de rendibilitat, instruments per determinar desviacions en els resultats respecte als objectius, accions correctores i ajustaments). Ràtios per al control econòmic de les compres.

Destinataris

Aquest curs et permetrà adquirir les competències següents:
 • Identificar, seleccionar i negociar amb els proveïdors idonis, amb les tècniques més adequades, les condicions més avantatjoses a les operacions de compra aplicant les normes, els usos mercantils i la legislació fiscal vigent.
 • Controlar el compliment de les condicions pactades amb els proveïdors i verificar que les mercaderies s'ajusten a les comandes realitzades.
 • Elaborar i organitzar, a l'operació de compres, el pla d'acció d'acord amb els objectius de l'organització.

Requisits

Per cursar un Curs Professional no cal tenir una titulació oficial. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua a Gestió de Compres. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici: 28 de febrer 2024.

Objectius

 • Identificar les fases i els elements que configuren el procés de compra d'un producte o servei i els criteris essencials que s'apliquen a la selecció d'ofertes dels proveïdors.
 • Seleccionar les ofertes de proveïdors que compleixen la relació qualitat-preu i les necessitats d'aprovisionament de l"empresa.
 • Relacionar els elements que caracteritzen l'oferta i la demanda amb els paràmetres que configuren la formació del preu de compra d'un producte o servei al mercat.
 • Definir els controls que cal dur a terme al magatzem de les comandes rebudes i les solucions que s'han d'adoptar segons les anomalies detectades.
 • Determinar i verificar el grau de compliment de les condicions pactades al contracte de compra, segons els informes del magatzem i el cost de les incidències de recepció, i proposar possibles solucions.
 • Elaborar contractes de compra amb el document adequat, utilitzant la terminologia mercantil apropiada i amb el suport de programes informàtics.
 • Distingir les etapes d"un procés de negociació de les condicions de compravenda, així com la diferència existent entre l"acció de comprar o la venda il"acció de negociar.
 • Interactuar amb clients i proveïdors en situacions presencials i telefòniques utilitzant el llenguatge necessari amb claredat i concisió, i tenint en compte les normes de protocol.
 • Negociar les condicions i el tancament de l'operació comercial amb l'interlocutor, els clients i els proveïdors de manera segura i precisa, amb una posició flexible respecte a l'acord, i una comunicació i aspecte personal adequats tant a la situació com al context.

Titulació obtinguda

Superant aquest Curs Professionalitzador obtens un Certificat UOC de Formació Contínua. ​
Curs Professionalitzador de Gestió de Compres (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X