Curs Professionalitzador de Gestió de Compres (UOC)

Curs
On-line
4 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!
El curs de Gestió de Compres t'aporta una visió completa de tots els mitjans necessaris per poder treballar al sector de la gestió comercial mitjançant una formació teòrica i pràctica, així com les habilitats de comunicació i negociació.
Canvia el teu futur professional. Matricula't ara!
 • Converteix-te en professional de Gestió de Compres en 4 mesos.
 • Aprèn amb professorat amb àmplia experiència al sector.
 • Accedeix a la borsa de treball internacional de la UOC.
 • Ara amb finançament 100% sense interessos.

Temari

Gestió de les compres
L'assignatura tracta de presentar als estudiants els conceptes fonamentals en la gestió de compres i en la gestió de proveïdors, i centra el desenvolupament a partir dels nuclis temàtics principals:
 • S'analitza l'evolució de la funció de compres en els darrers temps i la importància de la gestió de les compres a l'empresa, així com una anàlisi de les tendències, la globalització i les exigències d'aportació de valor. A més, es treballen les noves habilitats i els coneixements per a l'alineació de l'estratègia de compres amb l'empresa. També es fa conèixer el disseny del millor pla estratègic de compres i les estructures organitzatives del departament de compres.
 • La gestió de compres està relacionada amb els proveïdors i és imprescindible saber com cercar-los, seleccionar-los i estudiar-ne les ofertes, així com avaluar si satisfan les expectatives generals i fomentar les relacions a llarg termini.
 • Es treballa la gestió documental derivada de les compres i els diferents mitjans de pagament que hi ha, així com la gestió d'estocs (importància, tipus, factors i costos) i la gestió de la informació.
 • La negociació a les compres és un punt important i en aquest apartat s'enumeren els diferents tipus, estils, fases, tècniques, tàctiques i possibles respostes als venedors des de la visió de gestió de compres.
 • Es presenta la importància de la gestió de compres des del punt de vista econòmic (concepte de rendibilitat, instruments per determinar desviacions en els resultats respecte als objectius, accions correctores i ajustaments). Ràtios per al control econòmic de les compres.

Competències per a les quals et prepara el curs

Identificar, seleccionar i negociar amb els proveïdors idonis, amb les tècniques més adequades, les condicions més avantatjoses a les operacions de compra aplicant les normes, els usos mercantils i la legislació fiscal vigent. Controlar el compliment de les condicions pactades amb els proveïdors i verificar que les mercaderies s'ajusten a les comandes realitzades. Elaborar i organitzar, a l'operació de compres, el pla d'acció d'acord amb els objectius de l'organització.

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: 25 setembre 2023. Durada: 4 mesos. Matrícula oberta!

Objectius

 • Identificar les fases i els elements que configuren el procés de compra d'un producte o servei i els criteris essencials que s'apliquen a la selecció d'ofertes dels proveïdors.
 • Seleccionar les ofertes de proveïdors que compleixen la relació qualitat-preu i les necessitats de proveïment de l'empresa.
 • Relacionar els elements que caracteritzen l'oferta i la demanda amb els paràmetres que configuren la formació del preu de compra d'un producte o servei al mercat.
 • Definir els controls que cal dur a terme al magatzem de les comandes rebudes i les solucions que s'han d'adoptar segons les anomalies detectades.
 • Determinar i verificar el grau de compliment de les condicions pactades al contracte de compra, segons els informes del magatzem i el cost de les incidències de recepció, i proposar possibles solucions.
 • Elaborar contractes de compra amb el document adequat, utilitzant la terminologia mercantil apropiada i amb el suport de programes informàtics.
 • Distingir les etapes d'un procés de negociació de les condicions de compravenda, així com la diferència entre l'acció de comprar o la venda i l'acció de negociar.
 • Interactuar amb clients i proveïdors en situacions presencials i telefòniques utilitzant el llenguatge necessari amb claredat i concisió, i tenint en compte les normes de protocol.
 • Negociar les condicions i el tancament de l'operació comercial amb l'interlocutor, els clients i els proveïdors de manera segura i precisa, amb una posició flexible respecte a l'acord, i una comunicació i un aspecte personal adequats tant a la situació com al context.

Titulació obtinguda

Titulació pròpia Certificat UOC de Formació Contínua.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Borsa de treball

Accedeix a la borsa de treball internacional de la UOC.

Professorat

Aprèn amb professorat amb àmplia experiència al sector.
Curs Professionalitzador de Gestió de Compres (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X