Curs Professionalitzador de Producció i Qualitat Aplicada (UOC)

1014 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Curs Professionalitzador de Producció i Qualitat Aplicada (UOC)
Sol·licita informació
Curs
On-line
10 mesos
Consulteu el preu

Descripció

La gestió de la qualitat ofereix grans oportunitats per assolir una diferenciació clara de la competència.
Per això, les empreses han de situar el control de la producció i la qualitat dels processos al centre fonamental de la seva activitat, ja que és la variable que els permetrà gestionar correctament els fluxos de materials i informació, programar les seves activitats en funció de les limitacions dels recursos disponibles a cada moment i respondre adequadament als moviments estratègics dels seus competidors.

Temari

Introducció a l'organització d'empreses
L'assignatura se centra en l'empresa, els objectius, les classificacions i l'organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics a l'àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i finalitza amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.
Disseny de la producció i la qualitat
Aquesta assignatura proporciona els fonaments teòrics pel que fa al disseny d'un sistema productiu. Analitza l'impacte del disseny, tant de productes com de processos, en els resultats de l'empresa i permet determinar la distribució en planta més adequada per a cada tipus de procés productiu i quina és la localització millor de les instal·lacions en funció del pes que aquesta decisió pot tenir sobre els costos finals. També analitza els problemes de les línies de producció i detalla com equilibrar-les correctament, així com determinats aspectes del disseny de llocs de treball. Com que les empreses de serveis estan adquirint més rellevància quant al nombre, identifica les principals característiques diferenciadores d'aquestes empreses respecte a les de fabricació per realitzar els ajustaments necessaris en el procés productiu. L'assignatura també fa un recorregut històric per l'aplicació de la qualitat fins a arribar al concepte actual de qualitat total. Es reflexiona sobre la importància de les empreses centrades en el client i com es pot mesurar i augmentar el seu grau de satisfacció.
Projecte de qualitat a la producció
L'assignatura analitza el problema de la programació i el control de les activitats del projecte i proporciona una tècnica per representar gràficament projectes i facilitar-ne així el control. Posteriorment permet desenvolupar un projecte pràctic d'aplicació d'un sistema de qualitat en un sistema de producció.

Destinataris

Perfil professional
El curs de Producció capacita el titulat per a l'exercici de funcions de responsabilitat a l'àrea de producció i qualitat en una empresa o institució. Té com a objectiu formar professionals capaços de, en un primer nivell, prendre decisions de caràcter estratègic i tàctic a l'àmbit propi de l'activitat, així com, en un segon nivell, d'organitzar, planificar i supervisar la producció, a partir de la documentació tècnica del procés, amb criteris de millora continua de la qualitat i satisfacció del client. Desenvoluparan la funció amb una visió global de l'empresa, de la seva organització i de la relació amb el seu entorn.
Competències del curs de Producció
  • Comptar amb una visió global de l'empresa com a unitat econòmica de producció, així com dels possibles tipus d'organització i processos de gestió empresarial.
  • Comprendre globalment els processos de màrqueting, la comptabilitat i els aspectes jurídics dels recursos humans.
  • Dissenyar sistemes o processos per solucionar determinades necessitats duna empresa, tenint en compte condicionants de tipus econòmic, ambiental, social, legal, ètic, de prevenció i de sostenibilitat.
  • Organitzar el sistema productiu duna empresa amb una àmplia orientació innovadora.
  • Gestionar sistemes de producció, processos i dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.
  • Oferir recomanacions i establir criteris per a la implantació dels sistemes de qualitat.
  • Gestionar projectes que incloguin la planificació, direcció, execució i avaluació.
  • Aplicar una metodologia de direcció de projectes de les diverses existents.
  • Avaluar sistemes o processos per solucionar determinades necessitats de lorganització.
  • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.

Requisits

Per cursar un Curs Professional no cal tenir una titulació oficial. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua en Producció i Qualitat aplicada. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici: 28 de febrer 2024. Següent convocatòria: A consultar.

Titulació obtinguda

Superant aquest Curs Professionalitzador obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.
Curs Professionalitzador de Producció i Qualitat Aplicada (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X