Curs Professionalitzador de Producció i Qualitat Aplicada (UOC)

Curs
On-line
10 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Matrícula oberta!!.
El curs de Producció i Qualitat Aplicada ofereix oportunitats per diferenciar-se de la competència. La clau és el control de la producció i la qualitat en la seva activitat, que permeten una gestió correcta, programació d'activitats i resposta a la competència.
Canvia el teu futur professional. Matricula't ara!
Converteix-te en professional de producció i qualitat en 10 mesos.
Aprèn amb professorat amb àmplia experiència al sector.
Accedeix a la borsa de treball internacional de la UOC.
Ara amb finançament 100% sense interessos.
Per què escollir aquest programa?
Introducció a l'organització d'empreses

L'assignatura se centra en l'empresa, els objectius, les classificacions i l'organització, en un marc teòric. Analitza els processos logístics a l'àmbit del magatzem, la distribució i la producció. A més, ofereix una introducció al màrqueting i les finances, i finalitza amb una visió general de les tendències i els processos en la gestió dels recursos humans.
Disseny de la producció i la qualitat
Aquesta assignatura proporciona els fonaments teòrics pel que fa al disseny d'un sistema productiu. Analitza l'impacte del disseny, tant de productes com de processos, en els resultats de l'empresa i permet determinar la distribució en planta més adequada per a cada tipus de procés productiu i quina és la localització millor de les instal·lacions en funció del pes que aquesta decisió pot tenir sobre els costos finals. També analitza els problemes de les línies de producció i detalla com equilibrar-les correctament, així com determinats aspectes del disseny de llocs de treball. Com que les empreses de serveis estan adquirint més rellevància quant al nombre, identifica les principals característiques diferenciadores d'aquestes empreses respecte a les de fabricació per realitzar els ajustaments necessaris en el procés productiu. L'assignatura també fa un recorregut històric per l'aplicació de la qualitat fins a arribar al concepte actual de qualitat total. Es reflexiona sobre la importància de les empreses centrades en el client i com es pot mesurar i augmentar el seu grau de satisfacció.
Projecte de qualitat a la producció
L'assignatura analitza el problema de la programació i el control de les activitats del projecte i proporciona una tècnica per representar gràficament projectes i facilitar-ne així el control. Posteriorment permet desenvolupar un projecte pràctic d'aplicació d'un sistema de qualitat en un sistema de producció.

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Data inici: 25 setembre 2023. Matrícula oberta!!.

Objectius

  • Comptar amb una visió global de l'empresa com a unitat econòmica de producció, així com dels possibles tipus d'organització i processos de gestió empresarial.
  • Comprendre globalment els processos de màrqueting, la comptabilitat i els aspectes jurídics dels recursos humans.
  • Dissenyar sistemes o processos per solucionar determinades necessitats duna empresa, tenint en compte condicionants de tipus econòmic, ambiental, social, legal, ètic, de prevenció i de sostenibilitat.
  • Organitzar el sistema productiu duna empresa amb una àmplia orientació innovadora.
  • Gestionar sistemes de producció, processos i dispositius amb finalitats pràctiques, econòmiques i financeres.
  • Oferir recomanacions i establir criteris per a la implantació dels sistemes de qualitat.
  • Gestionar projectes que incloguin la planificació, direcció, execució i avaluació.
  • Aplicar una metodologia de direcció de projectes de les diverses existents.
  • Avaluar sistemes o processos per solucionar determinades necessitats de lorganització.
  • Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.

Titulació obtinguda

Titulació pròpia Certificat UOC de Formació Contínua.

Perspectives laborals

Perfil professional: El curs de Producció capacita el titulat per a l'exercici de funcions de responsabilitat a l'àrea de producció i qualitat en una empresa o institució. Té com a objectiu formar professionals capaços de, en un primer nivell, prendre decisions de caràcter estratègic i tàctic a l'àmbit propi de l'activitat, així com, en un segon nivell, d'organitzar, planificar i supervisar la producció, a partir de la documentació tècnica del procés, amb criteris de millora continua de la qualitat i satisfacció del client. Desenvoluparan la funció amb una visió global de l'empresa, de la seva organització i de la relació amb el seu entorn.

Promocions

Pagament fraccionat en quotes.

Preu

Consulteu el preu
A consultar (beques, ajuts i finançament disponible).

Borsa de treball

Accedeix a la borsa de treball internacional de la UOC.

Professorat

Professorat amb àmplia experiència al sector.
Curs Professionalitzador de Producció i Qualitat Aplicada (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Cursos més populars
X