Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Informació sobre la preinscripció i l'accés a les universitats

i estàs pensant cursar estudis universitaris, hauràs de tenir en compte alguns aspectes relacionats amb el procés d'admissió a la universitat.

T'informem a continuació sobre aquest procés, intentant donar resposta a les preguntes que poden orientar-te arribat el moment de la preinscripció i accés.
 

Què és el procés d'admissió a la universitat?

El procés d'admissió a la universitat és el procediment que has de seguir per accedir a uns estudis universitaris a les universitats públiques catalanes i a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Podràs realitzar la preinscripció amb la finalitat d'obtenir la plaça en els estudis i el centre desitjat sempre que compleixis els requisits d'accés a la universitat.

Aquest procés es realitza normalment entre els mesos de juny i juliol, de manera telemàtica, a través del portal d'accés a la universitat. Al formulari de preinscripció hauràs d'indicar, per ordre de preferència, quins estudis vols cursar i en quin centre desitges fer-ho, fins a un màxim de vuit opcions.

En cas que vulguis accedir a una universitat privada, hauràs de posar-te en contacte amb el centre directament per conèixer les fases del procés d'admissió i els requeriments addicionals que puguin establir per l'ingrés (entrevista personal, prova de contingut relacionat amb el grau, etc.).

Quan i com realitzo la preinscripció?

Anualment es publica el calendari de preinscripció i la informació sobre com dur-la a terme al Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Tingues en compte que en funció de la teva via d'accés hauràs de presentar una documentació o una altra. És convenient que t'informis dels detalls del procediment amb la major antelació possible.

Per realitzar la preinscripció en qualsevol titulació universitària d'un centre públic, es determinen dos terminis: el primer, de caràcter ordinari es desenvolupa normalment al juny, i el de caràcter extraordinari es pot desenvolupar al juliol o al setembre.

En la sol·licitud has d'indicar els graus als quals vols accedir per ordre de preferència.

Què he de tenir en compte per sol·licitar l'admissió?

Al moment d'omplir la sol·licitud de preinscripció has de tenir en compte diferents aspectes:

  • Nombre de places que ofereix la universitat per als estudis que t'interessen.
  • La possibilitat de cursar estudis iguals o similars a altres universitats i nombre de places que ofereixen.
  • Nota de tall d'aquests estudis el curs anterior.
  • Creus que la teva nota d'admissió serà suficient?
  • Si creus que la teva nota d'admissió serà suficient o no. I en cas que no obtinguis la nota necessària, quines altres opcions formatives tens per aconseguir el teu objectiu.
A la pàgina web de cada universitat pots trobar tota la informació d'aquest procés.
 

inscripciouniversitat

Puc realitzar la preinscripció per a diferents estudis de forma simultània?

Si tens dubtes sobre si podràs accedir als estudis universitaris o si encara no tens clar què vols estudiar el proper curs, pots realitzar de forma simultània el procés de preinscripció per als estudis universitaris i per a altres estudis com un Cicle Formatiu de Grau Superior, amb la finalitat de garantir la teva plaça.

Quins són els criteris d'admissió?

Un cop finalitzades les proves d'accés a la universitat, en cas que hi hagi més sol·licituds que places per cursar un grau o un doble grau universitari en una determinada universitat pública, el criteri que s'utilitza per decidir quins estudiants poden accedir és la nota d'admissió.

A cada via d'accés a la universitat s'estableix la nota d'admissió d'una manera diferent. Es pot obtenir a partir de la teva nota de Batxillerat i de la superació de la PAU (o selectivitat), de la nota mitjana del Cicle Formatiu de Grau Superior que hagis realitzat, de la nota de la prova d'accés per a majors de 25 anys, etc. .

Hi ha un percentatge de places reservades per a cada via d'accés a la universitat. El nombre més gran de places és per a aquells estudiants que han realitzat el Batxillerat i la PAU o un Cicle Formatiu de Grau Superior.

A més, es reserva un percentatge de places per a estudiants que entren per la via de titulats universitaris o equivalent (entre un 1% i un 3%), esportistes d'alt nivell (3% com a mínim), persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys (2% com a mínim), persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys o han realitzat l'accés per a més grans de 40 anys (entre un 1% i un 3% ) i estudiants amb alguna discapacitat (5%).

Les universitats privades solen establir altres criteris d'admissió de manera que, si estàs interessat, és imprescindible que et dirigeixis al centre per conèixer-los.

Com s'assignen les places?

Les places de cada universitat s'adjudiquen començant per la preinscripció de l'alumne amb la nota d'admissió més alta. És a dir, les places s'assignen per ordre de nota (de major a menor) i segons l'ordre de preferència que hagi indicat la persona a la sol·licitud. En els graus en què la demanda superi l'oferta de places es crearà una llista d'espera.

En cada fase de preinscripció (ordinària o extraordinària) pot haver-hi dues o més assignacions de places en què les llistes d'espera variaran en funció de les matrícules que es vagin formalitzant en cada adjudicació.

És important assenyalar que per a la convocatòria extraordinària no es reserven places, sinó que s'adjudiquen les places que queden vacants després del procés d'adjudicació de la convocatòria ordinària. Per tant, tingues en compte que la majoria de les places disponibles s'assignaran en la fase ordinària i les possibilitats d'accedir a la universitat seran inferiors en la segona convocatòria, ja que el nombre de places ofertes serà menor.

 

En la primera adjudicació de places de convocatòria ordinària pots trobar-te en alguna de les següents circumstàncies:

  • Si t'ha estat assignada la primera preferència, hauràs de formalitzar la matrícula definitiva en el termini establert. En cas contrari, perdràs la plaça.

  • Si se t'ha assignat entre la segona i la vuitena preferència, pots acceptar definitivament la plaça assignada i matricular-te a la universitat corresponent, o bé  esperar a la segona adjudicació sense perdre la plaça assignada.
  • Si no t'han admès en cap de les teves preferències, pots esperar a futures adjudicacions.
En cas que vulguis continuar en el procés d'assignació de places, tant si has obtingut una plaça i t'has matriculat com si encara no t'han admès en cap de les opcions sol·licitades, has de comunicar explícitament la teva decisió durant la segona adjudicació. Així, podràs optar a ser admès o admesa en una de les teves opcions de major preferència en les adjudicacions posteriors.


És important que estiguis molt pendent de les crides que vagi realitzant la universitat o el Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya des d'on es gestionen les adjudicacions, ja que els tràmits s'han de fer en les dates establertes en cada cas.

Per consultar el calendari d'admissió i realitzar tots els tràmits necessaris per formalitzar la preinscripció universitària, dirigeix-te al portal d'accés a la universitat o a les pàgines web de les universitats on vulguis formar-te.

inscripciouniversitat

Les notes de tall durant el procediment d'admissió

Durant el procediment d'admissió a les universitats les notes de tall no són estàtiques, sinó que normalment en cada adjudicació de places aquestes notes van disminuint.

Depenent de la comunitat autònoma o de les universitats, les notes de tall no es fan públiques fins que no finalitza el procés d'admissió i es consideren definitives aquelles notes que corresponen a l'última adjudicació.

Així doncs, heu de tenir en compte que les notes de tall poden variar segons la convocatòria, l'assignació i, per descomptat, l'any en què et presentis a la selectivitat.

Em puc quedar sense plaça?

Si realitzes la preinscripció per a uns estudis que estan molt sol·licitats i la teva nota d'admissió no és igual o superior a la nota de tall, pots quedar-te sense plaça per estudiar.

Has de tenir en compte que els estudis se solen omplir en primera convocatòria, hi ha poques opcions d'accedir al setembre.

Si et trobes en aquesta situació, no et desanimis. Recorda que pots explorar altres opcions, com ara cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior relacionat amb la temàtica del grau que t'interessava, amb el qual obtindries un títol i podries accedir posteriorment al grau universitari amb la nota del cicle, i inclús convalidar alguns crèdits ECTS.

També pots presentar-te a les properes convocatòries de la PAU per obtenir una millor nota d'admissió. Pots dedicar un any a preparar novament la PAU per millorar la teva nota d'admissió i presentar-te a la prova completa, només la fase general o només la fase específica examinant-te d'algunes o totes les matèries de modalitat escollides.

En cas que la teva nota sigui inferior a l'aconseguida en la primera convocatòria, no t'has de preocupar, ja que es manté la nota més alta obtinguda.

Informació sobre el procés d'inscripció a les diferents universitats catalanes