Orientació Acadèmica

Dobles titulacions de grau

A continuació, trobaràs el llistat de les dobles titulacions de grau ofertes per les universitats catalanes per al curs 2020-2021. A banda d'aquestes titulacions, algunes universitats ofereixen també itineraris de doble titulació una vegada l'estudiant ha iniciat alguns estudis.