Orientació Acadèmica

Dobles titulacions de grau

A continuació, trobaràs el llistat de les dobles titulacions de grau ofertades per les universitats catalanes pel curs 2021-2022. A banda d'aquestes titulacions, algunes universitats ofereixen també itineraris de doble titulació una vegada l'estudiant ha iniciat alguns estudis.