Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Consells per superar unes oposicions i errors freqüents

Per a tots aquells que busquin una sortida laboral estable i de qualitat amb un sou d'acord amb la seva titulació, les oposicions constitueixen, sense cap dubte, una opció que s'emmotlla perfectament a aquests objectius.No obstant això, la competència és ingent i per a cada plaça acostumen a presentar-se molts candidats. L'oferta de les Administracions públiques és molt àmplia i variada, per la qual cosa sovint hi ha algun concurs oposició que s'adapti al teu nivell d'estudis, vocació, ambicions i interessos professionals. Les oposicions d'Educació Infantil, Primària i Secundària, les de Policia Nacional, les de gestió administrativa o les d'infermeria constitueixen alguns exemples.

Cinc consells per tenir èxit en les oposicions

Preparar unes oposicions requereix una gran inversió de temps i esforç. Per això, a continuació pots trobar algunes recomanacions imprescindibles que t'ajudaran a superar-les amb èxit

1) Confiar únicament en la documentació oficial

Encara que alguns requisits siguin comuns, cada oposició té les seves pròpies condicions i un procés selectiu diferent, que poden variar d'un any a un altre. Normalment les proves consisteixen en exàmens orals i escrits, test psicotècnics, exercicis pràctics i proves de diversos tipus. Per tant, és molt important que, abans de començar el procés d'estudi, t'informis sempre a través de fonts i canals oficials, com poden ser els butlletins oficinals, la pàgina web oficial de cada oposició, les acadèmies o els centres especialitzats en oposicions i els fòrums d'opositors.

2) Organitzar i planificar 

Les oposicions són com una carrera de fons i la seva preparació dura mesos i fins i tot anys. Per tant, és molt important realitzar una planificació de la preparació d'oposicions coherent i realista, dedicant el temps suficient a cada tema o prova pràctica.

3) Utilitzar tècniques d'estudi

A pesar que la part memorística té un pes important en les oposicions, no significa que hagis de rellegir els temes i repetir-los sense sentit. És molt important posar en pràctica tècniques d'estudi adequades: subratllats, resums, mapes conceptuals, esquemes, regles mnemotècniques, etc. 

4) Deixar-se assessorar per professionals

Encara que les oposicions es poden preparar per lliure, és necessari preveure les necessitats de reforçar determinades habilitats i competències que no acabem de dominar, recorrent si és necessari a acadèmies o altres professionals.

5) Tenir una mentalitat positiva

Preparar bé unes oposicions implica una dedicació intensa durant molts mesos. Per això, convé dosificar forces i plantejar-se objectius parcials i premis de reforç durant tot el procés de preparació.

Cinc errors freqüents en preparar les oposicions

Existeixen una sèrie d'errors que es poden produir quan estàs estudiant per a una oposició. Coneix alguns d'ells a continuació.

1) Subestimar les proves pràctiques o orals

Un percentatge important d'opositors enfoca els seus esforços gairebé exclusivament en la preparació dels temaris, deixant les proves orals o pràctiques a la sort de la improvisació. És un error tan comú com greu, ja que les proves pràctiques tenen les seves pròpies estratègies i estructures que cal assajar i practicar.

En les proves orals, sobretot aquelles que requereixen defensar una hipòtesi o tesi davant un tribunal, és important mostrar-se convincent a l'hora de defensar els teus arguments i conclusions davant els membres d'un tribunal. Treballa aquest aspecte abans d'anar a l'examen.

2) Emprar tècniques inadequades d'estudi

Un error bastant comú és no adaptar el mètode d'estudi a la mena de prova. Per exemple, els exàmens tipus test requereixen d'una manera d'estudiar que vagi del general al particular de manera progressiva, sense necessitat de tenir els conceptes més importants ben estructurats com ocorre amb les proves de desenvolupament temàtic.

3) No dedicar temps suficient al repàs

Els temaris de les oposicions són molt llargs, per la qual cosa en la planificació és molt important reservar temps suficient per repassar tots els temes, sobretot els que hem estudiat de forma més primerenca.

4) Renunciar al temps lliure

Encara que hagis de sacrificar molt de temps estudiant, és essencial que descansis i desconnectis mentalment si desitges aprovar unes oposicions. Pots sortir a fer exercici, passar temps amb els teus amics i familiars o realitzar algun hobby que t'agradi. 

5) No realitzar simulacres d'examen

Recorda que la millor manera de comprovar si has aconseguit els objectius d'estudi o no, és posar-te a prova. Si evites posar-te en una situació semblant a la qual et trobaràs en les proves, no podràs saber si vas pel bon camí. Per això, tracta de fer exàmens d'anys anteriors o similars que et puguin orientar en els resultats que obtindries.


Accedir a un lloc de treball de servei públic implica moltes responsabilitats, per aquest motiu és important que el candidat o candidata s'informi molt bé de les característiques de la professió i el lloc de treball al qual pretén accedir, abans de submergir-se en la preparació conscienciosa d'unes oposicions concretes.