Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Laboral

Fases de l'oposició

Les oposicions són un conjunt de proves que has de superar per accedir a un lloc d'ocupació pública. Aquest sistema de selecció consta de diferents fases. Com a opositor has de conèixer el detall de cadascuna d'elles, per a així, poder realitzar tot el procés amb èxit.

A continuació, pots trobar les principals fases de l'oposició.

1. Publicació de l'oferta d'ocupació pública

Primer de tot ha de sortir l'oferta d'ocupació pública. Durant el primer trimestre de l'any apareix publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) o als butlletins oficials de cada administració totes les oposicions que es convocaran al llarg de l'any.

2. Bases i convocatòria de l'oposició

Posteriorment a la publicació de l'oferta, cada administració publica les bases generals i específiques de l'oposició on apareixeran: les característiques de la plaça, els requisits que s'han de complir, el sistema selectiu, el temari, les proves a superar, etc. A les bases podràs veure si pots presentar-te o no a l'oposició.
 
En funció de l'oposició, la convocatòria es publicarà juntament amb les bases o posteriorment establint el termini per presentar les sol·licituds de participació en l'oposició.

3. Presentació de sol·licituds 

Quan sortin les bases hauràs de reunir tota la documentació requerida. Pot ser que hagis d'acudir a alguna administració o centre perquè realitzin algun certificat, o et segellin alguna titulació, i aquest tràmit no sempre és instantani. Així que no deixis mai la documentació per a l'últim moment.

La documentació s'ha de presentar en les dates assenyalades tal com s'estableix en les bases. Qualsevol petit error en la presentació de la documentació pot ser motiu d'exclusió de la convocatòria, així que llegeix bé les bases i no t'oblidis de cap document.

Normalment, la presentació d'instàncies per participar en el procés selectiu es pot realitzar de manera presencial i electrònica. Pot ser que hagis de compulsar alguns documents o presentar els originals i, a més, hauràs d'abonar les taxes d'examen corresponents.

4. Publicació del llistat d'admesos i exclosos

Després de la presentació de sol·licituds, es publicarà el llistat de persones admeses i excloses. Quedaran excloses aquelles persones que no compleixen amb els requisits mínims establerts en les bases. En cada cas, s'especificarà el motiu de descarti que podrà esmenar-se en un termini determinat. Una vegada finalitzat el període d'esmena, es publicarà el llistat definitiu. 

5. Planificació de l'estudi

Una bona organització és important, ja que hauràs de tenir temps per estudiar. A vegades, no hi ha molt de temps entre la publicació de la convocatòria i l'inici del procés, així que una correcta planificació et serà de gran ajuda.

6. Preparació de les proves

La preparació d'unes oposicions requereix temps. A vegades, el temps real entre la convocatòria i la data de realització de les proves no és suficient per preparar-les bé.

Per aquest motiu, és important conèixer la regularitat en la que es convoquen unes oposicions i els temaris de la darrera convocatòria. Tot i que hi poden haver canvis en els temaris, normalment són similars. Així, pots començar a preparar-te per a les proves molt abans de que surti la convocatòria, i així assegurar-te anar-hi ben preparat.

Alguns temaris són llargs i necessitaràs temps per preparar-los bé, dissenyar un bon pla d'estudi i fer un curs que ajudi a preparar l'oposició et pot ser d'utilitat.

Si et prepares els exàmens amb temps, quan surti la convocatòria amb els temaris específics, només hauràs d'estudiar els temes no inclosos en la convocatòria anterior o repassar els diferents temes i fer simulacions d'examen per poder anar-hi el millor preparat.

7. Realitzar el procés selectiu

Para a aquest darrer pas és important:
  • Anar ben preparat.
  • Descansar el dia previ a les proves.
  • Portar tota la documentació i materials necessaris per fer bé les proves.
  • No deixar que els nervis s'apoderin de tu.
  • Confiar en tu mateix.

Després de finalitzar les proves, es publicaran els resultats en les pàgines oficials de les administracions públiques. Recorda que el fet d'haver aprovat no basta per aconseguir una plaça pública, ja que depèn de la nota obtinguda i les places existents, entre altres coses.

Informa't de com preparar bé una oposició, les professions que pots exercir amb una oposició i troba la teva.