Orientació Laboral

Com preparar unes oposicions

Com preparar unes oposicions?

Si decideixes preparar-te per superar unes oposicions, la organització, la disciplina, la capacitat de treball i l'esforç són tres qualitats que t'ajudaran a aconseguir el teu objectiu.

A banda d'aquestes qualitats, serà important que t'informis bé de la convocatòria, valoris totes les característiques de cada oposició abans d'escollir, coneguis els principals motius d'abandonament i sàpigues com preparar-te bé i les tècniques d'estudi que t'ajudaran. A continuació pots trobar tota aquesta informació.

Com informar-te d'una convocatòria d'oposicions?

Tota la informació sobre la convocatòria es publica als Butlletins Oficials: Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), Butlletins Oficials de les Comunitats Autònomes, Butlletins provincials i dels ajuntaments.

Allà hi podràs trobar tota la informació sobre les bases que regulen la convocatòria, els processos selectius, els continguts, les dates, etc. Tota aquesta informació és clau per conèixer el detall de l'oposició i valorar si et pots presentar o no a ella.

Què valorar abans d'escollir una oposició?

El primer punt és confirmar que tens la titulació necessària per accedir al procés d'oposició i que vols desenvolupar la feina que obtindràs.

Un altre aspecte important és el temari que t'hauràs de preparar i la superació d'altres proves. Un bon estudi i preparació seran claus per aconseguir la plaça.

També és important que t'informis bé del sistema d'accés i valoris:
 
  • Número de places i aspirants.
  • Possibilitat de sumar punts a la fase de concurs.
  • Si les places són d'accés lliure.
  • Temps necessari per preparar bé l'oposició. Valorant el temps real del que disposes i el temps que necessitaràs per preparar bé el procés.
  • Característiques del lloc de treball al que aspires i tipus de professió que desenvoluparàs.

Motius d'abandonament

Hi ha diferents motius d'abandonament com: la falta de disciplina, un temari massa dens o exigent, la falta de dedicació o no tenir el temps suficient.

Per aquest motiu, abans de començar a preparar unes oposicions, has d'estar decidit i convençut, i analitzar si disposes del temps i de les eines necessàries per poder-ho fer amb èxit.

Com preparar-te?

Primer de tot, has de buscar un temari que s'ajusti al programa oficial. El pots aconseguir a editorials i centres especialistes en oposicions. A més del temari, és útil buscar material addicional per preparar les proves com: tests, simulacions d'examen, legislació i tota la informació que estigui relacionada amb el lloc de treball.

Per preparar-te, pots fer-ho pel teu compte o anar a una acadèmia o centre especialitzat.

Si decideixes preparar-te pel teu compte, hauràs de ser molt organitzat i constant, aconseguir uns bons temaris i estar molt atent de tot el procés que hauràs de realitzar i no oblidar-te o saltar-te cap pas.

Si optes per anar a una acadèmia o fer un curs en línia, això t'ajudarà a tenir més control del teu progrés, un suport on poder preguntar i et guiaran al llarg del procés. Tot i això, anar a l'acadèmia no és suficient, el treball individual és imprescindible per poder aconseguir el teu objectiu.

Ambdues opcions són igual de vàlides, has de valorar la teva situació personal, els recursos, i el temps del que disposes per poder-te decidir per una opció o l'altra.

Tècniques d'estudi i estratègies d'aprenentatge

L'ús de la tècnica i l'estratègia d'estudi adequada t'ajudaran a aconseguir el teu objectiu.

A continuació pots trobar els principals aspectes a tenir en compte a l'hora de preparar-te per estudiar:
  Coneix les claus que t'ajudaran a escollir una oposició i les fases del procés d'oposicions.