Diploma d'Especialització Online de Programa Avançat en Desenvolupament Directiu (PADD)

1012 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Especialització Online de Programa Avançat en Desenvolupament Directiu (PADD)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
33 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
El Programa avançat en desenvolupament directiu (PADD) proporciona els coneixements i els continguts necessaris per a desenvolupar les capacitats, les actituds i els valors propis de l'activitat directiva a les organitzacions modernes. Està orientat al desenvolupament de les competències pròpies de cada àrea funcional (estratègia, màrqueting, comercial, finances, persones i operacions), i ofereix, a més, una visió integrada de les activitats empresarials basada en l'adopció del pensament estratègic en tots els nivells organitzatius.
Un aspecte clau que cal destacar és el projecte que, al llarg del curs, es duu a terme de manera paral·lela a les aules i que permet la creació d'un cas pràctic, aplicat a l'empresa o a l'entitat de l'estudiant, dirigit per un professor expert. L'objectiu d'aquest projecte és aportar una millora o innovació a la seva organització.

Temari

Cada una de les assignatures que formen part del programa del pla d'estudis incorpora dins del seu creditatge el desenvolupament d'una competència i /o habilitat directiva específica: a tall d'exemple es desenvoluparan les habilitats directives següents: resolució de conflictes, tècniques de motivació i comunicació, responsabilitat social, negociació, orientació al client, i treball en equip.
Semestre 1
 • Entorn global de negocis (3 crèdits ECTS)
 • Direcció de persones (3 crèdits ECTS)
 • Direcció d'operacions i logística (3 crèdits ECTS)
 • Ètica i responsabilitat social (3 crèdits ECTS)
 • Direcció financera (3 crèdits ECTS)
Semestre 2
 • Direcció de márqueting (3 crèdits ECTS)
 • Direcció de sistemes d'informació (3 crèdits ECTS)
 • Presa de decisions: Business Game I (3 crèdits ECTS)
 • Direcció de la innovació (3 crèdits ECTS)
 • Direcció estratègica (3 crèdits ECTS)
 • Projecte de postgrau (3 crèdits ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

Adaptació a noves situacions Aprenentatge autònom Capacitat d'anàlisi i síntesi Capacitat de gestió de la informació Capacitat de reflexió Capacitat d'organització i planificació Compromís ètic Coneixement de les TIC Habilitat en les relacions interpersonals Lideratge Presa de decisions Raonament crític Resolució de problemes Treball en equip de caràcter interdisciplinari

Destinataris

A qui es dirigeix:
El programa es dirigeix a professionals amb responsabilitats en la gestió d'empreses i entitats que vulguin entendre i gestionar el dia a dia per millorar la seva eficàcia professional, i actualitzar-se en el món de la direcció d'empreses.
Perfils:
El programa es dirigeix a professionals amb responsabilitats en la gestió d'empreses i entitats que vulguin entendre i gestionar el dia a dia per millorar la seva eficàcia professional, i actualitzar-se en el món de la direcció d'empreses.
De manera específica està dirigit a:
 • Professionals de gestió
 • Caps de departament
 • Directors d'àrees funcionals de l'empresa: finances, comercial, màrqueting, recursos humans, producció, logística, compres
 • Experts en àrees tècniques que vulguin conèixer l'administració i la gestió d'empreses
 • Perfils professionals tècnics orientats a l'entorn directiu de la gestió d'empreses
 • Professionals que vulguin actualitzar coneixements i tècniques empresarials de gestió

Requisits

Requisits d'accés:
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia, es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional. Aquest programa requereix de 3 anys d'experiència professional.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Adquirir coneixements tècnics relacionats amb la gestió empresarial.
 • Utilitzar instruments apropiats per a l'anàlisi de l'entorn de l'organització.
 • Entendre els principis del comportament de les organitzacions i identificar-ne les implicacions per a les empreses.
 • Identificar les àrees funcionals d'una organització i la relació que s'estableix entre aquestes.
 • Entendre els principis de la producció i relacionar-los amb els coneixements de l'empresa i la gestió.
 • Entendre els principis de l'ètica, identificar les implicacions socials i ambientals per a les empreses.
 • Entendre els conceptes comptables i financers de l'empresa i vincular-los amb els processos d'organització i gestió.
 • Entendre els principis del màrqueting i la seva aplicació pràctica.
 • Entendre les noves tecnologies i el seu impacte en els nous mercats.
 • Analitzar i estructurar un problema empresarial i dissenyar-ne una solució.
 • Aprofitar el potencial associat amb les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Dissenyar un pla de viabilitat empresarial.
 • Fomentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i comunicació.
 • Millorar la presa de decisions de manera eficaç.
 • Crear dinàmiques de treball que condueixin a metodologies orientades a resultats i a la millora contínua.
 • Aprendre a motivar les persones, gestionar-les i dirigir-les

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

El Programa Avançat en Desenvolupament Directiu capacita les persones per a assumir tasques de més responsabilitat en l'entorn de la direcció d'empreses. L'actualització de coneixements és un element de primer ordre per a la promoció professional dins de la mateixa empresa o en altres. Per a consultors o professionals independents, el seguiment del Programa Avançat en Desenvolupament Directiu permet entendre millor les necessitats de les empreses. La visió direcció-estratègia permet incorporar la visió estratègica en les àrees funcionals de les empreses. Per als professionals de caràcter tècnic, l'Advanced Management Program proporciona les eines per a adaptar els coneixements a la realitat actual de les empreses i alhora aconseguir les habilitats necessàries per a convertir-se en directius d'èxit.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Especialització Online de Programa Avançat en Desenvolupament Directiu (PADD)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X