Diploma d'Expert de Lideratge Educatiu

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert de Lideratge Educatiu
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Aquest Diploma d'expert forma part de l'especialització en lideratge i direcció de centres educatius, adreçat a professionals de l'ensenyament interessats en l'exercici de la funció directiva. Aporta noves estratègies de lideratge educatiu i dóna accés a continguts innovadors i actuals d'aprenentatge, així com a fonts d'informació bàsiques per aquests àmbits.
L'equip de professorat d'aquest programa l'integren professionals en actiu al món educatiu actual, com ara directors de centres públics i privats, inspectors d'ensenyament i professors especialistes a les diferents àrees.

Temari

Dos diplomes d'expert es deriven d'aquest curs d'especialització, ambdues de 15 crèdits ECTS:
 • Expert en direcció i gestió estratègica en educació, que inclou les assignatures de direcció estratègica per a la innovació, planificació estratègica, i dret, escola i societat.
Aquest diploma d'expert s'ofereix al semestre que va d'octubre a febrer.
 • Expert en lideratge educatiu, que inclou les assignatures de lideratges, sistemes d'assegurament de la qualitat, i comunicació, equips i treballs en xarxa.
Aquest diploma d'expert s'ofereix al semestre que va de març a juliol.

Destinataris

Perfils
Professionals de l'ensenyament, tant d'institucions de titularitat pública com privada, que tenen interès per accedir a càrrecs de funció directiva, exercir-los amb lideratge i assegurant la qualitat de les institucions. Les sortides professionals corresponen a la direcció de centres educatius de primària i secundària i, també, a la formació professional i als càrrecs directius intermedis interns als centres (direcció d'estudis, direcció de departament, etc.).
A qui s'adreça
 • El programa s'adreça a professorat de primària i de secundària de centres públics, privats i concertats.
Sortides professionals
 • Adreça de centres educatius.

Requisits

Requisits acadèmics
La formació s'adreça a professionals de l'educació i l'ensenyament de centres públics, privats i concertats que tenen interès per accedir a càrrecs de funció directiva i per exercir-los amb lideratge, assegurant la qualitat de les institucions. Per tant, és necessari per a una experiència òptima d'aprenentatge i aprofitament de la formació, accedir al postgrau comptant amb formació universitària oficial de l'àmbit educatiu. Igualment, cal tenir una experiència professional de mínim 5 anys al sector educatiu per poder accedir a aquesta formació.
Coneixements previs
La formació s'adreça a professionals de l'ensenyament de centres públics, privats i concertats que tenen interès a accedir a càrrecs de funció directiva i exercir-los amb lideratge, assegurant la qualitat de les institucions. En conseqüència, és necessari per a una òptima experiència d'aprenentatge i aprofitament de la formació, accedir al postgrau, comptant amb formació universitària oficial de l'àmbit educatiu (professorat de primària i secundària), de la mateixa manera que es recomana posseir certa experiència professional al sector educatiu per poder exercir funcions de direcció.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català

Durada

Propera convocatòria: A consultar.

Objectius

Objectius
 • Construir una visió global, innovadora i transformadora de la funció directiva a educació
 • Fomentar aptituds per al lideratge acadèmic institucional i la col·laboració
 • Adquirir eines i dinàmiques vàlides i adaptades a la direcció i la gestió de centres educatius
 • Conéixer diferents realitats dels centres educatius segons els contextos i la visió institucional
 • Avaluar el funcionament de les institucions educatives per identificar accions i estratègies de millora
 • Dissenyar, planificar i dirigir projectes institucionals a curt, mitjà i llarg termini
 • Conéixer les bases legals i socials dels centres educatius
 • Desenvolupar estratègies per a la comunicació i el treball en equip institucional efectiu
Competències
 • Aglutinar talent i iniciatives al voltant de projectes específics orientats a la innovació ia la internacionalització
 • Aconseguir el suport i la conformitat de les persones i els grups clau (negociació)
 • Tenir la visió analítica i prospectiva de lorganització per aconseguir lobjectiu de millora
 • Desenvolupar estratègies avaluadores
 • Interpretar les dades de lavaluació per a la millora del centre educatiu
 • Desenvolupar tècniques eficaces de planificació educativa
 • Comunicar de manera efectiva als canals formals i informals
 • Planificar estratègies de comunicació internes i externes
 • Liderar equips compromesos
 • Treballar en xarxa per sumar recursos i desenvolupar projectes amb més abast i incidència

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent. ​
Diploma d'Expert de Lideratge Educatiu
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X