Diploma d'Expert de Lideratge Educatiu

Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

Fracciona fàcil!!
Aquest Diploma d'expert forma part de l'especialització en lideratge i direcció de centres educatius, adreçat a professionals de l'ensenyament interessats en l'exercici de la funció directiva. Aporta noves estratègies de lideratge educatiu i dóna accés a continguts innovadors i actuals d'aprenentatge, així com a fonts d'informació bàsiques per aquests àmbits.
L'equip de professorat d'aquest programa l'integren professionals en actiu al món educatiu actual, com ara directors de centres públics i privats, inspectors d'ensenyament i professors especialistes a les diferents àrees.

Temari

Dos diplomes d'expert es deriven d'aquest curs d'especialització, ambdues de 15 crèdits ECTS:
 • Expert en direcció i gestió estratègica en educació, que inclou les assignatures de direcció estratègica per a la innovació, planificació estratègica, i dret, escola i societat.
Aquest diploma d'expert s'ofereix al semestre que va d'octubre a febrer.
 • Expert en lideratge educatiu, que inclou les assignatures de lideratges, sistemes d'assegurament de la qualitat, i comunicació, equips i treballs en xarxa.
Aquest diploma d'expert s'ofereix al semestre que va de març a juliol.

Destinataris

Perfils
Professionals de l'ensenyament, tant d'institucions de titularitat pública com privada, que tenen interès per accedir a càrrecs de funció directiva, exercir-los amb lideratge i assegurant la qualitat de les institucions. Les sortides professionals corresponen a la direcció de centres educatius de primària i secundària i, també, a la formació professional i als càrrecs directius intermedis interns als centres (direcció d'estudis, direcció de departament, etc.).
A qui s'adreça
 • El programa s'adreça a professorat de primària i de secundària de centres públics, privats i concertats.
Sortides professionals
 • Adreça de centres educatius.

Requisits

Requisits acadèmics
La formació s'adreça a professionals de l'educació i l'ensenyament de centres públics, privats i concertats que tenen interès per accedir a càrrecs de funció directiva i per exercir-los amb lideratge, assegurant la qualitat de les institucions. Per tant, és necessari per a una experiència òptima d'aprenentatge i aprofitament de la formació, accedir al postgrau comptant amb formació universitària oficial de l'àmbit educatiu. Igualment, cal tenir una experiència professional de mínim 5 anys al sector educatiu per poder accedir a aquesta formació.
Coneixements previs
La formació s'adreça a professionals de l'ensenyament de centres públics, privats i concertats que tenen interès a accedir a càrrecs de funció directiva i exercir-los amb lideratge, assegurant la qualitat de les institucions. En conseqüència, és necessari per a una òptima experiència d'aprenentatge i aprofitament de la formació, accedir al postgrau, comptant amb formació universitària oficial de l'àmbit educatiu (professorat de primària i secundària), de la mateixa manera que es recomana posseir certa experiència professional al sector educatiu per poder exercir funcions de direcció.

Metodologia

Online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol, Català

Durada

Inici: 15 de març 2024.

Objectius

Objectius
 • Construir una visió global, innovadora i transformadora de la funció directiva a educació
 • Fomentar aptituds per al lideratge acadèmic institucional i la col·laboració
 • Adquirir eines i dinàmiques vàlides i adaptades a la direcció i la gestió de centres educatius
 • Conéixer diferents realitats dels centres educatius segons els contextos i la visió institucional
 • Avaluar el funcionament de les institucions educatives per identificar accions i estratègies de millora
 • Dissenyar, planificar i dirigir projectes institucionals a curt, mitjà i llarg termini
 • Conéixer les bases legals i socials dels centres educatius
 • Desenvolupar estratègies per a la comunicació i el treball en equip institucional efectiu
Competències
 • Aglutinar talent i iniciatives al voltant de projectes específics orientats a la innovació ia la internacionalització
 • Aconseguir el suport i la conformitat de les persones i els grups clau (negociació)
 • Tenir la visió analítica i prospectiva de lorganització per aconseguir lobjectiu de millora
 • Desenvolupar estratègies avaluadores
 • Interpretar les dades de lavaluació per a la millora del centre educatiu
 • Desenvolupar tècniques eficaces de planificació educativa
 • Comunicar de manera efectiva als canals formals i informals
 • Planificar estratègies de comunicació internes i externes
 • Liderar equips compromesos
 • Treballar en xarxa per sumar recursos i desenvolupar projectes amb més abast i incidència

Titulació obtinguda

Els estudiants que finalitzin els estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació continuada rebran el certificat corresponent. ​
Diploma d'Expert de Lideratge Educatiu
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X