Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (UOC)

9 Persones han demanat informació
1132 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (UOC)
Sol·licita informació
Grau
Oficial / homologat
On-line
240 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

8% descompte!
El grau en línia d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) us proporciona la formació que necessiteu per convertir-vos en una persona experta en gestió i direcció empresarial. Aconseguiràs una visió global de l´empresa i les habilitats directives per impulsar la teva carrera professional.

Temari

Formació bàsica - Crèdits
• Mercats i conducta 6
• Comportament dels agregats econòmics 6
• Dret de l'empresa 6
• Fonaments de matemàtiques 6
• Fonaments d'estadística 6
• Introducció a l'empresa 6
• Iniciativa emprenedora 6
• Persones i organitzacions 6
• Anglès B2.1 6
• Iniciació a les competències TiC 6
Formació obligatòria - Crèdits
• Fiscalitat empresarial 6
• Estructura econòmica 6
• Inferència estadística 6
• Introducció a la comptabilitat 6
• Comptabilitat de costos 6
• Comptabilitat financera 6
• Anàlisi dels estats financers 6
• Valoració d'operacions financeres 6
• Inversió Empresarial 6
• Finançament empresarial 6
• Decisions estratègiques d'operacions 6
• Direcció estratègica 6
• Ètica, diversitat i gestió responsable 6
• Fonaments de màrqueting 6
• Direcció de màrqueting* 6
• Logística* 6
• Gestió i desenvolupament de recursos humans 6
• Sistemes d'informació 6
• Direcció de sistemes dinformació* 6
• Anglès B2.2** 6
• Habilitats directives 6
• Treball final de grau 6
Formació optativa Crèdits
• Alternatives econòmiques* 6
• Història econòmica 6
• Microeconomia 6
• Macroeconomia 6
• Dret del treball individual 6
• Dret financer i tributari 6
• Fiscalitat avançada 6
• Fiscalitat internacional 6
• Comerç exterior 6
• Economia del sector públic 6
• Economia internacional* 6
• Integració de mercats 6
• Iniciació a les matemàtiques 6
• Anàlisi multivariant 6
• Introducció a l'econometria 6
• Auditoria externa 6
• Consolidació dels estats financers 6
• Mètodes per a la presa de decisions 6
• Control pressupostari i de gestió 6
• Mercats financers* 6
• Gestió de la innovació 6
• Gestió de projectes 6
• Gestió del canvi 6
• International management** 6
• Digital transformation** 6
• Sistemes de gestió organitzatius 6
• Estratègies de màrqueting digital 6
• Comunicació en màrqueting integrada* 6
• Comptabilitat de gestió per a la presa de decisions 6
• Introducció al business intelligence i big data 6
• Investigació de mercats 6
• Decisions tàctiques d'operacions 6
• Política i direcció de persones* 6
• Anàlisi de xarxes socials i econòmiques* 6
• Tècniques d'expressió 6
• Creativitat 6
• Pràctiques empresarials I 6
• Pràctiques empresarials II 6
• Business game: simulador de negocis 6
* Llengües d'impartició: català, castellà o anglès.
** Llengua d'impartició: anglès.

Destinataris

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC prepara l'estudiant per exercir com a economista i assumir responsabilitats en una àmplia diversitat de professions relacionades amb l'empresa i l'economia, així com per emprendre un negoci propi. Els àmbits de treball, doncs, són els següents:
• Comptabilitat i auditoria
• Gestió fiscal
• Finances
• Operacions i logística
• Recursos humans
• Direcció estratègica
• Empresa i mercats globals
• Màrqueting i investigació de mercats
• Iniciativa emprenedora
• Gestió de la innovació
• Sistemes d'informació

Requisits

Opcions vàlides per accedir a estudis de grau oficial
Podeu consultar la vostra opció d'accés a la universitat, segons d'on heu obtingut els requisits d'accés.
 
Requisits d'accés obtinguts a l'Estat espanyol
• Prova d'accés (PAU / Majors de 25 anys / Majors de 45 anys)
• Batxillerat sense PAU: Batxillerat espanyol LOE 2016 i repetidors 2017
• Formació professional (CFGS / FP2 / MP3)
• Títol universitari o assimilat
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat
• Estudis preuniversitaris: acreditació UNED per accedir-hi
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Requisits d'accés obtinguts a Llatinoamèrica o altres països no europeus
• Estudis preuniversitaris: batxillerat homologat
• Estudis universitaris (finalitzats o no): convalidació parcial d?uns estudis estrangers per uns estudis espanyols
• Títol universitari amb l'equivalència de títol estranger o l'homologació ministerial a l'Estat espanyol
• Experiència laboral (informació, dates i calendari d'accés per a més grans de 40 anys)
Descarregar Fullet PDF

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

El Grau dAdministració i Direcció dEmpreses de la UOC ofereix un quadre dassignatures repartides de manera progressiva, dissenyat dacord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les preferències i les qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet tenir un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, català.

Durada

Inici docència: 24 de setembre 2024.

Objectius

L'objectiu del grau és preparar professionals amb una formació polivalent, capaços d'exercir tant una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió a qualsevol institució pública o privada com iniciar el seu propi projecte empresarial
El grau proporciona un coneixement profund de les diferents àrees de valor de l'empresa i de l'administració i la direcció d'empreses
Ofereix la possibilitat d'aprofundir en les competències i habilitats relacionades amb la direcció general de l'empresa, la gestió de l'àrea comptable i fiscal de les empreses, la globalització dels mercats i les empreses, i la digitalització i les TIC aplicades a la gestió i la innovació empresarial
Les competències preparen per a
Demostrar un nivell B2 d'un idioma modern en la comprensió i la producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional
Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals a l'àmbit acadèmic i professional
Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional
Interpretar el funcionament de l'economia i els seus agents en relació amb el context nacional i internacional amb l'objectiu d'anticipar tendències micro i macroeconòmiques en el comportament empresarial
Manejar els principals conceptes, models i tècniques d'anàlisi de la realitat històrica, social i institucional en què es desenvolupa l'empresa i els agents econòmics
Identificar l'entorn legal i aplicar el marc normatiu que afecta la gestió i l'activitat empresarial

Titulació obtinguda

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa a tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC estarà determinada en cada cas per les lleis deducació de cada país.

Perspectives laborals

El graduat a ADE està capacitat per desenvolupar una àmplia varietat de funcions, amb un nivell de responsabilitat mitjà i alt. Algunes de les sortides professionals són: Tècnic comptable, controller, auditor extern i responsable de comptabilitat. Tècnic de consultoria, gestoria fiscal i assessor fiscal. Analista financer, responsable de tresoreria i director financer. Responsable de producció de logística, d'aprovisionament, distribució i director d'operacions i logística. Tècnic de recursos humans i director de recursos humans. Staff de la direcció estratègica, responsable de planificació estratègica i adjunt a direcció. Responsable d'internacionalització, exportacions i analista de mercats globals. Responsable de la gestió de làrea de màrqueting, comercial i de comunicació de màrqueting. Emprenedor i consultor en creació d'empreses. Gestor dinnovació, assessor i consultor dinnovació. Director o responsable de sistemes.

Promocions

8% descompte!
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
Descarregar Fullet PDF
X