Màster de Formació Permanent de Executive MBA (UOC)

1032 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Màster de Formació Permanent de Executive MBA (UOC)
Sol·licita informació
Màster
On-line
2 anys
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
L'Executive MBA (23a. edició) és un màster online que segueix el model educatiu de la UOC, amb una durada de dos anys, i es dirigeix a professionals amb un mínim de tres anys d'experiència laboral que volen avançar en el món de la direcció i gestió d'empreses en càrrecs de més responsabilitat orientats a la innovació, la creació d'empreses i la direcció de nous projectes i negocis en l'àmbit internacional.

Temari

Assignatures comunes:
Entorn global de negocis (3 crèdits ECTS)
 • La globalització de l'economia.
 • Anàlisi de l'entorn general, empresa xarxa i competitivitat.
 • Implicacions directives de la globalització econòmica.
 • Nous factors de competitivitat.
 • Noves estratègies competitives per a l'empresa. Impacte de les TIC.
Direcció de persones (3 crèdits ECTS)
 • Estratègia i direcció de persones.
 • La gestió i el desenvolupament de les persones a les organitzacions.
 • Planificació i polítiques de recursos humans.
 • Avaluació i gestió de l'acompliment a les organitzacions.
 • Atracció, desenvolupament i avaluació del talent professional.
 • Política i pràctiques de compensació.
 • Noves tendències en direcció de persones.
Direcció d'operacions i logística (3 crèdits ECTS)
 • L'estratègia d'operacions com a avantatge competitiu.
 • La innovació en les operacions.
 • Nous reptes de les compres i aprovisionament.
 • Sistemes de producció eficients.
 • Les operacions a l'àrea de distribució i servei al client.
 • Impacte de les transformacions globals de les futures cadenes de subministrament.
 • Logística internacional.
 • Noves tendències en la direcció d'operacions.
Ètica i responsabilitat social (3 crèdits ECTS)
 • Ètica i responsabilitat social a les persones i a les empreses.
 • Responsabilitat social corporativa.
 • El conflicte d'interessos.
 • L'ètica en els negocis i en la vida personal.
 • Comportament ètic a l'empresa.
 • Normes de responsabilitat social.
 • La formalització de l'RSE.
Direcció estratègica (3 crèdits ECTS)
 • La naturalesa de la direcció estratègica.
 • Nivells d'estratègia de negoci.
 • Anàlisi externa i interna de l'empresa.
 • Formulació de les estratègies.
 • Disseny i canvi organitzacional.
 • Implementació de l'estratègia.
 • Models de negoci.
 • Estratègia corporativa.
Direcció financera (3 crèdits ECTS)
 • La comptabilitat financera com a eina de direcció.
 • Diagnosi de la situació financera.
 • Anàlisi dels estats financers i del balanç de la situació.
 • Anàlisi del compte de resultats i de la rendibilitat.
 • Anàlisi de fons de maniobra i d'estats financers.
 • Anàlisi i selecció d'inversions.
 • Elaboració de pressupostos i anàlisi de les desviacions.
 • Valoració d'empreses.
Direcció de màrqueting (3 crèdits ECTS)
 • La funció directiva del màrqueting.
 • L'estratègia de màrqueting.
 • Màrqueting mix: producte, preu, distribució i comunicació.
 • Estratègies per proporcionar valor.
 • El pla de màrqueting. Procés, estructura i continguts.
 • La medició del màrqueting: l'ús de les mètriques.
 • Màrqueting relacional i CRM.
 • Noves tendències de màrqueting. Màrqueting digital.
Direcció de sistemes d'informació (3 crèdits ECTS)
 • Decisions estratègiques en sistemes i tecnologies de la informació.
 • Tecnologies de la informació i estratègia d'empresa.
 • Planificació estratègica en sistemes d'informació.
 • Tecnologies de la informació i processos de negoci.
 • Gestió de la informació i el coneixement.
 • Transformació digital de l'empresa.
 • Noves tendències. Business intelligence i big data.
 • Direcció de la innovació.
Direcció de la innovació (3 crèdits ECTS)
 • La innovació com a element estratègic a l'empresa.
 • La gestió operativa de la innovació.
 • Gestió economicofinancera, fiscal i legal de la innovació.
 • La innovació com a procés i el seu àmbit d'aplicació.
 • Normativa aplicable a la gestió de la innovació.
 • Implementació del sistema de gestió de la innovació.
Presa de decisions: business game I (3 crèdits ECTS)
 • Simulació de negocis de caràcter estratègic i competitiu en la qual diversos equips de treball participen en rondes de decisions en què analitzen i desenvolupen el mercat, alhora que fan créixer l'empresa i consoliden resultats.
MBA Business Week (3 crèdits ECTS)
 • Xerrades, conferències, visites a empreses, seminaris i tallers orientats a potenciar les habilitats directives i el networking.
 • Aquesta assignatura pot ser presencial o virtual.
Estratègia avançada (3 crèdits ECTS)
 • Simulació de negocis de contingut estratègic en un entorn competitiu.
Coaching (3 crèdits ECTS)
 • Mentoria personalitzada per part d'una persona experta en coaching, que oferirà assessorament personalitzat a l'estudiantat que hi participi per guiar i desenvolupar la seva carrera professional.
 • Aquesta mentoria es desenvoluparà de manera transversal durant la segona part del màster i estarà vinculada a l'assoliment de competències directives.
Treball final de màster (9 crèdits ECTS)
 • Realització d'un business plan o pla d'empresa, d'acord amb una determinada situació de negoci. L'estudiantat té l'oportunitat de posar en pràctica les competències adquirides al llarg del màster.
Assignatures de l'especialitat de Negocis Internacionals:

Intel·ligència competitiva (3 crèdits ECTS)
 • L'entorn competitiu en el món globalitzat.
 • Els elements de la intel·ligència i vigilància competitiva.
 • Eines tecnològiques i aplicació pràctica de la intel·ligència competitiva.
Cross-cultural management (3 crèdits ECTS)
 • Direcció d'equips de treball en entorns multidisciplinaris i de diferents procedències i cultures.
 • Els equips de treball en multinacionals.
Estratègia internacional (3 crèdits ECTS) - docència de l'assignatura i materials en anglès
 • Estratègia de negocis.
 • Disseny, avaluació i implementació d'estratègies internacionals.
Habilitats directives (3 crèdits ECTS)
 • Creativitat
 • Gestió del canvi
 • Intel·ligència emocional

Competències per a les quals et prepara el curs

Adaptació a noves situacions. Aprenentatge autònom. Capacitat d'anàlisi i síntesi. Capacitat de reflexió. Capacitat d'organització i planificació. Compromís ètic. Coneixement de les TIC. Creativitat. Habilitat en relacions interpersonals. Iniciativa i esperit emprenedor. Lideratge. Motivació per la qualitat. Orientació a la innovació. Presa de decisions. Raonament crític. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat. Resolució de problemes. Sensibilitat cap a temes mediambientals. Treball en equip de caràcter interdisciplinari i multicultural. Ús de la intel·ligència emocional en les activitats personals i professionals.

Destinataris

A qui s'adreça:
El programa s'adreça als professionals amb un mínim de cinc anys d'experiència laboral que volen avançar al món de la direcció i gestió d'empresa.
De manera específica, està dirigit a:
 • Directors/es d'empresa.
 • Directors d'unitats de negoci.
 • Directors/es de línia.
 • Directors/es funcionals.
 • Professionals de gestió.
 • Perfils professionals tècnics amb visió de direcció general.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

Objectius generals
 • Desenvolupar i promoure el pensament estratègic i integrar-lo a totes les àrees i negocis de l'empresa.
 • Adquirir criteris que permetin entendre i aprofitar l'evolució dels mercats i millorar la capacitat de funcionar amb eficàcia en un ambient divers i global de negoci.
 • Promoure el pensament crític, obtenir un cúmul de coneixements sobre les àrees funcionals de negoci i aprendre a utilitzar els instruments analítics que ajuden en la presa de decisions en un món de negocis complex.
 • Conèixer els models que afavoreixen l'excel·lència en la gestió i les implicacions de les noves formes organitzatives, i desenvolupar habilitats d'organització que ajudin a posar en pràctica de manera eficient noves polítiques dins del context de l'organització.
 • Desenvolupar habilitats de lideratge, treball en equip i supervisió, i desenvolupar competències eficaces de comunicació.
 • Comprendre el caràcter estratègic de la innovació i la tecnologia i desenvolupar la capacitat per usar-les com a instruments de direcció eficaços.
 • Integrar la gestió de la responsabilitat social corporativa en l'àmbit estratègic.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

La realització del programa Executive MBA capacita les persones per assumir tasques de la màxima responsabilitat dins de la direcció d'empreses. Les especials característiques d'aquest programa permeten a l'estudiantat de l'Executive MBA conèixer els elements estratègics relacionats amb la creació d'empreses i l'esperit emprenedor fora o dins de l'empresa. A més, el caràcter estratègic de la innovació permet utilitzar els recursos de la innovació oberta al servei de nous projectes empresarials.

Promocions

10% descompte!
Màster de Formació Permanent de Executive MBA (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X