Màster en Intel·ligència econòmica competitiva en entorns globalitzats

1074 Persones estan visitant aquest curs
Preu 9.500 €
Sol·licita informació
OBS Business School
Màster en Intel·ligència econòmica competitiva en entorns globalitzats
Sol·licita informació
Màster
On-line
60 crèdits
Preu 9.500 €

Descripció

En el context de la globalització, són necessaris professionals que entenguin els nous paradigmes del segle XXI, i que disposin de nous coneixements que els permetin prendre decisions més eficaces; sent necessari incorporar també noves habilitats per analitzar la informació de manera més eficient i formular estratègies guanyadores en els complexos entorns competitius on es mouen. Entorns en què pertorbacions econòmiques llunyanes acaben influint en els mercats locals o regionals.
En aquest context global, altament competitiu i generador de riscos constants, cal conèixer amb detall el moviment dels mercats, els impactes geopolítics i els riscos, així com les metodologies i tecnologies que permetin gestionar eficientment la complexitat. Un entorn global on és essencial mantenir un alt grau de reputació corporativa i institucional; on cal competir eficientment en la complexitat, coneixent l'aplicació de noves tecnologies com poden ser el Big Data, el data analytics, o el màrqueting 4.0; on cal saber lluitar amb instruments de contraintel·ligència davant atacs econòmics o guerres d'informació promoguts per adversaris econòmics; així com, protegir la informació resident a Internet amb noves tècniques de ciberseguretat per defensar-se de múltiples ciberatacs que són avui tan comuns; i, en definitiva, poder aplicar nous instruments d'intel·ligència econòmica competitiva que són l'objectiu principal d'aquest curs Màster.
Amb el Màster en Intel·ligència Econòmica Competitiva aconseguiràs la formació necessària per impulsar la teva carrera en aquest àmbit convertint-te en un expert en mercats i els seus principals actors obrint així noves oportunitats de negoci dins de complexos espais competitius. Es tracta, en definitiva, d'aportar noves capacitats per a la gestió estratègica i operativa amb metodologies i tècniques que són fonamentals per a moure en la globalització i les seves influències locals o regionals. Tot això, oferirà als estudiants al Màster un nou elenc d'habilitats directives que els permeti respondre als desafiaments econòmics i comercials actuals, facilitant-los la possibilitat de seguir progressant en la seva carrera professional.

Temari

El pla d'estudis del Màster en Intel·ligència Econòmica Competitiva es desenvolupa amb un esquema de deu mòduls que es correspondran amb les deu assignatures del Màster. A això se li afegeix dos Tallers facultatius i el Projecte Final que es desenvolupa al llarg de la segona part del calendari acadèmic.
Previ a l'inici del curs acadèmic, hi ha un mòdul introductori per facilitar el maneig de la plataforma i establir un rodatge al model d'aprenentatge "on-line".
 

Mòduls:
• Globalització econòmica i internacionalització dels mercats
• Riscos econòmics i crisis globals
• Comprensió de l'entorn d'intel·ligència
• Gestió del client: Màrqueting 4.0 i Big Data
• Presa de decisions i anàlisi de la informació estratègica
• Diplomàcia corporativa, lobby i influència
• Ciberseguretat, xarxes socials i ciberatacs
• Negociació en entorns competitius complexos
• Guerres d'informació i contraintel·ligència
• Reputació i gestió de la imatge corporativa
• Treball Fi de Màster (TFM)

Competències per a les quals et prepara el curs

El Màster en Intel·ligència Econòmica Competitiva de OBS Business School està dirigit a dotar els participants dels coneixements i els instruments necessaris per a gestionar les seves activitats professionals amb eficàcia. També els permetrà saber com es mouen els mercats i qui són els seus principals actors, obrint així noves oportunitats de negoci dins de complexos espais competitius.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

En OBS Business School orientem la nostra metodologia al desenvolupament de competències, coneixements i habilitats. Promovem la comunicació flexible i immediata, incentivem la discussió efectiva, fomentem el treball en equip i facilitem la interacció entre tots els participants, siguin alumnes, professors o professionals convidats. Una de les claus de la formació en OBS és el valor de l'aprenentatge compartit, on els participants són l'eix central. En el nostre campus virtual accedeixen a tot el material pedagògic i tecnològic, parlen amb professors i interactuen amb persones de diferents sectors, debatent casos pràctics al costat de professionals amb experiències i punts de vista diferents. Així, davant d'un mateix cas, la diversitat d'enfocaments, capacitats i experiències et aporten una perspectiva més àmplia. La nostra metodologia es fonamenta en la combinació d'aprenentatge pràctic i teòric, exigint la participació activa dels alumnes.

Durada

Inici: novembre 2018. Durada: 10 mesos.

Objectius

Conèixer l'entorn competitiu global, els riscos econòmics i geopolítics, i els actors estatals i no estatals que intervenen en la globalització.
Analitzar i formular estratègies basades en tècniques d'intel·ligència econòmica competitiva en un entorn caracteritzat per la complexitat, la incertesa i la volatilitat dels mercats.
Conèixer les tecnologies que marquen la diferència a l'hora de gestionar les capacitats competitives de l'empresa, així com les tècniques necessàries per a comprendre com actuen clients i competidors, i obrar en conseqüència.
Conèixer les tècniques de contraintel·ligència que faciliten moure en un context on la informació és un instrument clau en la competitivitat.
Desenvolupar un coneixement exhaustiu del món d'Internet i conèixer els instruments de la ciberinteligencia per augmentar les capacitats competitives.
Entendre i aplicar les tècniques de la diplomàcia pública i corporativa per poder incrementar les capacitats d'influència.
Entendre i conèixer els mercats internacionals i aprendre els mètodes de negociació en entorns competitius complexos.
Conèixer la importància de la reputació corporativa i aplicar tècniques de comunicació basades en models d'intel·ligència econòmica competitiva que marquin la diferència davant els competidors

Perspectives laborals

Càrrecs en l'Administració Pública: Funcionaris dels ministeris de Defensa, Economia, Afers Exteriors, Presidència del Govern, Serveis Exteriors o funcionaris d'Organitzacions internacionals en els diferents països Postgraduats: Postgraduats de Diplomàcia, Periodisme, Relacions Internacionals, Polítiques, Economia Empreses: Responsables comercials, caps de gabinets de directors generals o presidents, responsables d'estratègia, responsables d'internacionalització, responsables de comunicació, responsables de desenvolupament de negoci, responsables de departaments de riscos, responsables d'informàtica i seguretat de la informació, recursos humans Tipus d'empreses: Empreses exportadores, sector d'energia, telecomunicacions, banca i assegurances, empreses de construcció internacionals, empreses tecnològiques, empreses de recursos humans, empreses de seguretat.

Promocions

Pla de finançament disponible.

Avantatges del curs

Estudiar a OBS suposa estar al dia en tot el relacionat amb la teva àrea d'interès, sobretot en els continguts pràctics que l'equip docent t'anirà subministrant dia a dia. Aquest és el valor que aporta OBS Business School. Els nostres alumnes aprofundeixen en les últimes tendències relacionades amb la seva àrea de treball, formant part de converses dirigides per professionals en actiu que seleccionen les fonts, reflexionen amb nosaltres i finalment les porten a la pràctica.

Professorat

Eduard Olier. Óscar Álvarez Calzada. Miguel Ángel Ballesteros. Daniel Encinas Oñate. Ángel Gómez de Ágreda. Valentín Martínez Valero. Fernando Riaño.

Tipus d'avaluació

L'avaluació es realitza de forma continuada al llarg de tot el programa.
Màster en Intel·ligència econòmica competitiva en entorns globalitzats
OBS Business School
Campus i seus: OBS Business School
Online Business School
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 171, 175 08901 L'Hospitalet de Llogregat (Barcelona)
Sol·licita informació
X