Diploma d'Expert Online de Traducció Assistida i Gestió de Projectes (UOC)

8 Persones han demanat informació
1039 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Diploma d'Expert Online de Traducció Assistida i Gestió de Projectes (UOC)
Sol·licita informació
Postgrau
On-line
15 crèdits
Consulteu el preu

Descripció

10% descompte!
Les tasques de traducció i de manteniment de versions multilingües de documents a les empreses i les organitzacions constitueixen un problema complex que implica problemàtiques diverses, com ara tractar i transformar una gran diversitat de formats, l'existència de grans volums de text que obliguen a distribuir la feina entre diversos professionals, crear i mantenir glossaris terminològics, utilitzar eines per a augmentar la productivitat i assegurar el reaprofitament i la consistència de la feina, gestionar costos, controlar la qualitat, traduir i adaptar programari i espais web, etc.
Aquest curs fa un èmfasi especial en les eines i els recursos lliures i gratuïts, però també presenta d'una manera molt acurada i profunda una de les eines més emprades en la indústria, SDL-Trados.
El curs també dedica una atenció especial a gestionar projectes de traducció. En aquesta part es presenten les eines i tècniques principals per a fer una bona gestió de projectes amb l'objectiu de formar bons professionals en aquesta àrea.

Temari

Aquest curs consta de tres assignatures obligatòries de 5 crèdits ECTS:
 • Traducció i tecnologies (5 crèdits ECTS)
 • Eina professional de traducció assistida (5 crèdits ECTS)
 • Gestió de projectes de traducció (5 crèdits ECTS)

Competències per a les quals et prepara el curs

Obtenir els requisits, objectius i propòsits del client o destinatari de la traducció i complir les instruccions, els terminis de lliurament i els compromisos, tant de forma individual com formant part d'un equip. Complir els requisits del client, definir i avaluar els problemes de traducció. Trobar solucions apropiades a aquests problemes i justificar les pròpies solucions de traducció. Desenvolupar estratègies per a la recerca terminològica i dominar l'ús d'eines d'extracció, gestió i consulta de terminologia. Utilitzar amb eficàcia i rapidesa una àmplia gamma d'eines de traducció assistida i automàtica, així com avaluar aquestes eines i determinar la seva adequació a diverses necessitats. Desenvolupar habilitats interpersonals per al treball en entorns professionals tant presencials com virtuals.

Destinataris

Perfils:
 • Traductors, tant autònoms com en plantilla, que vulguin adquirir els coneixements necessaris per a gestionar grans projectes de traducció fent un ús eficient de les tècniques de traducció assistida.
 • Professionals encarregats de gestionar documentació multilingüe en empreses i institucions.
A qui es dirigeix:
 • Traductors autònoms o corporatius
 • Professionals de mitjans de comunicació
 • Tècnics de departaments internacionals d'empreses
 • Gestors de continguts
 • Editors de textos en paper o digitals

Requisits

Requisits acadèmics:
Els programes de Formació de Postgrau: Màster en Formació Permanent (fins ara Màster Propi), Diploma d'Especialització (fins ara Diploma de Postgrau) i Diploma d'expert (fins ara Especialització) requereixen titulació universitària prèvia per accedir-hi (RD 822/2021) o experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent a la formació acadèmica universitària (LOSU).
Per a cursar el programa és necessari tenir una titulació universitària prèvia.
En cas de no tenir una titulació universitària prèvia es pot accedir al programa a través del reconeixement de l'experiència professional següent:
Tenir 2 anys d'experiència laboral i/o professional en àmbits afins a la temàtica del programa, prèvia valoració  positiva de la direcció del programa que establirà la possibilitat de realització de complements de formació en el cas que sigui necessari.
Els àmbits directament relacionats son la traducció, la lingüística,  però també poden accedir professionals d'altres sectors amb necessitats de difusió/ traducció multilingüe (enginyeria, advocacia, economia, comerç, salut, audiovisual, editorial, etc.) amb sòlids coneixements de llengües.
Coneixements previs:
No es requereixen coneixements previs.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Metodologia

100% online.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà, Català.

Durada

Inici: 15 d'octubre 2024.

Objectius

 • Dominar les eines tecnològiques d'ajut a la traducció.
 • Conèixer els processos associats amb els projectes de traducció.

Titulació obtinguda

Els estudiants que acabin els seus estudis de formació permanent obtindran, en funció del programa cursat, el títol de màster de formació permanent, el diploma d'especialització o el diploma d'expert. Els estudiants que superin altres cursos de formació contínua rebran el certificat corresponent.

Perspectives laborals

Traductor en plantilla en empreses i organismes. Traductor autònom (freelance) o orientat a establir una empresa pròpia de serveis relacionats amb la traducció. Gestor de projectes de traducció.

Promocions

10% descompte!
Diploma d'Expert Online de Traducció Assistida i Gestió de Projectes (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X