Formació Professional, una bona opció formativa

Redacció d'Educaweb
17/05/2016

L'últim informe sobre el mercat de treball, elaborat pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, confirma que els professionals que tenen una titulació d'FP tenen bones possibilitats d'inserció al mercat laboral. A més, les previsions determinen que aquestes titulacions seran les més sol·licitades els propers anys.

El document destaca la necessitat de potenciar l'FP dual, la formació específica –com a element de millora de l'ocupabilitat i la competitivitat dels treballadors– i els idiomes, sobretot l'anglès.

Actualment, la Formació Professional ofereix més de 150 titulacions, distribuïdes en 26 famílies professionals. Es tracta d'una oferta molt extensa que inclou diferents sectors laborals.

En aquest especial et presentem les característiques principals d'aquests estudis, com també les beques i les ajudes que permeten finançar-los.

Estructura i organització de la Formació Professional


Actualment hi ha tres nivells formatius:
La Formació Professional Bàsica s'adreça a aquells alumnes que no hagin superat l'ESO. Aquests estudis tenen l'objectiu que l'alumnat adquireixi les competències pròpies d'un perfil professional i les competències bàsiques de l'aprenentatge permanent. Un cop assolida l'FP Bàsica, es pot accedir a un CFGM.

Pot tenir accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) tothom que estigui en possessió del títol d'FP Bàsica, de l'ESO o equivalent que hagi aprovat l'examen o el curs d'accés corresponent. Aquests estudis tenen com a objectiu preparar professionals perquè duguin a terme de manera autònoma treballs tècnics propis de la professió.

Els titulats de cicles formatius de grau superior (CFGS) estan preparats per assumir responsabilitats de planificació, organització i coordinació en l'àmbit de la seva professió. S'hi pot accedir amb el títol de batxillerat o després de superar una prova específica.

Amb la implementació de la LOMCE, a partir d'aquest curs és possible accedir directament als cicles formatius de grau superior amb un títol de grau mitjà. Aquesta mesura no s'està aplicant de manera homogènia a totes les comunitats autònomes; l'administració educativa de cada comunitat té la capacitat de decidir si hi aplica la mesura i com ho fa. Ara com ara, en funció de la comunitat autònoma on es facin els estudis, es podrà accedir o no directament d'un grau mitjà a un grau superior.

Un dels aspectes destacats de la Formació Professional són les pràctiques en empreses. Aquest mòdul formatiu permet que l'alumnat tingui un primer contacte amb l'entorn laboral, de manera que pugui adquirir una sèrie de competències tècniques i transversals molt útils per al seu futur professional.

Un altre aspecte rellevant és la modalitat de Formació Professional dual. Aquest tipus de formació permet dur a terme els estudis entre el centre educatiu i el centre de treball. Cada any s'ofereixen més cicles formatius en aquesta opció i la seva valoració és molt positiva, tant per part de les empreses com dels estudiants.

Beques i ajudes per als estudis d'FP


Hi ha diferents beques i ajudes per als estudiants de la Formació Professional. A continuació pots trobar-ne algunes:
 


Com triar un cicle formatiu?


Comentar
Nom
Correu (No es mostrarà)
Títol
Comentari Límit 500 caràcters. Només pots introduir text sense format HTML.
He llegit i accepto la política de privacitat
Subscriu-te a les nostres publicacions
Cursos Relacionats
El més Llegit
El més nou