Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

FP Dual

Què és l'FP Dual?

La Formació Professional Dual o FP Dual es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa, combinant l'aprenentatge a l'aula amb l'activitat pràctica en el centre de treball.
 


Entre les novetats introduïdes en el sistema d'FP per la Llei orgànica d'ordenació i integració de la Formació Professional s'estableix que "tota la formació professional tindrà caràcter dual". El contingut d'aquesta pàgina s'anirà actualitzant a mesura que s'avanci en la implantació de la FP Dual a Catalunya.


És una modalitat formativa que beneficia tant a l'alumnat, que veurà incrementades les seves oportunitats d'inserció laboral, com a les empreses, ja que l'FP Dual els permet captar talent i millorar la qualificació dels seus empleats.

L'oferta de cicles formatius en modalitat Dual depèn de cada comunitat autònoma i també dels centres que sol·licitin impartir-los. A Catalunya existeix oferta d'FP Dual tant de cicles formatius de grau mitjà com de cicles formatius de grau superior.

Com passa amb tots els cicles d'FP, la titulació obtinguda en finalitzar un cicle formatiu d'FP Dual té validesa en tot l'Estat.


FP Dual

Els principals objectius de l'FP Dual són:
 • Ajudar els alumnes a conèixer més de prop el sector en el qual treballaran.
 • Facilitar la incorporació al mercat de treball.
 • Millorar la qualificació professional dels joves, mitjançant el desenvolupament de competències en un context laboral real.
 • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses i del mercat laboral. 
 • Incrementar la vinculació i la corresponsabilitat del teixit empresarial amb la Formació Professional. 
 • Potenciar la relació entre el professorat d'FP i les empreses del sector per a afavorir la transferència de coneixements.

Com funciona l'FP Dual?

Les característiques d'aquest tipus de formació són:
 • La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració. 
 • Aquest conveni pot comportar la formalització d'un contracte laboral o bé la compensació mitjançant una beca de formació.
 • L'empresa i el centre educatiu acorden les tasques que realitzarà l'estudiant al llarg de la seva estada.
 • El seguiment de l'alumne el realitzen conjuntament el tutor d'empresa i el tutor del centre formatiu.
 • L'avaluació final la duu a terme el centre educatiu.
 • La duració dels estudis pot ser de 3 anys en comptes de 2 anys.
 

On es pot cursar?

Els cicles d'FP Dual s'imparteixen en aquells centres que hagin presentat la sol·licitud per a oferir-los i hagin obtingut la corresponent autorització.

Si ho desitges pots consultar el mapa de centres de Catalunya que imparteixen cicles en modalitat Dual, amb dades actualitzades per a aquest curs.


També pots consultar en Educaweb tota l'oferta de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, entre els quals trobaràs cicles d'FP Dual. Pots filtrar per temes d'estudi, per ciutat d'impartició o per modalitat formativa, per a trobar el cicle que millor s'adapti a les teves necessitats i interessos.