Orientació Acadèmica

FP dual

Què és la FP Dual?

La Formació Professional dual o FP dual és una modalitat de formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l'empresa.

Els seus principals objectius són:
 • Augmentar la col·laboració entre els centres formatius d'FP i les empreses.
 • Ajudar-te a conèixer més de prop el sector en el qual treballaràs.
 • Facilitar-te la futura incorporació al mercat de treball.
 • Millorar la teva qualificació professional.
 • Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses. 
 • Incrementar la vinculació i la corresponsabilitat del teixit empresarial amb la Formació Professional. 

Existeixen diferents modalitats:
 
 • Formació exclusiva al centre educatiu.
 • Formació amb participació de l'empresa.
 • Formació a l'empresa autoritzada o acreditada i el centre de formació.
 • Formació compartida entre el centre i l'empresa.
 • Formació exclusiva a l'empresa.

Les característiques d'aquest tipus de formació són:
 
 • Existeix un mínim d'un 33% d'hores de formació a l'empresa.
 • La formació teòrica i la formació pràctica es realitzen en alternança.
 • La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració. 
 • Hi ha una retribució econòmica i l'alta a la Seguretat Social.
 • La duració dels estudis pot ser de 3 anys en lloc de 2 anys.

Aquest tipus de formació s'està impartint en diferents centres educatius i diferents empreses, cada formació té unes característiques específiques i aquestes poden variar d'un programa a un altre.
 
 

Com funciona?

 • L'empresa i el centre educatiu acorden les tasques que realitzarà l'estudiant/aprenent al llarg de la seva estada.
 • L'empresa acull a l'aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 • L'empresa i el centre educatiu realitzen un seguiment i valoració de l'aprenent.
L'empresa acull a l'aprenent mitjançant una estada formativa que es desenvolupa en dues fases:
 
 • Fase d'integració: té una durada d'entre 80 i 100 hores, la relació que s'estableix és de pràctiques i l'aprenent té una assegurança escolar.
 • Fase de consolidació: hi ha dues opcions dins d'aquesta fase:
  • Opció 1: té una durada d'1 any com a mínim, la relació que s'estableix és un  contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge, hi ha unes retribucions salarials pactades entre l'empresa i el centre educatiu tenint en compte el conveni col·lectiu i el salari mínim interprofessional, es realitza l'alta a la seguretat social com a treballador.
  • Opció 2: té una durada d'entre 2 i 10 mesos per curs, la relació que s'estableix és de beca, hi ha una retribució salarial pactada entre l'empresa i el centre educatiu, es realitza l'alta a la seguretat social com a becari.

On es pot cursar?

Hi ha diferents empreses i instituts catalans que ja han iniciat programes d'FP Dual. En el següent cercador hi pots trobar tota l'oferta formativa actual.
 

Més informació

Pots trobar més informació sobre aquest tipus de formació en el nostre monogràfic sobre Formació Professional Dual i també a la nostra secció d'actualitat.

També has de saber que la principal característica d'aquesta nova modalitat d'FP, segons el Ministeri d'Educació i Formació Professional, és que sorgeix de la imatge i semblança del model alemany. I en què consisteix aquest model? per a Lothar Sprenzel, director d'ASET, l'Associació Hispano-Alemanya d'Ensenyaments Tècnics, pot definir-se de la següent forma: els aprenents tenen dos llocs per aprendre els continguts de la seva professió: a l'empresa els continguts pràctics i específics segons les necessitats de l'empresa, i a l'institut d'FP els continguts teòrics i més generals del sector de la seva professió.


Informa't de tota l'oferta formativa de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Cicles Formatius de Grau Superior.