Orientació Acadèmica

Certificats i titulacions de francès

Si vols aprendre francès i t'interessa obtenir un certificat oficial que et permeti acreditar el teu nivell de competència en la llengua, aquí trobaràs informació sober les principals titulacions i com escollir quina es la més adequada per a tu:

Certificats francès

 

Quines titulacions oficials de francès existeixen?

El Ministeri francès d'Educació Nacional gestiona les titulacions DELF, DALF i TCF, i la Cambra de comerç de París també ofereix altres titulacions oficials. A continuació pots trobar la descripció de cada titulació i la informació sobre a quin nivell de francès es correspon.

 

DELF I DALF


Els Diplomes DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) i DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française), són titulacions oficials de llengua francesa per a estrangers organitzats i homologats pel Ministeri francès d'Educació Nacional.

Aquestes proves avaluen la comprensió oral i escrita, i la producció oral i escrita en francès. Els diferents nivells es corresponen als del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Els diferents exàmens, nivells i públic destinatari són:

Nivells MCER Nivell d'usuari bàsic Nivell d'usuari independent Nivell d'usuari competent
A1 A2 B1 B2 C1 C2
DELF x x x x    
DELF Pri x x        
DELF junior x x x x    
DELF escolar x x x x    
DELF Pro x x x x    
DALF         x x
 • DELF per a tots: dirigit a adolescents majors i adults, va del nivell A1 al nivell B2.
 • DELF Prim: va destinat a l'ensenyament primari, i comprèn els nivells A1.1, A1 i A2.
 • DELF junior: per a l'alumnat de secundària, abasta els nivells de A1 a B2. Es realitza per lliure.
 • DELF escolar: dirigit a l'alumnat de secundària, engloba els nivells de A1 a B2. Ho poden realitzar tots els joves escolaritzats en centres concertats dins del marc de l'acord.
 • DELF pro (opció professional): està dirigit a les persones que desitgin treballar en un entorn francòfon, comprèn els nivells de A1 a B2.
 • DALF: dirigit a adults, avalua els nivells C1 i C2.


Els diferents exàmens del DELF d'un nivell avaluen les mateixes competències i són iguals. Les diferències entre ells es troben que els temes i materials estan adaptats a l'edat dels destinataris.
 
Si aproves l'examen que triïs, obtindràs el certificat corresponent al nivell del que t'has presentat. Aquest certificat no caduca.
 
Per examinar-te ho has de fer en un dels centres d'exàmens que existeixen. Allí t'informaran també de les diferents dates en les quals pots presentar-te i els tràmits a realitzar.
 

TCF


El TCF (Test de connaissance du français) avalua les competències en francès i està dirigit a totes aquelles persones que per motius personals, acadèmics o professionals han d'avaluar i fer validar els seus coneixements de francès.

Existeixen tres tipus d'exàmens:

 • TCF general: per qui vulgui avaluar les seves competències en francès per motius personals, acadèmics o laborals.
 • TCF per la DAP: dirigit a estudiants que desitgin cursar uns estudis equivalents al grau en una universitat francesa o escola d'arquitectura.
 • TCF ANF: per a l'accés a la nacionalitat francesa. Permet acreditar el nivell de francès en el marc d'una sol·licitud d'adquisició de nacionalitat francesa.
 • TCF per Quebec: dirigit a persones que desitgen instal·lar-se de forma perllongada en Quebec i hagin d'avaluar el seu nivell de francès en el marc d'un procediment d'immigració.

Com pots comprovar, cada versió del test va dirigida a un públic en concret, per la qual cosa hauràs de triar una o una altra en funció la teva situació.

El test de coneixement de francès està compost de tres proves obligatòries i dues proves complementàries. Les proves obligatòries són de comprensió oral, domini de les estructures de la llengua i comprensió escrita; i les proves complementàries són d'expressió oral i expressió escrita.

El resultat que s'obté és un certificat de nivell sobre l'escala de sis nivells del MCER, de l'A1 al C2. La validesa de les notes és de dos anys a partir de la data de realització del test.

Els centres autoritzats poden organitzar proves per superar el TCF. Ells et poden facilitar tota la informació sobre les dates de realització del test i com funciona la prova.
 

Diplomes de la Cambra de comerç de París (CCIP)


Són exàmens pràctics en els quals s'avalua la comprensió i expressió escrita i oral.

Existeixen diferents diplomes i certificats:

 • Certificat de français professionnel: es correspon al nivell B1. Avalua els coneixements de l'idioma dins d'un context professional general.
 • Diplôme de français des affaires DFA 1: es correspon al nivell B2. Mesura les competències lingüístiques i les capacitats per enfrontar-se a diverses tasques comunes en la vida d'una empresa.
 • Diplôme de français des affaires DFA 2: es correspon al nivell C1 i avalua els coneixements sobre llengua oral i escrita utilitzada al món laboral i els coneixements sobre temes soci-econòmics.
 • Diplôme approfondi de français des affaires DAFA: va dirigit als que tinguin el DFA 2 i es correspon al nivell avançat C2. Es tracta d'un treball de recerca amb l'objectiu de redactar una memòria i presentar-la.
 • Certificat français des professions. Aquest certificat es divideix en quatre dominis creats per respondre a l'evolució i a les necessitats del món laboral. Avalua un nivell corresponent al nivell B1/B2 en els següents àmbits professionals:
  • Certificat de français de secrétariat - CFS
  • Certificat de français scientifique et technique - CFST
  • Certificat de français de tourisme et de l'industrie - CFTH
  • Certificat du français juridique - CFJ

L'Alliance Française és l'organisme encarregat de realitzar aquests exàmens. Consulta en la teva Alliance Française més propera si els pots realitzar, en quines dates i quins tràmits o documentació són necessaris.

Quin títol de francès triar?

Si vols obtenir un títol de francès, en primer lloc has de definir el teu objectiu de la manera més clara possible. Això t'ajudarà a triar l'examen a realitzar.

Tots els exàmens van dirigits a l'obtenció d'un certificat que et permet acreditar el teu nivell de francès, ja sigui a nivell general o per a una fi específica com l'accés a la universitat, l'acreditació d'un nivell de francès per al treball o per treballar en un sector professional concret.
 
Totes les titulacions són oficials, però mira amb detall per a què et prepara cadascuna per poder triar la que millor respongui al teu objectiu. Si necessites un títol de francès per accedir a uns estudis o a un treball, és important que abans t'informis de quines són les titulacions vàlides per accedir a uns estudis concrets o a un treball, doncs cada centre d'estudis o empresa exigeix uns requisits o uns altres.

On preparar-me per aconseguir el títol?

Existeixen diferents centres d'idiomes als quals pots dirigir-te per realitzar cursos de preparació per a la superació d'una prova de francès.

Alguns centres poden ser els mateixos en els quals posteriorment et podràs presentar a la prova.