Orientació Acadèmica

Com triar un centre d'ensenyaments artístics

 • Tot i que dins dels ensenyaments artístics hi ha una gran varietat de camps i especialitzacions, per a escollir el centre, hauràs de tenir en compte alguns criteris que són destacables per a totes les especialitats. La importància de cada un d'ells vindrà donada pel camp de formació al que vulguis accedir i per les teves característiques i interessos:
   
  • Especialització del centre. Has de conèixer si el centre al que vols accedir és especialista en la formació que és del teu interès.
    
  • Titulacions que ofereix. Si vols prosseguir els estudis en aquest camp, és important saber quines són les formacions que el centre ofereix.
    
  • Titularitat del centre. Depenent de si aquest és públic o privat, el seu cost pot variar de forma considerable.
    
  • Forma d'accés. Alguns criteris poden variar en funció de la titularitat del centre i dels estudis.
    
  • Instal·lacions i materials. La naturalesa d'aquest tipus de formació fa que hagis de tenir en compte, sobretot per la formació pràctica, si el centre disposa d'aules adequades per a la formació i recursos materials perquè el procés d'aprenentatge sigui òptim.
    
  • Qualitat de la formació: Has de valorar, a través de la informació que el centre presenti, de l'experiència d'antics alumnes i de la proporció d'inserció al mercat laboral, si el centre ofereix un nivell que s'adeqüi a les teves expectatives.
    
  • Professorat. Valorar la qualitat del professorat és una tasca que pot donar molta informació per conèixer també la qualitat del centre. L'experiència laboral, els sistemes d'aprenentatge utilitzats o la referència que tinguin dins del camp artístic els professors poden ser elements que et permetin conèixer sobre aquest aspecte.
    
  • Realització de les pràctiques. El volum de centres on poder fer pràctiques pròpies de la formació, com també, la seva qualitat i la relació amb el perfil de l'estudiant i dels seus interessos poden ser un element que et pugui garantir una formació més o menys complerta.
    
  • Borsa de treball. L'accés al món laboral, una vegada finalitzats els estudis, amb l'oferta que el centre ofereix, és un criteri que, en funció dels teus interessos et poden fer prendre la decisió de cursar-los a un centre o a un altre.
    
  • Horaris. Conèixer si els estudis es realitzen en horari de matí o de tarda pot ser un condicionant a l'hora de triar el centre.
    
  • Situació geogràfica. La facilitat o dificultat d'accés al centre, ja sigui per distància o per mitjans de transport, és un fet important que has de conèixer.

  Molta d'aquesta informació important per a la tria final, no és accessible només a través de les pàgines web del centres, per aquest motiu, és recomanable que assisteixis a les jornades de portes obertes que els centres ofereixen. La possibilitat de poder comprovar en primera persona tota aquesta informació pot fer que la tria la facis de la forma més coherent amb el teu perfil.

  Coneix tota l'oferta d'ensenyaments artístics que hi ha i troba el teu curs.
Cursos relacionats