Orientació Acadèmica

Conservació i restauració de béns culturals

 • Què són els ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals?

  L'objectiu dels Ensenyaments Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals és preparar-te com a professional capaç de dur a terme d'una manera argumentada intervencions complexes de conservació i restauració.

  Organització dels Ensenyaments Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals

  Requisits d'accés: Les persones majors de 19 anys que no acrediten aquests requisits mencionats anteriorment, poden fer una prova específica d'accés si superen una prova prèvia de maduresa relacionada amb els objectius i continguts de batxillerat.


  Durada:  Quatre cursos acadèmics, 240 crèdits ECTS.

  Titulació: Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, seguit de l'especialitat cursada, equivalent a tots els efectes a un Grau universitari.

  Especialitats:

  Centres on es pot cursar

  Prova d'accés als ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals

  Per accedir als Ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals has de tenir el títol de batxillerat, o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i superar una prova d'accés específica per acreditar les aptituds i competències per cursar amb èxit aquests estudis.

  Si no tens el títol de batxillerat i ets majors de 19 anys o els compleixes l'any natural de realització de la prova, hauràs de superar una prova d'accés de continguts generals i una prova d'accés específica.
   

  Normativa dels ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals

  Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

  Coneix totes les opcions formatives dels ensenyaments artístics.
   
Cursos relacionats