Orientació Acadèmica

Conservació i restauració de béns culturals

 • Què són els estudis de conservació i restauració de béns culturals?

  Els objectius dels estudis de conservació i restauració de béns culturals són preparar-te com a professional capaç de dur a terme d'una manera argumentada intervencions complexes de conservació i restauració.

  Organització dels estudis de conservació i restauració de béns culturals

  Requisits d'accés:
  Durada:  Quatre cursos acadèmics.

  Titulació: Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, seguit de l'especialitat cursada, equivalent a tots els efectes a un Grau universitari.

  Especialitats:

  Centres on es pot cursar

  Prova d'accés als ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals

  Per accedir als ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals has de tenir el títol de batxillerat, o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i superar una prova d'accés específica per acreditar les aptituds i competències per cursar amb èxit aquests estudis.

  Si no tens el títol de batxillerat i ets majors de 19 anys o els compleixes l'any natural de realització de la prova, hauràs de superar una prova d'accés de continguts generals i una prova d'accés específica.
   

  Normativa dels ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals

  Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

  Coneix totes les opcions formatives dels ensenyaments artístics.
   
Cursos relacionats