Orientació Acadèmica

Estudis d'Art dramàtic

 • Què són els ensenyaments superiors d'art dramàtic?

  L'objectiu dels ensenyaments superiors d'art dramàtic és proporcionar-te una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs i de les futures professionals, docents i investigadors i investigadores de les arts escèniques.

  Organització dels estudis d'art dramàtic

  Accés: Si tens més de 19 anys i no compleixes amb aquests requisits, pots fer la prova específica d'accés, si superes prèviament una prova de maduresa relacionada amb els objectius de batxillerat.
   

  Durada:  Un sol grau de 4 cursos, 240 crèdits ECTS.

  Titulació: Títol superior d'art dramàtic, seguit de l'especialitat cursada, equivalent a un Grau universitari.

  Especialitats:
   

  Centres on es poden cursar aquests estudis

   

  Prova d'accés als ensenyaments superiors d'art dramàtic

  La prova consta de dues parts, una primera part comuna per a totes les especialitats i una segona part que varia en funció de l'especialitat:
   
  • Primera part comuna: Comentari de text i Anàlisi de la Imatge.
  • Segona part, varia en funció de l'especialitat:
   • Escenografia: Coneixements i habilitats de representació gràfica en el sistema dièdric; Coneixements i habilitats de representació gràfica a mà alçada; Preparar, desenvolupar, presentar i justificar una proposta escenogràfica segons les directrius establertes per la comissió avaluadora.
   • Interpretació: Interpretació; Veu/dicció; Moviment; Música/cant; Identificació les capacitats interpretatives dels aspirants.
   • Direcció d'escena i dramaturgia: Anàlisi dramatúrgica d'un text dramàtic; Direcció d'actors sobre una escena; Escriptura d'un text dramàtic; Proposta d'escenificació d'un text dramàtic.
  Anualment es publiquen les bases específiques de les proves d'accés, com també els seus criteris d'avaluació.

  Normativa dels ensenyaments d'Art Dramàtic

  Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)
Cursos relacionats