Orientació Acadèmica

Estudis superiors de disseny

 • Què són els ensenyaments superiors de disseny?

  L'objectiu dels eensenyaments superiors de disseny és preparar-te com a futur professional del disseny, qualificat per a la millora de la creació, l'elaboració, l'ús i el consum de les produccions individuals i dels serveis mitjançant el desenvolupament integrat de les capacitats creatives, expressives, tecnològiques, d'investigació i pedagògiques.

  Organització dels estudis de disseny

  Requisits d'accés:
  • Disposar del títol de batxiller.
  • Superar una prova específica d'accés.

  Durada: Quatre cursos acadèmics, 240 crèdits ECTS.

  Titulació: Títol superior de disseny, de l'especialitat corresponent, equivalent a un Grau universitari.

  Especialitats:

  Centres on es pot cursar

  Prova d'accés als ensenyaments superiors de disseny

  Per accedir als ensenyaments superiors de disseny cal tenir títol de batxillerat, o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, i realitzar una prova d'accés específica per acreditar les aptituds i coneixements artístics necessaris per superar amb èxit aquests estudis.

  Si no tens el títol de batxillerat i ets major de 19 anys o els compleixes l'any natural de realització de la prova, hauràs de superar una prova d'accés de coneixements generals i una prova d'accés específica d'arts plàstiques i disseny.
   

  Normativa dels estudis superiors de disseny

  Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.06.2014)

  Coneix totes les opcions formatives dels ensenyaments artístics.
Cursos relacionats