Curs Professionalitzador de Gestió de Recursos Humans (UOC)

1083 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Curs Professionalitzador de Gestió de Recursos Humans (UOC)
Sol·licita informació
Curs
On-line
6 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
El curs de Gestió de Recursos Humans en línia se centra en el fet que les empreses són plenament conscients que un dels seus principals actius per competir al mercat són els seus professionals. Per tenir un personal preparat i motivat, alineat amb les estratègies de l'empresa, és fonamental una bona gestió dels recursos humans.
Aquest curs de recursos humans a distància us prepararà per realitzar una gestió òptima del personal d'una empresa i de les relacions laborals tant administrativa com de polítiques retributives o de desenvolupament personal, així com criteris clars quant als perfils sol·licitats per als diferents càrrecs, sense oblidar la importància duna bona política de prevenció de riscos laborals.

Temari

Direcció de recursos humans
Gestionar la direcció de recursos humans d'una empresa és totalment imprescindible. Al món en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones, sobretot al món occidental. Una bona part dels seus habitants presten serveis a les empreses, amb la finalitat de tirar endavant el projecte vital. Així mateix, les necessitats actuals dels treballadors a les societats occidentals requereixen que, des de les empreses, es gestionin aquestes necessitats en la mesura del possible, assegurant que la participació de les persones a les organitzacions els reporti un desenvolupament professional i personal adequat. Per tant, és imprescindible una adequada administració i gestió dels recursos humans de les organitzacions i que aquestes tasques s'emmarquin dins de l'estratègia empresarial derivada de la missió i la visió del projecte empresarial.
Relacions laborals
Coneixes la funció de les relacions laborals? Al món globalitzat en què vivim actualment, les organitzacions empresarials vertebren en gran part la vida econòmica i social de les persones. El desenvolupament tecnològic ha provocat canvis en el contingut i lorganització del treball que tenen una repercussió fonamental en la possibilitat de desenvolupament de les relacions laborals col·lectives i en la direcció que adopten aquestes. Un sistema de relacions laborals estableix les normes bàsiques formals i informals que determinen la naturalesa de les relacions laborals col·lectives, així com el marc de les relacions docupació individuals entre el treballador i la seva empresa.
Nòmines i Seguretat Social
La gestió de les persones contractades per una organització implica l'ocupació de les persones, el disseny i el desenvolupament dels recursos relacionats i, el més important, la utilització i compensació dels seus serveis per optimitzar la rendibilitat del negoci a través de l'exercici dels empleats . Una de les tasques clau de la gestió dels treballadors és el càlcul de la nòmina, és a dir, les aportacions a la Seguretat Social, a l'Agència Tributària i el rendiment net que cal percebre. Així mateix, també cal tenir present l'acció protectora que la Seguretat Social té cap als treballadors.
Prevenció de riscos laborals
La importància de la prevenció dels riscos laborals justifica especialment en aquest curs de gestió de recursos humans en línia dedicar-li íntegrament una assignatura de caràcter interdisciplinari que es nodreix d'un conjunt ampli de tècniques, unes específiques per a la prevenció i d'altres que no estan estrictament vinculades a aquesta però que són igualment necessàries. L'assignatura del curs ràpid de recursos humans tracta de dos pilars fonamentals de la prevenció de riscos laborals. En primer lloc, aborda els conceptes bàsics que permeten adquirir el vocabulari i les nocions imprescindibles sobre la matèria preventiva. En segon lloc, analitza els conceptes legals sobre els quals se sustenta la seguretat i la salut a la feina. L'objectiu d'estudiar recursos humans a distància és aconseguir que qualsevol persona que ocupi un lloc al departament de recursos humans sigui sensible a aquest tema i tingui els coneixements necessaris per promoure'n l'aplicació.

Destinataris

Perfil professional
El curs recursos humans online homologat capacita el titulat per al desenvolupament de funcions tècniques en administració i gestió dels recursos humans a l'empresa. Permet obtenir els coneixements necessaris per actuar eficaçment en l'organització, la planificació i el desenvolupament de polítiques de recursos humans, la selecció de personal, la formació per a empreses, el desenvolupament de carreres professionals, les polítiques retributives, les relacions laborals individuals i col·lectives, la gestió de nòmines i de Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals i els aspectes més significatius de l'administració i l'organització de l'empresa, així com dels seus conceptes econòmics.
Competències
  • Planificar, organitzar, gestionar i desenvolupar les polítiques i les funcions de l'àrea de recursos humans (selecció, formació, desenvolupament professional, política retributiva, gestió de personal).
  • Resoldre amb eficiència i eficàcia la gestió de la contractació de persones i gestionar ladministració en làmbit de les relacions laborals individuals.
  • Disposar d'habilitats i coneixement dels aspectes de les relacions laborals col·lectives i de les administracions públiques vinculades a l'àmbit laboral.
  • Definir, aplicar, gestionar i desenvolupar els sistemes retributius a l'empresa amb relació a la confecció de les nòmines, les assegurances socials i les prestacions per desocupació, així com disposar d'habilitats en la cerca, la identificació i la comprensió de la legislació corresponent.
  • Identificar, en l'àmbit de les TIC, les eines de gestió de recursos humans, així com sistemes telemàtics i informàtics de relació amb les administracions públiques a l'àmbit laboral.
  • Identificar i implementar la normativa sobre prevenció de riscos laborals aplicable a una organització i assegurar-ne el compliment.
  • Gestionar la prevenció de riscos laborals en una organització, des de la definició de la modalitat preventiva adequada, passant per la identificació dels recursos necessaris fins al desenvolupament dels documents pertinents (pla de prevenció i planificació preventiva).

Requisits

Per cursar un Curs Professional no cal tenir una titulació oficial. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua a Gestió de Recursos Humans. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data d'inici: 28 de febrer 2024.

Titulació obtinguda

Superant aquest Curs Professionalitzador obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.
Curs Professionalitzador de Gestió de Recursos Humans (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X