Curs Professionalitzador de Gestió de Recursos Humans (UOC)

Curs
On-line
180 hores
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Matrícula oberta!
El curs de Gestió de Recursos Humans en línia se centra en el fet que les empreses són plenament conscients que un dels seus principals actius per a competir en el mercat són els seus professionals. Per a disposar d'un personal preparat i motivat, alineat amb les estratègies de l'empresa, és fonamental una bona gestió dels recursos humans.
Aquest curs de recursos humans a distància et prepararà per a realitzar una gestió òptima del personal d'una empresa i de les relacions laborals tant administrativa com de polítiques retributives o de desenvolupament personal, així com criteris clars quant als perfils sol·licitats per als diferents càrrecs, sense oblidar la importància d'una bona política de prevenció de riscos laborals.

Temari

 • El nou entorn sociolaboral
 • Organització, planificació i direcció d'RR. HH.
 • Reclutament i selecció
 • Desenvolupament professional
 • Avaluació i retribució
 • Relacions laborals individuals
 • Relacions laborals col·lectives
 • Nòmines
 • Seguretat Social
 • Protecció de dades de caràcter personal
 • Fonaments de les tècniques de millora de les condicions de treball
 • Normativa sobre prevenció de riscos laborals
 • Organització de la prevenció a Espanya
 • Responsabilitats en matèria preventiva

Competències per a les quals et prepara el curs

Planificar, organitzar, gestionar i desenvolupar les polítiques i funcions de l'àrea de recursos humans (selecció, formació, desenvolupament professional, política retributiva, gestió de personal). Resoldre amb eficiència i eficàcia la gestió de la contractació de persones i gestionar l'administració en l'àmbit de les relacions laborals individuals. Disposar d'habilitats i coneixement dels aspectes de les relacions laborals col·lectives i de les administracions públiques vinculades en l'àmbit laboral. Definir, aplicar, gestionar i desenvolupar els sistemes retributius en l'empresa en relació amb la confecció de les nòmines, les assegurances socials i les prestacions per desocupació, així com disposar d'habilitats en la cerca, identificació i comprensió de la legislació corresponent. Identificar, en l'àmbit de les TIC, les eines de gestió de recursos humans, així com sistemes telemàtics i informàtics.

Destinataris

 • Personal administratiu que elabori o gestioni nòmines, contractes, etc.
 • Professionals de recursos humans.
 • Personal que vulgui capacitar-se per a ocupar aquesta funció.
 • Qualsevol càrrec que necessiti gestionar equips.

Requisits

Per a cursar un Curs Professionalizador no és necessari tenir una titulació oficial.

Metodologia

Model formatiu de la UOC: Centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. Formació superior a la teva mesura: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis. Diploma d'extensió universitària: Amb la garantia d'UOC X.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà

Durada

Data d'inici: 23 de febrer 2024.

Titulació obtinguda

Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua en Gestió de Recursos Humans. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC, se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Perspectives laborals

El curs recursos humans en línia homologat capacita al titulat per al desenvolupament de funcions tècniques en administració i gestió dels recursos humans en l'empresa. Permet obtenir els coneixements necessaris per a actuar eficaçment en l'organització, planificació i desenvolupament de polítiques de recursos humans, la selecció de personal, la formació per a empreses, el desenvolupament de carreres professionals, les polítiques retributives, les relacions laborals individuals i col·lectives, la gestió de nòmines i de Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals i els aspectes més significatius de l'administració i organització de l'empresa, així com dels seus conceptes econòmics.

Promocions

Fracciona fàcil.

Borsa de treball

Borsa de Treball de la UOC: Ofertes de treball, informació pràctica, assessorament i molts avantatges més.

Tipus d'avaluació

40% Proves avaluació continua 33% Activitats dirigides 17% Treball individual 10% Treball final
Curs Professionalitzador de Gestió de Recursos Humans (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede Central
Avinguda del Tibidabo, 39-43 08035 Barcelona
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Cursos més populars
X