Màster Internacional en Administració i Direcció d'Empreses (MBA)

Consulteu el preu
Sol·licita informació
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Màster Internacional en Administració i Direcció d'Empreses (MBA)
Sol·licita informació
Màster
On-line | Distància
24 mesos
Consulteu el preu

Descripció

El Màster Internacional en Administració i Direcció d'Empreses (MBA) forma líders que sàpiguen enfrontar-se a aquest entorn cada vegada més versàtil i que aportin solucions en temps real. Desenvoluparan valors com la perspicàcia empresarial, habilitats multifuncionals que detectin i promoguin la interconnectivitat entre els departaments i / o projectes, pensament flexible, capacitat de resoldre problemes i habilitats per treballar en equips multiculturals. El programa un enfocament pràctic i aplicat, i es focalitza en les habilitats humanes i de visió de negoci que són cada vegada més importants per a la gestió empresarial, de conjunt amb l'aprenentatge de coneixements i experiències orientats a la pràctica i l'acció. El Màster està titulat per la Universitat Europea de l'Atlàntic (Espanya), Universitat Internacional Iberoamericana (USA).

Temari

El programa de Màster Internacional en Administració i Direcció d'Empreses (MBA) es compon de 7 blocs o mòduls que agrupen 23 assignatures o matèries:

1ª bloc: Estratègia i Gestió de Projectes

1. Direcció i Planificació Estratègica
2. Introducció a la Gestió de Projectes
3. Planificació i Gestió de Projectes

2n bloc: Projecte Empresarial
4. Pla d'Empresa
5. Pla de Negoci

3r bloc: Anàlisi Econòmic, Financer i Administratiu
6. Administració i Direcció d'Empreses
7. Direcció Financera
8. Control i Gestió de Costos

4t bloc: Màrqueting i Internacionalització
9. Direcció de Màrqueting
10. Investigació de Mercats i Estudis d'Audiències
11 Màrqueting digital, E-Commerce i Branding
12. Comerç Internacional i Integració Econòmica

5è bloc: Gestió del Capital Humà
13. Gestió Estratègica dels Recursos Humans
14. Tècniques de Direcció i Lideratge Organitzacional
15. Tècniques de Resolució de Conflictes i Negociació
16. Tècniques de Direcció d'Equips de Treball
17. Ètica Empresarial i Responsabilitat Social Corporativa

6è bloc: Producció i Noves Tecnologies
18. Gestió i Direcció d'Operacions
19. Logística
20. Innovació, Desenvolupament i Investigació: Estratègies per Gestionar-
21. E-business i la seva integració amb els Sistemes Corporatius de Gestió
22. Business Intelligence i Gestió Documental

7è bloc: Projecte Empresarial
23. Projecte Final de Màster

Destinataris

  • Egressats d'àrees empresarials; és el perfil més idoni, ja que compten amb les experiències d'estudi i bases teòriques apropiades per assumir aquest mestratge. Entre d'altres, podem considerar els llicenciats en administració general d'empreses, i també a titulats en finances, màrqueting o recursos humans
  • Egressats d'àrees com enginyeria, economia o dret; els titulats en aquestes disciplines es consideren afins ja que compten amb una sòlida base que els servirà per assumir de forma adequada moltes matèries del mestratge.
  • Egressats d'altres àrees; aquells llicenciats en qualsevol àrea que precisin de coneixements empresarials per posar en pràctica a les seves respectives professions.

¿Necesitas información sobre cursos? Llámanos al 900 293 573

Llamada gratuita de lunes a viernes de 9h a 20h

Metodologia

A Distància i amb campus virtual. La metodologia del Màster Internacional en Administració i Direcció d'Empreses (MBA) contempla les següents activitats acadèmiques: de l'Estudi personal. Casos Pràctics i Tallers. Projecte Empresarial. L'avaluació final del programa de Màster Internacional en Administració i Direcció i Direcció d'Empreses (MBA) serà calculada considerant una ponderació entre: La qualificació final de cada assignatura i activitats vinculades a la mateixa. La participació en els casos pràctics i seminaris. La qualificació dels projectes grupals. La qualificació del Projecte Final de Màster.

Durada

24 mesos com a màxim.

Objectius

Aportar a l'alumne visió global, estratègica i multidisciplinar, el que resulta clau per desenvolupar-se amb èxit en entorns internacionals i competitius. Aprofundir en el desenvolupament de les habilitats directives necessàries per a l'acompliment empresarial. Incentivar l'esperit innovador com a factor estratègic en la gestió d'empreses. Proveir d'eines per al correcte anàlisi financer, comptable i fiscal. Desenvolupar habilitats per a la gestió del màrqueting off i online. Reforçar la importància de la integració, cooperació i ètica dins de l'estructura de l'empresa. Generar un networking que resulti d'utilitat als participants.

Titulació obtinguda

És requisit imprescindible per a l'obtenció del títol aprovar totes i cadascuna de les assignatures i els projectes.

Perspectives laborals

Les professionals que culminin de manera reeixida el programa de Màster Internacional en Administració i Direcció d'Empreses (MBA) de FUNIBER podran exercir les seves tasques en llocs com: del Director gerent Responsable d'estratègia de negoci del Director o gerent d'àrea Cap de projectes Gerent funcional Assessor o conseller Consultor d'estratègia empresarial

Promocions

Possibilitat de sol·licitar una BECA FUNIBER d'ajut econòmic.

Tipus d'avaluació

Cadascuna de les assignatures que componen el programa s'avalua mitjançant la realització d'un examen, ja sigui per via tradicional o en línia a través del campus virtual.
Màster Internacional en Administració i Direcció d'Empreses (MBA)
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Campus i seus: Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER
Paseo Garcia Faria 29 08005 Barcelona
Sol·licita informació
X