Curs Monogràfic sobre Treballadors estrangers i desplaçats (aspectes fiscals, laborals i retributius)

Descripció

L'objectiu del curs és analitzar els aspectes més importants a l'hora de impatriar treballadors a Espanya, i les millors opcions per expatriar a Europa o tercers països.
L'estratègia i disseny de la mobilitat internacional de l'empresa requereix el maneig d'aspectes laborals, fiscals, migratoris i de seguretat social internacional així com la legislació d'altres països de destinació, matèries que s'abordaran al llarg d'aquest curs tractant d'aprofundir en tots els aspectes jurídic-pràctics relacionats amb el fet de la prestació de serveis d'estrangers a Espanya, de transnacionals dins i fora de la Unió Europea i de la tramitació i gestió de la implantació d'empreses estrangeres a Espanya, des d'un punt de vista integrador de les diferents disciplines implicades.

Temari

1. Visió general i comparativa entre llei d'estrangeria i llei de mobilitat (Llei 14/2013, modificada per Llei 25/2015).
2. Autoritzacions de treball davant la unitat de grans empreses (UGE-CE) (Llei 14/2013, modificada per Llei 25/2015)
o Nou procediment electrònic.
o Procediment des d'Espanya.
o Procediment des d'origen.
o Renovació.
3. Ciutadans de la Unió Europea i els seus familiars
o Desplaçaments a la Unió Europea.
o Directiva 96/71 sobre prestacions transnacionals.
o Directiva 2014/67 / UE sobre garantia de compliment de la Directiva 96/71 / CE.
o Autoritzacions europees de treball.
Targeta Blue Card.
Residència Llarga Durada UE.
Transnacionals ICT-UE (Directiva 2014/66 / UE).
4. Mobilitat d'estudiants.
5. Treballadors transnacionals.
o Desplaçament dins de la Unió.
o Prestacions Transnacionals (Reglament Estrangeria).
o Transnacionals Van Der Elst.
o Transnacionals de la Llei de Mobilitat.
o Intraempresariales ICT-UE.
o Intraempresariales àmbit nacional.
6. Responsabilitat en matèria d'estrangeria.
o Estrangers sense autorització.
o Drets del treballador irregular.
o Responsabilitat Empresarial (Estrangeria i LLISOS).
o Responsabilitat penal.
7. Persones jurídiques i entitats estrangeres. Règim fiscal.
o Aspectes generals.
o Societats. Filials. Sucursals.
8. Règim fiscal dels estrangers a Espanya. Persones físiques.
o Residència Fiscal.
o convenis de doble imposició.
9. Tributació de les rendes obtingudes a Espanya.
o Aspectes fonamentals de la tributació dels no residents fiscals.
o Règim fiscal de impatriats: anàlisi de l'article 9.5 de la Llei de l'IRPF.
o Règim opcional per a residents de la Unió Europea.
10. La fiscalitat dels desplaçaments internacionals dels treballadors.
o Aspectes fonamentals de la tributació de residents fiscals.
o Anàlisi de l'article 7.p) de la Llei de l'IRPF.
11. Aspectes laborals, de seguretat social i rrhh en l'expatriació de treballadors.
o Claus en la Gestió de Persones en els processos d'Assignació Internacional. Claus en el disseny de les Polítiques de Expatriació.
Definició de l'Estratègia de la companyia.
Elements a considerar (equitat interna, competitivitat externa, etc.).
Disseny dels diferents elements retributius (retribució fixa, retribució variable, beneficis socials, etc.).
Utilització d'índexs sobre els quals indexar el paquet retributiu (cost de vida, qualitat de vida, perillositat, etc.).
Criteris de gestió.
Claus per a l'èxit.
Lliçons apreses.
o Aspectes laborals del desplaçament / trasllat de treballadors a l'estranger. Inscripció d'empreses estrangeres en el sistema de Seguretat Social.
Inscripció de societats espanyoles de capital estranger.
Inscripció de sucursals i oficines de representació de companyies estrangeres.
Inscripció de societats estrangeres sense establiment permanent a Espanya.
o Seguretat Social Internacional.
Principi de territorialitat.
Desplaçaments a països amb convenis internacionals en matèria de Seguretat Social.
Desplaçaments a països inclosos en els reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social.
Desplaçaments a Països sense conveni bilateral amb Espanya.
o Claus migratòries a tenir en compte en assignacions internacionals.
Qüestions generals.
Països de la UE.
Països de fora de la UE.
Qüestions pràctiques a tenir en compte per part de l'empresa.
o Resolució de casos pràctics

Destinataris

Professionals, advocats, assessors d'empresa, gestors, graduats socials, directors de recursos humans, directors financers, tècnics de recursos humans, personal d'administració i a tots aquells professionals que vulguin aprofundir en tots els aspectes jurídic-pràctics relacionats amb la mobilitat internacional.
 

Metodologia

S'imparteix exclusivament en la modalitat de presencial. La documentació que es facilitarà per l'estudi del curs està elaborada per experts professionals en la matèria. La seva acurada elaboració i permanent actualització converteixen el material d'estudi en una valuosa eina durant el desenvolupament de l'acció formativa i la seva posterior activitat professional.

Durada

Barcelona 3 de novembre de al 2020 (48 hores lectives). Madrid 10 març 2020 (48 hores lectives).

Promocions

15% de descompte per als membres de l'Associació d'Antics Alumnes ACEF.- UDIMA.
Curs Monogràfic sobre Treballadors estrangers i desplaçats (aspectes fiscals, laborals i retributius)
CEF Centro de Estudios Financieros
Campus i seus: CEF Centro de Estudios Financieros
CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X