Curs Professionalitzador de Logística i Transport Internacional. Gestió duanera (UOC)

1055 Persones estan visitant aquest curs
Consulteu el preu
Sol·licita informació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Curs Professionalitzador de Logística i Transport Internacional. Gestió duanera (UOC)
Sol·licita informació
Curs
On-line
7 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Últims dies!
En l'actual situació d'inestabilitat a l'economia domèstica, les empreses s'han bolcat cap als mercats exteriors, per obrir noves vies comercials i vendre els productes que no tenen sortida al mercat interior. En aquest procés, la logística i el transport internacional són un element estratègic.
Per treballar al sector cal comptar amb uns coneixements i habilitats que ens permetin conèixer tots els costos associats al transport, la gestió duanera i els temps i terminis de lliurament, una formació teòrica i pràctica que destaqui el paper fonamental del responsable de logística, en un entorn cada cop més dinàmic i tecnològic.

Temari

Logística i transport Internacional
El lliurament de la mercaderia és la conseqüència de la venda; per això, el transport constitueix un element consubstancial de lactivitat comercial. En finalitzar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:
 • Interpretar i confeccionar documents de transport internacional.
 • Dialogar amb transitaris, agents de càrrega aèria, consignataris…
 • Interpretar i calcular les ofertes de les companyies de transport.
 • Calculeu els costos de productes d'importació i exportació.
Gestió duanera
La logística i la gestió duanera van de la mà, proporcionant a l'operador un servei global que us permetrà obtenir agilitat i ajudar-vos a reduir els costos fiscals i financers del client final. En acabar, l'estudiant podrà:
 • Classificar les mercaderies.
 • Valorar les mercaderies a la duana d'importació.
 • Sol·licitar el règim duaner que més us interessi.
 • Calcular el deute duaner.
 • Elaborar una declaració de comerç exterior (DUA).

Destinataris

Aquest curs et permetrà adquirir les competències següents:
 • Avaluar les regles dels incoterms 2010 de la Cambra de Comerç Internacional
 • Usar els incoterms per efectuar els càlculs de costos en les exportacions
 • Analitzar els diferents mitjans de transport per poder escollir el més adequat i les vies de comunicació per on ha de passar
 • Entendre les diferents activitats clau de la logística i la seva aplicació a les operacions d'exportació i importació
 • Decidir la logística més adequada per a cada enviament
 • Calcular la previsió del temps de les diferents activitats involucrades en les operacions de comerç exterior
 • Desenvolupar-se en els diferents mitjans de transport per decidir quin és l'idoni per a la nostra mercaderia
 • Calculeu els factors d'estiba de cada mitjà de transport per calcular correctament els costos de transport i optimitzar-los
 • Aplicar els conceptes bàsics de la gestió duanera
 • Identificar els fonaments reglamentaris i el Codi duaner
 • Identificar la funció i les implicacions de l'euro a les transaccions internacionals
 • Aplicar les polítiques comercials de la Unió Europea
 • Identificar el principi de llibertat de comerç, les tendències del mercat global en el context de la UE i les comeses de les duanes
 • Aplicar el sistema harmonitzat de codificació de mercaderies, la nomenclatura combinada, l'aranzel integrat TARIC, l'estructura de l'aranzel de duanes i les regles de classificació de mercaderies
 • Determinar els drets de duanes que siguin aplicables
 • Aplicar adequadament les normes d'origen partint dels avantatges duaners que suposen els convenis preferencials de reducció impositiva a la importació
 • Determinar el càlcul de la base tributària de les mercaderies presentades davant de la duana
 • Calcular els deutes tributaris a la importació
 • Aplicar els règims duaners a les mercaderies
 • Aplicar les modalitats d'exempció aranzelària i aplicar els contingents
 • Aplicar les bases tributàries dels impostos indirectes que afecten les operacions de comerç exterior
 • Identificar l"existència dels organismes d"acreditació i de la figura de l"operador econòmic autoritzat
 • Executar les diferents declaracions duaneres i els despatxos duaners de mercaderies en totes les modalitats
 • Usar les possibilitats del trànsit comunitari

Requisits

Per cursar un Curs Professional no cal tenir una titulació oficial. Els estudiants que superin el curs en línia rebran un Certificat de Formació Contínua a Logística i Transport Internacional. Gestió duanera. Als estudiants que es matriculin en una titulació de grau de la UOC se'ls farà el reconeixement acadèmic dels crèdits d'aquests cursos, en concepte de participació en activitats universitàries.

Necessites informació sobre cursos? Truca'ns al 900 293 573

Trucada gratuïta de dilluns a divendres de 9h a 20h

Idiomes en els quals s'imparteix

Espanyol.

Durada

Data inici: 28 de febrer 2024.

Objectius

 • Distingir els principals aspectes dels incoterms 2010
 • Aplicar en tot moment l'incoterm que cal escollir en funció de la classe de mercaderia i el mitjà de transport
 • Identificar i seleccionar el mitjà de transport que considerem més apropiat per enviar les nostres mercaderies
 • Identificar els mitjans de transport més adients en funció de la rapidesa del medi.
 • Reconéixer tots els documents inherents al transport: CMR, B/L, CIM, AWB i els diferents documents FIATA FCR, FCT, FBL i SDT
 • Analitzar les tarifes de les companyies per escollir la més apropiada per enviar-les
 • Identificar els conceptes bàsics del comerç internacional
 • Aplicar la normativa legal referida al comerç exterior, basada en els principis bàsics de la UE
 • Identificar el funcionament d"un mercat global internacional
 • Valorar les implicacions de la llibertat de comerç dins de la UE i d'un ampli liberalisme comercial amb la resta del món
 • Identificar les atribucions i funcions que exerceixen les duanes en el control del trànsit de mercaderies
 • Entendre la utilitat de la codificació duanera
 • Identificar els avantatges aranzelaris respecte a l'origen de les mercaderies
 • Calcular el valor en duana de les mercaderies
 • Aplicar les diferents possibilitats de declaracions duaneres, així com els tipus de canvi d'aplicació de les divises, les liquidacions tributàries que cal ingressar a la Hisenda Pública i els canals d'informació que l'Administració de Duanes assigna a les declaracions
 • Identificar el significat del trànsit comunitari en les diferents modalitats

Titulació obtinguda

Superant aquest Curs Professionalitzador obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.

Professorat

Curs Professionalitzador de Logística i Transport Internacional. Gestió duanera (UOC)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Campus i seus: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
UOC, sede 22@
Rambla del Poblenou, 156 08018 Barcelona
Sol·licita informació
X