Orientació Acadèmica

Tècniques d'estudi - Prepara't per estudiar!

Prepara't per estudiar!

Prepara't abans d'estudiar si vols treure el màxim profit a la teva formació. Conèixer bé les tècniques d'estudi és l'element clau per l'èxit acadèmic.
Prepara't per estudiar!
 • Quan i on s'aprèn a estudiar? Qui ensenya la tècnica? En la majoria dels casos l'estudiant adquireix mètodes propis per la realització de les seves tasques, convertint-se en autodidacta d'una professió generalitzada, que tota persona desenvolupa, com a mínim, durant 12 anys de la seva vida.

  Són moltes les variables que intervenen en l'èxit escolar. Però, possiblement, una de les que més influeix en el rendiment dels alumnes és la tècnica d'estudi. Les condicions de treball personal i el mètode utilitzat per l'estudi, a més de la capacitat intel·lectual i els trets de personalitat, repercuteixen en el resultat acadèmic esperat per l'alumne i el seu entorn, condicionant la motivació i la predisposició cap a la tasca d'estudiar. Si no existeix professió que per ser desenvolupada no hagi, inicialment, de ser ensenyada i, per tant, apresa, llavors: Què passa amb la professió de l'estudiant?

  Resulta imprescindible el factor motivacional de la persona implicada en l'estudi. Veure les utilitats de l'estudi, pensar en l'aprenentatge com en una fase necessària i vital en el desenvolupament d'un mateix i entendre que un mètode facilitat l'adquisició d'aquests coneixements, és el primer pas que ha d'interioritzar l'alumne. L'inici d'un curs de mètodes d'estudi ha de motivar l'alumne perquè li ofereix la possibilitat de millorar, d'aprofitar millor el seu temps i optimitzar la seva dedicació. A més, ha de ser conscient de que interioritzar un mètode és important per a la seva posterior aplicació en altres cursos i en els estudis superiors que realitzi. La finalitat és adquirir unes pautes de treball aplicables a tota la seva vida acadèmica.

  Aprendre la tècnica

  Si a l'escola no s'implanten tècniques d'estudi dins del projecte curricular, l'alumne hauria de prendre, llavors, la iniciativa de fer un curs, que li sigui útil, en algun centre especialitzat en aquest tipus d'ensenyaments durant el seu horari extraescolar o, intensivament, en els períodes de vacances. Els objectius que l'alumne ha de perseguir abans d'iniciar un curs per l'aprenentatge de tècniques i mètodes d'estudi són:
   
  • Conèixer tots els factors que afavoreixen l'estudi.
  • Millorar el nivell d'atenció, concentració i memòria.
  • Aprendre a organitzar les tasques acadèmiques i a elaborara la pròpia agenda.
  • Augmentar el nivell de comprensió i adquisició de coneixements.
  • Rentabilitzar l'esforç per millorar el rendiment general.

  Aquests objectius bàsics han d'estar presents en l'elaboració d'un programa personal de tècniques d'estudi que, obligatòriament, haurà de contemplar tres aspectes fonamentals:
   
Cursos relacionats