Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Estudiar en grup

Com estudiar en grup?

Estudiar s'associa majoritàriament a una tasca individual, en la qual s'han de tenir en compte alguns factors com dissenyar un pla d'estudi, estructurar i organitzar el contingut, gestionar el temps i preparar les condicions de treball.

Estudiar en grup

Tot i això, hi ha altres estratègies de caràcter col·laboratiu que també poden resultar útils per a aconseguir els teus objectius, concretament, el estudi en grup.

La interacció amb altres persones pot ser molt enriquidora. Aprendre d'i amb altres companys contribueix al benefici de tots. Tots dos rols, oferir ajuda i rebre-la, permeten consolidar i millorar l'aprenentatge. Perquè la cooperació millora tant el propi aprenentatge com el de l'altre. 

Aquesta opció pot ser molt positiva si la realitzes tenint en compte algunes pautes concretes:
 
  • Tenir un objectiu comú. Compartir un mateix objectiu és una de les coses que més contribueix a l'hora d'aprendre i més serveix per a avançar en allò que es vol aconseguir. Per a això és important que tots els membres del grup assumeixin aquest compromís i es mostrin disposats a aconseguir-lo.
  • Ajuntar-te amb els companys adequats. Has de buscar persones amb les quals sentis afinitat per realitzar aquest tipus d'activitats. A vegades, els amics ens poden arribar a distreure. El volum del grup tampoc ha de ser molt gran, per poder-te oferir un espai de concentració.
  • Troba el lloc adequat. Triar un bon espai on estudiar pot garantir un augment en la qualitat de la feina que es realitza. A casa d'algun membre del grup? A la biblioteca? A una cafeteria? Sigui on sigui aquest lloc, haurà de ser tranquil, còmode i amb suficient espai pel desplegament del material necessari. També podries estudiar des de casa teva i utilitzar les eines digitals que permeten un estudi grupal de forma asíncrona per estudiar en grup. 
  • Planifica't. Tenir clar el contingut que cal assolir en un temps determinat, el material que es necessitarà, els períodes de descans que es realitzaran, el nombre de posades en comú, presentacions, debats o espais de treball individual que es faran, entre altres, és una garantia d'amortització del temps del qual es disposa.
  • Rotació de rols. Un dels exercicis bàsics de l'estudi en grup consisteix a oferir i rebre ajuda. Per exemple, alguns membres del grup poden realitzar la presentació d'una temàtica concreta; mentre que uns altres poden elaborar preguntes sobre aquest contingut. L'execució de tots dos rols pot ser molt beneficiosa, ja que et permet identificar el teu nivell de coneixement, domini i enteniment, així com la teva capacitat d'explicació i argumentació. Els debats són una excel·lent oportunitat per a aprendre.
  • Considerar-lo un complement. Aquesta tècnica no hauria de substituir el treball individual, necessari i imprescindible. L'estudi en grup ofereix un enriquiment del teu coneixement i facilita aquesta tasca, que pot resultar més avorrida si només es realitza de forma individual.

Avantatges i inconvenients d'estudiar en grup

Conegudes les característiques que es consideren importants per a l'assoliment dels teus objectius, la realitat sovint no permet tenir en compte tots aquests aspectes. Per aquest motiu, a la següent taula podràs conèixer els avantatges i inconvenients d'aquesta tècnica i la seva comparació amb el treball individual. Tal com veuràs, aquests aspectes estan molt determinats per la teva actitud i es podrien considerar també com a característiques d'altres tècniques d'estudi.
 
  ESTUDI INDIVIDUAL ESTUDI EN GRUP
AVANTATGES Treballar al teu propi ritme.

Estructuració en funció dels propis objectius i necessitats.

Autoregulació del temps i estructuració de les tasques.

Minimització de les distraccions.
Compartir, discutir, complementar o trobar noves explicacions i discursos.

Augment del material disponible en relació al contingut.

Consolidar coneixements, contrastar-los o reflexionar sobre ells.

Avaluació objectiva del grau de domini del contingut.

Eliminació de la sensació de soledat durant el període d'estudi.
INCONVENIENTS Més dificultat per consultar a altres persones els dubtes sorgits.

Monotonia. 

No hi ha una valoració objectiva i externa del grau de coneixement i domini del contingut.
Dificultat per coordinar els diversos estils d'estudi i els ritmes de treball.

Distracció amb els companys.

Diversitat d'interessos i/o necessitats per part dels membres que formen el grup.


Coneixent millor les característiques de l'estudi en grup, hauràs de valorar, en funció de la teva situació i entorn si l'ús d'aquesta tècnica et pot resultar beneficiós per aconseguir els teus objectius acadèmics.

Coneix com estudiar amb l'ajuda de les TIC i com preparar-te bé per a un examen.