Orientació Acadèmica

Tècniques d'estudi - Estudiar en grup

 • Com estudiar en grup?

  Estudiar s'associa majoritàriament a una tasca individual, en el que estructures el teu pla d'estudi i t'organitzes el contingut, el temps, les condicions de treball i molts altres factors que són importants que tinguis en compte a l'hora d'estudiar.

  Estudiar en grup

  Tot i això, hi ha altres alternatives o complements que poden resultar-te també útils per a assolir els teus objectius, l'estudi en grup. Aquesta opció pot ser molt positiva si ho realitzes tenint en compte algunes pautes concretes:
   
  • Ajuntar-te amb els companys adequats. Has de buscar persones amb les que sentis afinitat per realitzar aquest tipus d'activitats. A vegades, els amics ens poden arribar a distreure. El volum del grup tampoc ha de ser molt gran, per poder-te oferir un espai de concentració.
  • Troba el lloc adequat. Triar un bon espai on estudiar pot garantir un augment en la qualitat de la feina que es realitza. A casa d'algun membre del grup? A la biblioteca? Al bar? Sigui on sigui aquest lloc, haurà de ser tranquil, còmode i amb suficient espai pel desplegament del material necessari. Podria ser que l'espai triat sigui cadascú a casa seva, i fer un estudi en grup a distància, utilitzant les xarxes socials que permeten un estudi grupal de forma síncrona.
  • Planifica't. Tenir clar el contingut que cal assolir en un temps determinat, el material que es necessitarà, els períodes de descans que es realitzaran, el número de posades en comú, presentacions, debats o espais de treball individual que es faran, entre altres, és una garantia d'amortització del temps del que es disposa.
  • Rotació de rols. Un dels exercicis bàsics en l'estudi en conjunt consisteix en la presentació, per part d'uns membres del grup, d'una temàtica concreta del contingut i l'avaluació i l'elaboració de preguntes sobre aquest, per part de l'altre part del grup. La realització dels diversos rols pot ser molt beneficiosa, ja que et permet conèixer el nivell de domini del contingut que tens, com així també la teva capacitat d'argumentació i expressió.
  • L'estudi en grup és un complement. Aquesta tècnica no hauria de substituir el treball individual, que és necessari i imprescindible. L'estudi en grup ofereix un enriquiment del teu coneixement i una facilitació d'aquesta tasca, que pot resultar més densa si només es realitza de forma individual.

  Avantatges i inconvenients d'estudiar en grup

  Conegudes les característiques que es consideren importants per a l'assoliment dels teus objectius, la realitat sovint no permet tenir en compte tots aquests aspectes. Per aquest motiu et presentem els avantatges i inconvenients d'aquesta tècnica i la seva comparació amb el treball individual. Tal i com veuràs, aquests aspectes estan molt determinats per la teva actitud i es podrien considerar també com a característiques d'altres tècniques d'estudi.
   
    ESTUDI INDIVIDUAL ESTUDI EN GRUP
  AVANTATGES - Treball al teu propi ritme.
  - Estructuració en funció dels propis objectius i necessitats.
  - Autoregulació del temps i estructuració de las tasques.
  - Minimització de les distraccions.
  - Compartir, discutir, complementar o trobar noves explicacions i discursos.
  - Augment del material disponible en relació al contingut.
  - Treball en equip (posada en pràctica d'unes competències determinades).
  - Avaluació objectiva del grau de domini del contingut.
  - S'elimina la sensació de soledat durant el període d'estudi.
  INCONVENIENTS - Impossibilitat de consultar a altres persones davant dels dubtes sorgits.
  - No hi ha resultats ni continguts treballats.
  - Avorriment.
  - No hi ha una valoració objectiva i externa del grau de coneixement i domini del contingut.
  - Dificultat per coordinar els diversos estils d'estudi i els ritmes de treball.
  - Distracció amb els companys.
  - Diversitat d'interessos i/o necessitats per part dels membres que formen el grup.
   


  Coneixent millor les característiques de l'estudi en grup, hauràs de valorar, en funció de la teva situació i entorn si l'ús d'aquesta tècnica et pot resultar beneficiós per aconseguir els teus objectius acadèmics.

  Coneix com estudiar amb l'ajuda de les TIC i com preparar-te bé per a un examen.

Cursos relacionats