Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Descobreix la tècnica que t'ajuda a estudiar

Tècniques d'estudi

Les tècniques d'estudi són un conjunt d'estratègies i eines que et poden ajudar a estudiar millor. Algunes d'aquestes tècniques són la lectura i el subratllat, els resums, els mapes conceptuals o els exercicis pràctics.

Tècniques d'estudi

És important conèixer tots els mètodes d'estudi possibles per poder triar el que millor s'ajusti als teus hàbits i habilitats. D'aquesta manera, personalitzaràs la teva manera d'estudiar. Si tens facilitat per sintetitzar, el resum et pot resultar avantatjós, si per contra captes la informació gràfica, l'esquema és la tècnica que afavoreix l'estudi fotogràfic.

Principals tècniques d'estudi

Lectura i subratllat

La lectura és el primer contacte amb el temari. Aquesta s'ha de fer de forma tranquil·la, entenent allò que estàs llegint i intentant-ho relacionar amb allò que ja coneixes. És aconsellable realitzar una primera lectura d'aproximació, i després, una segona lectura en la qual comprendre a la perfecció les diferents idees i subratllar tots els conceptes clau.

El subratllat ha de ser únicament dels aspectes rellevants del text. No has de subratllar-ho tot, només aquelles paraules o frases més importants. 

Una vegada fet això, és important assegurar-te que ho has entès tot. Per comprovar-ho pots tractar-ho d'explicar amb les teves pròpies paraules a una altra persona o a tu mateix.
 

Resum

El resum dels temes significa destacar les idees principals del text llegit, sense fer còpies exactes de les frases, sinó intentant dir el mateix però amb les pròpies paraules. És important que sigui un escrit fiable per poder seguir estudiant a través d'aquest, amb paràgrafs curts que incloguin les paraules clau a recordar del text principal.

Resumir és una tècnica que t'assegura la comprensió del temari i que després utilitzaràs en l'examen per contestar amb més certesa. La presentació del resum ha de ser bona, amb lletra clara, ja que t'ajudarà a estudiar millor el text. Pots afegir colors per remarcar les idees principals, i sobretot, numerar els fulls de paper perquè sempre estiguin ordenats.


Esquema

L'esquema consisteix en fer una bona representació gràfica del temari, un resum del que s'ha llegit prèviament però en un format més àgil i visual. Així podràs retenir l'esquema i la posició dels conceptes, relacionant la informació, sempre des d'una perspectiva visual i gràfica. Els mapes conceptuals són un exemple d'aquest tipus d'estudi.

És important identificar la idea principal, aquesta és la millor forma d'iniciar bé qualsevol esquema o resum. Això t'ajudarà a la posterior avaluació oral o escrita, ja que comprendràs molt més fàcilment la relació entre conceptes, i si van sorgint qüestions diferents, podràs enllaçar i relacionar amb més facilitat tots els aprenentatges.
 

Mapes conceptuals

Si memoritzes l'esquema però no has entès completament la connexió entre conceptes, serà difícil que puguis contestar si se't plantegen preguntes inesperades o presentades de forma diferent. 

Per tant, qualsevol esquema ha de ser pensat per ajudar-te a comprendre millor el temari, sense ànim de memoritzar només l'ordre en què estan les principals idees o memoritzar les paraules. És millor que entenguis la relació entre conceptes que has extret després de la lectura o el resum.

Els mapes conceptuals poden incloure colors per diferenciar bé les idees principals o la jerarquia de conceptes, utilitzar formes geomètriques per marcar diferències, lletres majúscules o minúscules, dibuixos representatius, fletxes, etc.

Es tracta d'un tècnica d'estudi que impulsa la teva creativitat, que desenvolupa la teva capacitat viso-espacial en la connexió de conceptes, i que tot això influeix en la teva forma d'organitzar i distribuir els conceptes clau. Com més gran sigui l'ordre i classificació, més fàcil serà visualitzar-ho.

Un mapa conceptual el pots fer de diferents formes: pots fer diferents mapes conceptuals més reduïts, i després un mapa més ampli, amb les idees principals que englobi a tots els esquemes petits o, pots fer un únic mapa conceptual amb tota la informació.
 

Exercicis pràctics i tests

Algunes assignatures requereixen pràctica més que memoritzar. Pots realitzar diferents exercicis pràctics o tests que t'ajudin a avaluar els teus coneixements.

Si has practicat moltes vegades com resoldre una equació o un tipus de problema, segur que per l'examen ho sabràs fer. També pots formular possibles preguntes que podrien aparèixer en la prova per a practicar la seva resposta. Pots fer-ho creant flashcards, targetes que d'una banda està la pregunta i per l'altre la resposta.

Fer tests també t'ajudarà a avaluar els teus coneixements i a aprendre a llegir amb atenció les preguntes i les respostes. Els tests són molt aconsellables per a aquells examens que siguin d'aquest tipus. Practicar amb preguntes similars t'ajudarà a preparar-te millor.


Informa't sobre com dissenyar el teu pla d'estudis, com crear un bon ambient per estudiar i tot el que has de fer abans d'un examen.