Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Preinscripció al Batxillerat

És important que estiguis assabentat de tots els passos que s'han de seguir a Catalunya per accedir al Batxillerat, per abordar amb confiança el procés d'admissió.

Qui ha de presentar una sol·licitud de preinscripció?

Hauran de seguir el procediment de preinscripció i matrícula als estudis de Batxillerat tots els estudiants que vulguin cursar aquests ensenyaments en centres públics o concertats de Catalunya i que es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Alumnes que estan cursant l'ESO i volen accedir a qualsevol modalitat de Batxillerat en un centre diferent d'aquell on estan estudiant.

 • Alumnes que estan cursant un cicle formatiu i volen accedir a qualsevol modalitat de Batxillerat (encara que sigui al mateix centre on estan estudiant).

 • Alumnes que volen accedir a la modalitat d'Arts de Batxillerat (encara que sigui al mateix centre on estan estudiant). 

Un cop hagis completat el procediment i sempre que compleixis alguns dels requisits per a accedir al Batxillerat, podràs fer la matrícula al centre assignat.

estudiants de batxillerat

Fases del procés de preinscripció

És molt important que realitzis totes les gestions del procés de preinscripció en les dates establertes. Per a això, cal que segueixis els següents passos de manera rigorosa:

Calendari de preinscripció

A continuació trobaràs les dates clau del procés de preinscripció al Batxillerat a Catalunya pel curs 2024-2025:

 • Presentació de sol·licituds: del 18 al 25 d'abril de 2024.

 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 de maig de 2024.

 • Presentació de reclamacions si es detecten anomalies en les puntuacions: del 17 al 23 de maig de 2024.

 • Publicació de puntuacions definitives un cop resoltes les reclamacions: 29 de maig de 2024.

 • Sorteig per resoldre sol·licituds empatades: 29 de maig de 2024.

 • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: 20 de juny de 2024.

 • Publicació del llistat d'alumnes admesos i en llista d'espera: 21 de juny de 2024.

 • Matriculació dels estudiants amb plaça assignada: del 21 de juny a l'1 de juliol de 2024.

infografia dates preinscripció batxillerat

En el cas que vulguis obtenir la doble titulació Batxillerat-Baccalauréatel període per presentar les sol·licituds de preinscripció és del 2 al 8 d'abril

Quins són els criteris de prioritat per a accedir al Batxillerat?

Alguns centres tenen una demanda superior a la quantitat de places que poden oferir. Per decidir quins alumnes podran matricular-se en aquests centres s'aplica un sistema de puntuacions que permet ordenar les sol·licituds de manera objectiva.

El primer que cal tenir en compte és que tots els centres que imparteixen l'ESO tenen adscrit un o més centres de Batxillerat per garantir la continuïtat dels estudis.

Per aquest motiu, sempre tindran preferència per a accedir a un centre de Batxillerat els alumnes procedents de centres adscrits (excepte en la modalitat d'Arts).

En el cas que la quantitat de sol·licituds d'estudiants de centres adscrits sigui superior a les places existents al centre de Batxillerat, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte la puntuació resultant d'aplicar els següents criteris de prioritat: 

 • Existència de germans o germanes matriculats al centre.

 • Proximitat geogràfica del domicili de l'estudiant o del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora.

 • Si algun membre de la unitat familiar percep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

 • Finalment, cal sumar la qualificació mitjana, calculada amb dos decimals, dels estudis de procedència. Si en el moment de realitzar la preinscripció l'alumne encara està cursant els estudis previs, se suma la nota mitjana dels cursos ja avaluats.

Després de sumar els punts associats a aquests criteris prioritaris, en el cas que hi hagi una situació d'empat entre estudiants es tindran en compte altres criteris complementaris. Així, s'afegiran punts si es dona alguna d'aquestes circumstàncies:

 • El pare, mare, tutor o tutora legal treballa al centre escollit.

 • L'alumne o alumna forma part de família nombrosa o monoparental.

 • L'estudiant va néixer en un part múltiple.

 • L'alumne es troba en situació d'acolliment familiar.

 • L'alumne o algun membre de la família té una discapacitat igual o superior al 33%.

 • L'estudiant ha estat víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Si després d'aplicar els criteris complementaris encara hi ha empats, es té en compte el número que s'atorga a cada candidat de manera aleatòria quan realitza la sol·licitud, i es decideix l'ordre a partir d'un número obtingut per sorteig.

Per conèixer la puntuació exacte que suma cada criteri pots consultar la web de preinscripció al Batxillerat de la Generalitat de Catalunya

Tingues en compte que si curses ensenyaments professionals de música o dansa o si estàs seguint un programa esportiu d'alt rendiment tindràs prioritat en l'accés tot i que no vinguis d'un centre adscrit.

Documentació

Per tal de completar la sol·licitud de preinscripció a través d'internet hauràs d'acreditar:

 • La teva identitat. A més de l'eina d'identificació digital (per exemple, DNI electrònic o idCAT Mòbil) caldrà indicar el codi identificador de l'estudiant, la certificació electrònica de la inscripció de naixement o document equivalent. 

 • Els criteris de prioritat i/o complementaris. Has de demostrar que compleixes els criteris que vols que et sumin punts. Algunes dades es validen automàticament mitjançant una consulta interadministrativa, però altres criteris caldrà acreditar-los explícitament. Per exemple, per demostrar que el pare, mare o el tutor o tutora treballa a prop de l'escola caldrà presentar el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa.

És important que coneguis amb antelació quina documentació necessitaràs adjuntar.

Tingues en comptes que hauràs d'escanejar o fotografiar per les dues cares tots els documents que hagis de presentar i tenir-los disponibles al dispositiu que facis servir per omplir el formulari d'inscripció.

Pots consultar de manera precisa la documentació que necessitaràs al portal de preinscripció de la Generalitat de Catalunya.

Preguntes freqüents

Puc realitzar la preinscripció per més d'un centre de Batxillerat?

Sí, a la sol·licitud tens l'opció d'indicar fins a 10 centres. És convenient que indiquis com a primera opció el centre en el que més t'agradaria estudiar i, en la resta d'opcions, altres instituts que també et puguin interessar.

Em puc quedar sense plaça en el centre sol·licitat en primer lloc?

Sí. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places en el centre sol·licitat i que altres estudiants tinguin més punts que tu, pots quedar-te sense plaça en aquell centre. Per això és important que indiquis més d'una opció i que t'informis sobre la demanda existent en cada centre, per a assegurar-te una plaça.

Què passa si presento més d'una sol·licitud per a un mateix estudi?

Si presentes més d'una sol·licitud per a accedir al Batxillerat quedaran invalidats els teus drets de prioritat. Recorda que la manera correcta de deixar constància que optes a diferents centres és indicant totes les opcions en una única sol·licitud.

Puc realitzar la preinscripció de forma simultània per al Batxillerat i per a altres estudis?

Sí. Si estàs dubtant sobre el teu futur o no tens clar si podràs accedir als estudis desitjats en primera opció, pots realitzar el procés d'admissió per a diferents ensenyaments de manera simultània, i quan sàpigues on t'han admès, pots matricular-te únicament als estudis que més t'interessin.

Què passa si presento la documentació fora del període de sol·licitud?

En el cas que presentis la documentació fora del termini de sol·licitud no participaràs en el primer procés d'adjudicació de places i hauràs d'optar a les places vacants. L'ordre en què es presenten les sol·licituds no afecta l'assignació de places, però és recomanable no esperar a l'últim dia per fer la preinscripció, per tal de tenir temps de preparar documents que no hagis tingut en compte des de l'inici.

On he de presentar la sol·licitud?

La sol·licitud es realitza telemàticament a través del web de preinscripció de la Generalitat de Catalunya. Per fer-ho cal autenticar-se electrònicament amb un certificat digital, com pot ser el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil.

Quan i on he de matricular-me?

En el calendari de preinscripció apareixen totes les dates del procés. Una vegada coneguis la plaça assignada podràs realitzar la matrícula en el centre educatiu en les dates establertes. Contacta amb el centre per tal que t'orienti sobre com formalitzar la matrícula.

 

Si vols aprofundir en el coneixement d'aquesta etapa, pots consultar les modalitats de Batxillerat i les seves sortides.

I si vols conèixer altres opcions acadèmiques et convidem a visitar la infografia del sistema educatiu: