Orientació Acadèmica

Preinscripció al Batxillerat

Què has de tenir en compte per accedir al Batxillerat?

Per accedir a uns estudis de Batxillerat, hauràs de presentar una solicitud de preinscripció. La preinscripció consisteix en una sèrie de tràmits que hauràs de realitzar sempre que vulguis accedir al primer curs de Batxillerat d'un centre educatiu sostingut amb fons públics o desitgis canviar de centre al segon curs.

El requisit principal per accedir als estudis de Batxillerat és posseir un dels següents títols:
Havent-hi complert aquest requisit, els passos que has de seguir són els següents:
 • Conèixer el calendari d'admissió.  Aquest acostuma a ser durant el mes de maig. És imprescindible que realitzis tot el procés de preinscripció dins dels terminis establerts per així poder garantir la teva plaça.
 • Conèixer els centres formatius on estudiar el Batxillerat i les modalitats que imparteixen.
 • Informar-te sobre la documentació que has d'aportar i quins són els criteris de prioritat per a l'accés a aquests estudis.
 • Realitzar la sol·licitud de plaça i presentar tota la documentació en el període establert.
 • Informar-te sobre els resultats del procés de preinscripció. Aquí apareixen les puntuacions provisionals per poder accedir als estudis.
 • Consultar el centre assignat.
 • Realitzar la matrícula dels estudis en les dates establertes. 

Què són i quins són criteris de prioritat?

Els criteris de prioritat és un llistat de criteris que donen una puntuació a la sol·licitud presentada, cada criteri dona una puntuació diferent, per exemple, el fet de tenir germans estudiant al mateix centre pot donar-te 40 punts. Al final, se sumen tots els punts i s'ordenen les sol·licituds segons aquesta puntuació. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places, el criteri que s'utilitza per adjudicar les places és la puntuació total del candidat.

Els criteris generals i complementaris per establir la prioritat són:
 • Germans o germanes que estudiïn al mateix centre formatiu, o que el pare, mare o tutor legal que hi treballi.
 • Proximitat del domicili familiar. Es té en compte l'àrea d'influència del domicili familiar o la proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor legal.
 • Pare, mare o tutor legal beneficiari de la renda mínima d'inserció.
 • Existència d'algun tipus de discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans. 
 • Nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al Batxillerat.
 • Que l'alumne formi part d'una família nombrosa o monoparental.
En el cas que hi hagi una situació d'empat entre estudiants, el desempat es realitza o per sorteig o s'ordenen segons el pes de cada un dels criteris.

Preguntes freqüents

Puc realitzar la preinscripció per més d'un centre de Batxillerat?

Sí, en el full on realitzes la sol·licitud tens l'opció de posar més d'un centre. Allà has de posar en primera opció el centre on t'agradaria estudiar, i en les altres opcions altres centres que també et puguin interessar.

Em puc quedar sense plaça?

Sí, en el cas que hi hagi més sol·licituds que places al centre sol·licitat i que altres estudiants tinguin major puntuació que tu pots quedar-te sense plaça. Per aquest motiu és important que omplis més d'una opció de centre i consultis la demanda dels centres, per així assegurar-te una plaça.

Què passa si presento més d'una sol·licitud?

Si presentes més d'una sol·licitud als centres públics o sufragats amb fons públics, les teves sol·licituds quedaran anul·lades, ja que la forma de presentar més d'una sol·licitud és posant totes les teves opcions en una única sol·licitud.

Puc realitzar la preinscripció de forma simultània per al Batxillerat i per a altres estudis?

Sí, si estàs dubtant sobre el teu futur o no tens clar si podràs accedir als estudis desitjats en primera opció, pots realitzar el procés de preinscripció per a diferents estudis de forma simultània, i quan sàpigues on t'han admès, pots matricular-te únicament als estudis que més t'interessin.

Què passa si presento la documentació fora del període de sol·licitud?

En el cas que presentis la documentació fora del període de sol·licitud, la teva sol·licitud no es tindrà en compte en el primer procés d'adjudicació de places, i se t'assignarà una plaça en els següents processos d'adjudicació de places, sempre que algun dels centres que sol·licitis disposin de places lliures.

On haig de presentar la sol·licitud?

El document de preinscripció l'has de presentar al centre educatiu que has sol·licitat en primera opció.

Quan he de matricular-me?

Al calendari de preinscripció apareixen totes les dates del procés. Una vegada s'hagi publicat la plaça que t'han assignat podràs realitzar la matricula al centre educatiu en les dates establertes.

Calendari de preinscripció

La preinscripció per als estudis de Batxillerat es preveu que es realitzi durant la primera quinzena de maig.  

Informa't de totes les modalitats de batxillerat i de les seves sortides.