Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Preinscripció al Batxillerat

És important que estiguis assabentat de tots els passos que s'han de seguir a Catalunya per accedir al Batxillerat.

T'expliquem a continuació tot el que has de tenir en compte per abordar amb confiança el procés de preinscripció i matrícula i quines són les fases i dates clau.

 


Qui ha de presentar una sol·licitud de preinscripció?

Hauran de seguir el procediment de preinscripció i matrícula als estudis de Batxillerat tots els estudiants que vulguin cursar aquests ensenyaments en centres públics o concertats de Catalunya i que es trobin en alguna de les següents situacions:
 • Alumnes que estan cursant l'ESO i volen accedir a qualsevol modalitat de Batxillerat en un centre diferent d'aquell on estan estudiant.
 • Alumnes que estan cursant un cicle formatiu i volen accedir a qualsevol modalitat de Batxillerat (encara que sigui al mateix centre on estan estudiant).
 • Alumnes que volen accedir a la modalitat d'Arts de Batxillerat (encara que sigui al mateix centre on estan estudiant).
Un cop hagis completat el procediment i sempre que compleixis alguns dels requisits per a accedir al Batxillerat, podràs fer la matrícula al centre assignat.
 

Fases del procés de preinscripció

És molt important que realitzis totes les gestions del procés de preinscripció en les dates establertes. Per a això, cal que segueixis els següents passos de manera rigorosa:
 • Consulta el calendari del procés de preinscripció per tal de conèixer les dates clau.
 • Esbrina quins són els centres en els quals pots estudiar Batxillerat i les modalitats que imparteixen.
 • Informa't sobre la documentació que has d'aportar i sobre quins són els criteris de prioritat per a l'accés a aquests estudis.
 • Fes la sol·licitud de plaça mitjançant els canals establerts per la Generalitat de Catalunya i presenta tota la documentació en el període fixat.
 • Consulta la puntuació que has obtingut.
 • Consulta quin és el centre assignat.
 • Formalitza la matrícula dels estudis en les dates establertes. 
Alumna Batxillerat

Quins són els criteris de prioritat per a accedir al Batxillerat?

Alguns centres tenen una demanda superior a la quantitat de places que poden oferir. Per decidir quins alumnes podran matricular-se en aquests centres s'aplica un sistema de puntuacions que permet ordenar les sol·licituds de manera objectiva.

El primer que cal tenir en compte és que tots els centres que imparteixen l'ESO tenen adscrit un o més centres de Batxillerat per garantir la continuïtat dels estudis. Per aquest motiu, sempre tindran preferència per a accedir a un centre de Batxillerat els alumnes procedents de centres adscrits (excepte en la modalitat d'Arts).

En el cas que la quantitat de sol·licituds d'estudiants de centres adscrits sigui superior a les places existents al centre de Batxillerat, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte la puntuació resultant d'aplicar uns criteris de prioritat. 

Els criteris de prioritat pels quals es regeix l'adjudicació de places al Batxillerat són:
 • Si hi ha germans o germanes matriculats al centre se sumen 50 punts.
 • Cada centre té una zona educativa que permet establir els punts que rebrà cada sol·licitud pel que fa al criteri de proximitat geogràfica. Així, se sumaran entre 10 i 30 punts depenent de la proximitat del domicili familiar o del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora legal al centre triat en primer lloc.
 • Se sumen 15 punts si algun membre de la unitat familiar percep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • Finalment, cal sumar la qualificació mitjana, calculada amb dos decimals, dels estudis de procedència. Si en el moment de realitzar la preinscripció l'alumne encara està cursant els estudis previs, se suma la nota mitjana dels cursos ja avaluats completament.
Després de sumar aquests punts, en el cas que hi hagi una situació d'empat entre estudiants es tindran en compte altres criteris complementaris. Així, s'afegiran punts si es dona alguna d'aquestes circumstàncies:
 • El pare, mare, tutor o tutora legal treballa al centre.
 • L'alumne o alumna forma part de família nombrosa.
 • L'alumne pertany a una família monoparental.
 • L'estudiant va néixer en un part múltiple.
 • L'alumne es troba en situació d'acolliment familiar.
 • Algun membre de la família té una discapacitat igual o superior al 33%.
 • L'estudiant ha estat víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Si després d'aplicar els criteris complementaris encara hi ha empats, es té en compte el número que s'atorga a cada candidat de manera aleatòria quan realitza la sol·licitud, i es decideix l'ordre a partir d'un número obtingut per sorteig.
 


 Resumint, per puntuar i ordenar les sol·licituds de preinscripció es tindrà en compte:
 
1. Si l'alumne o alumna prové d'un centre adscrit.
2. Els criteris de prioritat que compleix.
3. Els criteris complementaris.
4. El sorteig per resoldre empats.
 


Tingues en compte que si curses ensenyaments professionals de música o dansa o si estàs seguint un programa esportiu d'alt rendiment tindràs prioritat en l'accés tot i que no vinguis d'un centre adscrit.

Documentació

Per tal de completar la sol·licitud de preinscripció hauràs d'acreditar:

 • La teva identitat. A més de l'eina d'identificació digital caldrà indicar el codi identificador de l'estudiant, la certificació electrònica de la inscripció de naixement o document equivalent. 
 • Els criteris de prioritat i/o complementaris. Has de demostrar que compleixes els criteris que vols que et sumin punts. Algunes dades s'obtenen automàticament i no cal que aportis documentació extra, però altres criteris caldrà acreditar-los explícitament. Per exemple, per demostrar que el pare, mare o el tutor o tutora treballa a prop de l'escola caldrà presentar el contracte laboral o un certificat emès per l'empresa.
És important que coneguis amb antelació quina documentació necessitaràs adjuntar quan presentis la teva sol·licitud de preinscripció. Tingues en comptes que hauràs d'escanejar o fotografiar tots els documents per les dues cares i tenir-los disponibles en el moment d'omplir el formulari d'inscripció.

Pots consultar de manera precisa la documentació que necessitaràs al portal de preinscripció de la Generalitat de Catalunya.

Preguntes freqüents

Puc realitzar la preinscripció per més d'un centre de Batxillerat?

Sí, a la sol·licitud tens l'opció d'indicar fins a 10 centres. És convenient que indiquis com a primera opció el centre en el que més t'agradaria estudiar i, en la resta d'opcions, altres instituts que també et puguin interessar.

Em puc quedar sense plaça en el centre sol·licitat en primer lloc?

Sí. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places en el centre sol·licitat i que altres estudiants tinguin més punts que tu, pots quedar-te sense plaça en aquell centre. Per això és important que indiquis més d'una opció i que t'informis sobre la demanda existent en cada centre, per a assegurar-te una plaça.

Què passa si presento més d'una sol·licitud per a un mateix estudi?

Si presentes més d'una sol·licitud per a accedir al Batxillerat quedaran invalidats els teus drets de prioritat. Recorda que la manera correcta de deixar constància que optes a diferents centres és indicant totes les opcions en una única sol·licitud.

Puc realitzar la preinscripció de forma simultània per al Batxillerat i per a altres estudis?

Sí, si estàs dubtant sobre el teu futur o no tens clar si podràs accedir als estudis desitjats en primera opció, pots realitzar el procés d'admissió per a diferents ensenyaments de manera simultània, i quan sàpigues on t'han admès, pots matricular-te únicament als estudis que més t'interessin.

Què passa si presento la documentació fora del període de sol·licitud?

En el cas que presentis la documentació fora del termini de sol·licitud no participaràs en el primer procés d'adjudicació de places i hauràs d'optar a les places vacants. L'ordre en què es presenten les sol·licituds no afecta l'assignació de places, però és recomanable no esperar a l'últim dia per fer la preinscripció, per tal de tenir temps de preparar documents que no hagis tingut en compte des de l'inici.

On he de presentar la sol·licitud?

La sol·licitud es realitza telemàticament a través del web de preinscripció de la Generalitat de Catalunya. Per fer-ho cal autenticar-se electrònicament amb un certificat digital, com pot ser el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil.

Quan i on he de matricular-me?

En el calendari de preinscripció apareixen totes les dates del procés. Una vegada coneguis la plaça assignada podràs realitzar la matricula en el centre educatiu en les dates establertes. Contacta amb el centre per tal que t'orienti sobre com formalitzar la matrícula.

Calendari de preinscripció

A continuació trobaràs les dates clau del procés de preinscripció al Batxillerat a Catalunya pel curs 2023-2024:
 • Presentació de sol·licituds: del 19 al 25 d'abril de 2023.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2023.
 • Presentació de reclamacions si es detecten anomalies en les puntuacions: del 22 al 29 de maig.
 • Publicació de puntuacions definitives un cop resoltes les reclamacions: 2 de juny de 2023.
 • Sorteig per resoldre sol·licituds empatades: 2 de juny de 2023.
 • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: 8 de juny de 2023.
 • Publicació del llistat d'alumnes admesos i en llista d'espera: 21 de juny de 2023.
 • Matriculació dels estudiants amb plaça assignada: del 22 de juny al 3 de juliol de 2023.

En el cas que vulguis obtenir la doble titulació Batxillerat-Baccalauréat, el període per presentar les sol·licituds de preinscripció és del 27 al 31 de març.

Posem a la teva disposició la infografia amb les dates clau del procés d'admissió al Batxillerat per al curs 2023-2024 a Catalunya. 

Calendari d'inscripció i matrícula al Batxillerat

Si vols aprofundir en el coneixement d'aquesta etapa, pots consultar les modalitats de Batxillerat i les seves sortides.

I si vols conèixer altres opcions acadèmiques et convidem a visitar la infografia del sistema educatiu.