Orientació Acadèmica

El Batxillerat nocturn i a distància

 • Batxillerat nocturn

  Aquesta modalitat de batxillerat s'orienta a les persones adultes i per als que per qüestions excepcionals o per raó d'horari laboral no puguin assistir als centres ordinaris i en horari diürn.
   

  S'imparteix en Instituts d'Educació Secundària i en Centres privats de Batxillerat autoritzats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Cada un dels centres ho fa d'acord amb un sol dels models en què s'organitzen aquests ensenyaments.

  Alumnat

  Podran ser alumnes d'estudis nocturns:
  • Els majors de divuit anys.  
  • Els majors de setze anys que acreditin tenir determinades circumstàncies que els impossibiliten poder fer els estudis en el règim diürn.

  Matriculació

  Es realitza en els centres docents sostinguts amb fons públics, els períodes per demanar plaça es regeixen pel procediment d'admissió establert amb caràcter general per al Batxillerat en règim diürn.  
  La matrícula es realitza en els mateixos terminis que per a la matrícula del règim diürn, i es fa per bloc o curs segons el model establert al centre. L'alumnat no està sotmès a limitació temporal de permanència.

  Ensenyaments

  Les matèries que s'han de cursar són les mateixes que per al règim diürn, menys educació física.

  Les matèries s'organitzen en tres blocs que l'alumnat ha de cursar al llarg de tres cursos.

  L'alumnat pot estar matriculat de batxillerat nocturn un màxim de sis cursos acadèmics.

  Batxillerat a Distància

  Els ensenyaments a distància es dirigeixen als adults i a aquelles persones que es trobin en circumstàncies excepcionals o per raó del seu treball no puguin assistir als centres ordinaris i segons els horaris regulars.

  Aquest batxillerat és flexible, de forma que s'adapta a les circumstàncies personals, familiar i laborals.

  A Catalunya, els ensenyaments oficials de batxillerat a distància es realitzen a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

  Què he de tenir en compte si curso el batxillerat a distància?


  Estudiar a distància pot ser una opció per cursar el batxillerat. Es tracta d'un tipus de formació que et permet aprendre a qualsevol lloc i en qualsevol moment, a més de que tens a la teva disposició un docent per poder resoldre els teus dubtes i superar la formació amb èxit.

  És important que tinguis en compte, també, que es tracta d'una modalitat en la que es requereix una forta implicació i organització per part teva que et permetrà complir amb el calendari i poder organitzar bé l'estudi.

  Tenint en compte que la formació és a distància, has de saber que el tipus d'activitats i la manera d'aprendre suposaran la necessitat de dominar les TIC, ja que això et facilitarà el seguiment i la superació de la formació.

  A més, no t'oblidis de que la responsabilitat és una virtut de l'estudiant, ja que amb responsabilitat s'aconsegueixen els objectius que un es proposa en una formació.

  Segueix llegint les nostres seccions per informar-te de l'estructura del batxillerat, els criteris per escollir un centre de batxillerat o les seves sortides i connexions amb altres estudis.
Cursos relacionats