Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

El Batxillerat nocturn i a distància

Batxillerat nocturn

Aquesta modalitat de Batxillerat s'orienta a persones joves i adultes que per qüestions excepcionals o per raó d'horari laboral no puguin assistir als centres ordinaris en horari diürn.

S'imparteix en Instituts d'Educació Secundària autoritzats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional d'acord amb les modalitats en què s'organitzen aquests ensenyaments.

Accès

Podràs ser alumne del Batxillerat nocturn si: 
  • Tens 18 anys o més.  
  • Tens entre 16 i 18 anys, ets esportista d'alt rendiment o acredites tenir determinades circumstàncies laborals o personals que t'impossibiliten poder fer els estudis en el règim diürn.
En tots dos casos, a més del requisit d'edat, hauràs de tenir els requisits acadèmics d'accés al Batxillerat (títol de l'ESO o equivalent, títol de Tècnic, Tècnic Esportiu o Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny).

Ensenyaments

L'organització dels ensenyaments d'aquests estudis depèn de l'Administració educativa de cada comunitat autònoma.

Les assignatures que es realitzen són les mateixes que per al Batxillerat diürn, menys Educació Física. És a dir, el Batxillerat nocturn s'estructura d'acord amb una modalitat (Ciències, Humanitats i Ciències Socials o Arts) en matèries troncals generals, matèries troncals d'opció i matèries específiques.

Matriculació

Els períodes per sol·licitar plaça es regiran pel procediment d'admissió establert amb caràcter general per al Batxillerat en règim diürn. La matrícula es realitzarà d'acord amb la modalitat escollida.

Pots estar matriculat del Batxillerat nocturn un màxim de sis cursos acadèmics, tenint en compte els cursos en què t'hagis matriculat en règim diürn. Batxillerat a distància

Els ensenyaments a distància es dirigeixen als adults i a aquelles persones que es trobin en circumstàncies excepcionals o per raó del seu treball no puguin assistir als centres ordinaris i segons els horaris regulars.

Aquest Batxillerat és més flexible, de forma que s'adapta a les circumstàncies personals, familiar i laborals.

Accés

Per accedir has de tenir més de 18 anys i complir amb els requisits acadèmics d'accés al Batxillerat (títol de l'ESO o equivalent, títol de Tècnic, Tècnic Esportiu o Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny).

Podràs accedir amb 16 anys si ets esportista d'alt rendiment o tens un contracte laboral que t'impedeix seguir aquests ensenyaments en règim ordinari.

Ensenyaments

Les modalitats del Batxillerat a distància són les mateixes que en l'oferta presencial. En el Batxillerat a distància no hi ha limitació temporal de permanència i els exàmens són de caràcter presencial.

A diferència d'altres règims, el Batxillerat a distància segueix un sistema semestral que s'organitza per blocs. 

On estudiar-ho

A Catalunya, els ensenyaments oficials de Batxillerat a distància es realitzen a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Consulta els terminis de matriculació i tingues en compte que la matrícula l'hauràs de fer cada semestre. 

Què has de tenir en compte si realitzes el Batxillerat a distància?

Estudiar a distància pot ser una opció per cursar el Batxillerat. Es tracta d'un tipus de formació que et permet aprendre a qualsevol lloc i en qualsevol moment, a més de que tens a la teva disposició un docent per poder resoldre els teus dubtes i superar la formació amb èxit.

És important que tinguis en compte, també, que es tracta d'una modalitat en la que es requereix una forta implicació i organització per part teva que et permetrà complir amb el calendari i poder organitzar bé l'estudi.

Tenint en compte que la formació és a distància, has de saber que el tipus d'activitats i la manera d'aprendre suposaran la necessitat de dominar les TIC, ja que això et facilitarà el seguiment i la superació de la formació.

A més, no t'oblidis de que la responsabilitat és una virtut de l'estudiant, ja que amb responsabilitat s'aconsegueixen els objectius que un es proposa en una formació.

Segueix llegint les nostres seccions per informar-te de l'estructura del Batxillerat, els criteris per escollir un centre de Batxillerat o les seves sortides i connexions amb altres estudis.