Orientació Acadèmica

Sortides del Batxillerat i connexions amb altres estudis

Sortides i connexions del Batxillerat amb altres estudis

I després del Batxillerat, què?

És important que tinguis en compte que després del Batxillerat existeixen vàries opcions formatives. Des d'Educaweb, creiem en la importància d'explorar cada una d'elles i conèixer-les totes per poder prendre una decisió més fonamentada i ajustada al teu perfil. Conèixer altres opcions acadèmiques i formatives et permetrà tenir més informació per decidir i investigar diferents professions. Així doncs, a què esperes?

Opcions formatives al finalitzar Batxillerat:
 

Els ensenyaments universitaris acostumen a ser la sortida més habitual en acabar el Batxillerat. A continuació, trobaràs la classificació dels graus universitaris per branques de coneixement:

Com s'accedeix a la universitat a través del Batxillerat?