Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Sortides del Batxillerat i connexions amb altres estudis

Sortides i connexions del Batxillerat amb altres estudis

Després de superar el Batxillerat existeixen diferents opcions acadèmiques per continuar formant-te. És important que exploris les diferents alternatives per poder fer una elecció fonamentada i ajustada al teu perfil. 

Les opcions formatives en finalitzar el Batxillerat són:

A més de continuar amb la teva formació acadèmica, amb el títol de Batxillerat també pots accedir directament al món laboral, tant en el sector privat com en l'àmbit d'ocupació pública.

Pots consultar el Diccionari de professions per ampliar el teu coneixement sobre ocupacions concretes.

Connexió amb graus universitaris

Els ensenyaments universitaris acostumen a ser la sortida més habitual en acabar el Batxillerat. Al Diccionari d'estudis trobaràs informació detallada sobre tots els graus: descripció, perfil recomanat, sortides professionals, temari, etc.

També pots consultar l'oferta de graus universitaris classificats per branques de coneixement existent a Catalunya, i l'oferta de dobles graus.

 

Com s'accedeix a la universitat a través del Batxillerat?

Si els estudis universitaris són la teva opció preferent, és important que t'informis en detall sobre dates de la selectivitat i exemples d'exàmens d'anys anteriors i sobre els paràmetres de ponderació.

També és convenient que consultis les últimes notes de tall, per tal de tenir una orientació sobre quina podria ser la nota de tall pel proper curs dels graus universitaris que més t'interessen.

Ensenyaments artístics superiors

Els títols de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors s'estructuren en quatre cursos acadèmics i són equivalents a un grau universitari. Per accedir a aquests ensenyaments, a més de tenir el títol de Batxillerat cal superar una prova específica d'accés.

Les especialitats existents per cadascuna de les disciplines són les següents: