Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Batxillerat Internacional

Si tens clar que vols estudiar Batxillerat, t'interessa conèixer les opcions de cursar aquests ensenyaments amb un enfocament internacional.

Què és el Batxillerat Internacional

El Batxillerat Internacional (IB per la seva nomenclatura en anglès, International Baccalaureate), és un programa educatiu de dos anys de durada que et permet obtenir el Diploma de Batxillerat Internacional, reconegut per universitats de tot el món.

A més, depenent del centre en el qual cursis el programa, podràs obtenir també el títol de Batxiller espanyol en la modalitat escollida.

A Espanya l'IB, també conegut com a Programa del Diploma (PD), es pot cursar en diferents idiomes. Molts centres l'imparteixen en anglès i espanyol, però poden utilitzar-se també altres llengües vehiculars de l'aprenentatge, com català, valencià, gallec, francès o alemany, o bé impartir-se tot el programa en una única llengua principal.

Es tracta d'un programa d'alta exigència acadèmica per a l'alumnat.

Té un enfocament intercultural i posa l'èmfasi en el desenvolupament de llengües estrangeres, habilitats de recerca, pensament crític i creativitat.

Principals característiques de l'IB
 • Dos anys de durada
 • Es pot estudiar en centres públics i privats
 • Diferents idiomes d'impartició en funció del centre
 • Possibilitat d'obtenir també el títol de Batxiller
 • Enfocament internacional i intercultural
 • Alta exigència acadèmica
 • Permet accedir a universitats de tot el món

 

L'IB es pot cursar a més de 150 països del món.

Actualment a Catalunya s'imparteix a 23 centres, públics i privats.

El Batxillerat Internacional està gestionat per una fundació sense ànim de lucre amb seu a Suïssa. A més del Programa del Diploma, la fundació també coordina altres programes educatius internacionals dirigits a alumnat de Primària, de Secundària Obligatòria o a estudiants interessats per la formació professional.

Per poder impartir l'IB el centre ha d'haver rebut l'autorització per part de la fundació.

Accés a l'IB

El Batxillerat Internacional s'adreça a estudiants d'entre 16 i 19 anys que tenen el títol de Graduat en ESO.

estudiantes estudiando

A més, quan la quantitat de sol·licituds superi l'oferta de places, s'aplicaran criteris d'admissió per ordenar les inscripcions.

Alguns dels criteris aplicats per ordenar les sol·licituds poden ser proximitat al centre, nivell d'anglès, nota mitjana de l'ESO o interessos acadèmics.

És habitual que els centres exigeixin acreditar el nivell B2 d'anglès o haver tingut una nota mitjana superior a 8 punts a l'ESO. 

També és possible que hagis de superar una prova d'admissió. Hauràs d'informar-te en cada centre de totes les condicions establertes per accedir al programa.

Currículum de l'IB

El Programa del Diploma (PD) està format per:

 • Un bloc comú obligatori per a tots els estudiants en el qual es treballen els continguts següents:
  • Teoria del Coneixement (TdC): a partir de discussions sobre diverses preguntes els estudiants reflexionen sobre les diferents maneres de conèixer.
  • Monografia: es realitza un treball de recerca dirigit per l'alumne amb l'assessorament d'un professor, que finalitza amb un assaig escrit de 4.000 paraules. Depenent de centre, aquest treball es pot convalidar pel treball de recerca que realitzen els estudiants de Batxillerat a Catalunya.
  • Creativitat, Acció i Servei (CAS): potencia l'aprenentatge experiencial mitjançant la participació en activitats artístiques, esportives, de voluntariat, serveis comunitaris i altres projectes extra-acadèmics.
 • Sis grups d'assignatures. Els estudiants hauran d'escollir una matèria de cada grup, que es pot cursar amb un nivell de profunditat mitjà (NM) o superior (NS). El centre indicarà quantes matèries de cada nivell ha de triar l'alumnat. Els grups d'assignatures són:
  • Estudis de Llengua i Literatura.
  • Adquisició de Llengües.
  • Individus i Societats. Depenent del centre, pot incloure matèries com Història o Gestió Empresarial.
  • Ciències. Inclou Física, Química o Biologia, entre d'altres.
  • Matemàtiques. 
  • Arts. Pot comprendre matèries com Cinema, Dansa, Música o Teatre.

Avaluació del Batxillerat Internacional

La valoració del progrés dels estudiants es duu a terme mitjançant dos tipus d'avaluacions:

 • Internes, realitzades pels professors del centre. Poden incloure presentacions orals, treballs de laboratori i investigacions.
 • Externes, realitzades al final del segon curs. Es tracta d'exàmens corregits per personal de l'Organització del Batxillerat Internacional extern al centre educatiu.

La forma d'avaluar varia en funció del contingut:

 • En les matèries pertanyents als sis grups d'assignatures els alumnes i alumnes obtenen una nota màxima de 42 punts (7 punts per cada matèria).
 • Les tres assignatures del tronc comú (TdC, Monografia i CAS) s'avaluen com a Apte o No apte. L'alumnat pot sumar fins  a 3 punts més (1 punt per cada assignatura).

Per obtenir el Diploma es necessiten almenys 24 punts del total de 45, a més d'haver superat les assignatures del tronc comú.

En el cas d'haver cursat el Batxillerat Internacional juntament amb l'ordinari obtindràs les dues titulacions:

 • Diploma del Batxillerat Internacional
 • Títol de Batxiller 

Depenent de les llengües que hagis cursat i de la qualificació obtinguda en les matèries impartides en un idioma estranger, podràs obtenir el Diploma Bilingüe de l'IB.

Accés a la universitat amb el Diploma IB

Un cop superat el Programa del Diploma, podràs accedir a una carrera universitària en universitats d'arreu del món.

Si vols estudiar en una universitat internacional informa't sobre el procés d'admissió establert en cada cas (documentació requerida, proves específiques, notes d'accés, etc.).

En el cas que vulguis accedir a una universitat pública espanyola, tens tres opcions diferents:

 

1. Només amb la nota de l'IB

Pots accedir directament amb la teva nota d'accés. Has de verificar la teva nota a través de la UNED, que és la universitat encarregada de gestionar l'admissió d'estudiants que han cursat programes internacionals.

Les notes de l'IB són sobre 45 punts mentre que les notes d'accés a la universitat són sobre 10 punts. A continuació, podràs veure les equivalències entre la nota final de l'IB i la nota d'accés a la universitat espanyola:

 

Nota Batxillerat Internacional Nota d'accés espanyola
24 5
25 5,28
26 5,55
27 5,83
28 6,11
29 6,39
30 6,66
31 6,94
32 7,22
33 7,49
34 7,77
35 8,05
36 8,32
37 8,60
38 8,88
39 9,16
40 9,43
41 9,71
42-45 10
Taula extreta de la Resolució de 6 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats.
 

2. Sumar punts a la nota de l'IB

La nota de tall d'algunes carreres pot ser superior a 10 punts. Depenent del grau universitari que vulguis estudiar, hauràs d'incrementar la teva nota d'admissió. Per a això, tens tres possibilitats que et permetran sumar fins a 4 punts a la teva nota d'accés:

 • Presentar-te a la fase específica de la PAU.
 • Realitzar les Proves de Competències Específiques (PCE) de la UNED, que tenen una validesa de dos cursos acadèmics.
 • Demanar el reconeixement d'assignatures substitutiu d'algunes PCE. La validesa d'aquest reconeixement dependrà dels criteris d'admissió de la universitat demanada. Consulta quines que poden ser reconegudes i quins tràmits has de seguir al web de la UNED.

3. Amb el títol de Batxiller

Si a més del Diploma IB has obtingut també el títol de Batxillerat, depenent de la teva qualificació et pot interessar accedir a la universitat amb la nota del títol de Batxiller. Posteriorment has de presentar-te a la fase general i, si ho necessites, a la fase específica de la selectivitat.

 

En el cas d'universitats privades, el procés d'admissió podria variar. Consulta les pàgines web de cada centre per conèixer els requisits específics d'accés que tinguin establerts.

 

 

Abans de decidir et recomanem que busquis els testimonis d'altres estudiants que ja hagin cursat el PD, per conèixer la seva experiència.

També pots comparar aquest programa amb el Batxillerat ordinari i amb el Batxibac, per triar la millor opció per a tu.

Pots ampliar la informació al web oficial de l'Organització del Batxillerat Internacional i buscar els centres que ofereixen aquest programa per trobar el que més t'interessi.