Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Batxibac

Si tens clar que vols estudiar Batxillerat, t'interessa conèixer les opcions de cursar aquests ensenyaments amb part del temari en francès per obtenir dues titulacions en dos anys.

A continuació podràs descobrir en què consisteix el programa Batxibac.

Què és el Batxibac

El Batxibac és un programa acadèmic bilingüe que et permet obtenir dues titulacions oficials en dos anys:

  • Títol de Batxiller espanyol.
  • Diplôme du Baccalauréat francés.

Després de superar el Batxibac podràs accedir directament a l'educació superior a qualsevol comunitat de l'Estat espanyol i també a França.

Es pot cursar el Batxibac en qualsevol de les modalitats de Batxillerat existents, depenent de les modalitats que ofereixi cada centre.

estudiant batxibac

Actualment a Catalunya el Batxibac s'imparteix aproximadament a 70 centres educatius

També es pot cursar el Batxibac a França.

Requisits per accedir al Batxibac

A més de tenir el títol de Graduat en ESO, per accedir al Batxibac l'alumne o alumna ha de complir un dels següents requisits:

En alguns instituts et poden demanar presentar-te a una prova per demostrar el teu nivell de francès.

Si en algun centre educatiu la quantitat de sol·licituds supera les places ofertades per estudiar el Batxibac, es podran aplicar criteris d'admissió per ordenar les sol·licituds, com pot ser la nota mitjana de l'ESO.

Currículum mixt del Batxibac

Els centres educatius que ofereixen el Batxibac imparteixen un currículum mixt amb un terç dels continguts impartits en francès.

A més d'aprofundir en l'ensenyament de la llengua francesa, el pla d'estudis del Batxibac té la finalitat de donar a conèixer la realitat social, històrica i política de França.

Per garantir aquest acostament a la cultura francesa, el currículum del Batxibac inclou les següents matèries impartides íntegrament en francès:

  • Llengua i literatura franceses
  • Història de França

També hauràs de realitzar el Treball de Recerca (TR) en francès.

Per tal d'aprofundir en la perspectiva intercultural la càrrega horària setmanal al Batxibac és superior a la del Batxillerat ordinari.

Per completar el terç del currículum en francès, l'alumnat podria cursar una altra assignatura no lingüística impartida en aquest idioma. 

Depenent del centre, el pla d'estudis pot incloure també viatges culturals i programes d'intercanvi amb centres educatius francesos.

Avaluació del Batxibac

Per obtenir la doble titulació hauràs d'aprovar totes les matèries dels dos cursos de Batxillerat i, a més, superar una prova externa realitzada en francès que avalua les matèries següents:

  • Llengua i literatura franceses. Consta de dues parts. La primera és un exercici escrit en el qual s'ha d'elaborar un assaig i respondre breument a qüestions sobre un text presentat. La segona part és un exercici oral on, a partir d'un tema, hauràs de realitzar una breu exposició individual i debat amb altres alumnes.
  • Història. És una prova escrita que avalua els continguts de la matèria comuna d'Història i també els de la matèria específica d'Història de França.

L'avaluació d'aquests exàmens la realitza un tribunal extern al centre.

La nota de la prova externa representa un 30% de la qualificació final per a l'obtenció del títol. 

El 70% de la nota final del Diplôme s'obté de la mitjana de les qualificacions de Batxillerat.

Accés a la universitat des del Batxibac

Amb la doble titulació podràs accedir a la universitat tant a Espanya com a França.

 

Accés a la universitat espanyola

En aquest cas tens dues vies per accedir als graus universitaris impartits a Catalunya i a la resta de comunitats de l'Estat espanyol i podràs utilitzar aquella que sigui més avantatjosa per a tu.

1. Amb el Títol de Batxiller:

En primer lloc, hauràs de superar la fase general de la selectivitat. No és obligatori que realitzis les proves d'Història d'Espanya i Primera Llengua Estrangera ja que aquestes matèries poden ser puntuades amb la nota obtinguda en la prova externa en les matèries d'Història i Llengua i literatura franceses, respectivament.

Posteriorment de forma opcional podràs examinar-te de la fase especifica de les PAU per millorar la teva nota d'admissió a la carrera.

2. Amb el Diplôme de Baccalauréat:

L'accés a les universitast de l'Estat espanyol és directe amb la nota del Diplôme de Baccalauréat.

En el cas que la nota de tall de la carrera a la qual vulguis accedir sigui superior a 10, podràs realitzar els exàmens de la fase voluntària de selectivitat per millorar la teva nota d'admissió.

 

Accés a la universitat francesa

Amb el Diplôme du Baccalauréat tindràs accés directe a les carreres universitàries de França.

Has de tenir en compte que a França no hi ha una prova d'accés a la universitat com a tal, però les universitats poden establir requisits d'accés. Hauràs de consultar el procediment específic establert per cada centre.

 

 

Si tens clar que vols cursar aquesta doble titulació, pots consultar la resta de sortides acadèmiques a les quals pots optar amb el títol de Batxiller.

 

Informa't dels centres que imparteixen el Batxibac a la pàgina  Tria educativa de la Generalitat de Catalunya o a la del Ministeri d'Educació, Formació Profesional i Esports.

També pots accedir als models dels diferents exàmens de la prova externa.

 

I si vols conèixer altres tipus de Batxillerat, visita els nostres continguts sobre el Batxillerat Internacional i la Doble titulació de Batxillerat i Ensenyaments Esportius, per escollir el que millor respongui als teus objectius.