Orientació Acadèmica

Modalitats i estructura del batxillerat

 • Estructura del batxillerat

  Les assignatures del batxillerat LOMCE s'estructuren de la següent forma:
   
  • Matèries comunes: aquestes assignatures proporcionen una formació general a l'alumnat. Algunes són obligatòries i altres varien en funció de la modalitat de batxillerat triada.
  • Matèries de modalitat: són assignatures per poder profunditzar en la modalitat de batxillerat triada. Els centres i les administracions educatives en fixen la seva oferta.
  • Matèries específiques: en aquest tipus d'assignatures s'hi inclouen assignatures específiques, assignatures d'ampliació de continguts o altres assignatures a determinar per les administracions educatives.
  Podràs obtenir el títol de batxillerat superant totes les matèries.

  Si el que vols és accedir a la universitat després del batxillerat, hauràs de superar una prova específica d'accés.
   

  Modalitats i matèries de batxillerat

  Hi ha tres modalitats de batxillerat:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials
  • Arts

  Quines assignatures has de cursar?

  Has de cursar totes les matèries comunes, la matèria comuna d'opció de bloc i dues o tres matèries de modalitat, la tercera matèria de modalitat pot ser una matèria d'una altra modalitat o dues matèries específiques.

  Matèries comunes:

  Matèria 1r curs 2n curs
  Llengua catalana i literatura x x
  Llengua castellana i literatura x x
  Llengua estrangera x x
  Filosofia x  
  Educació física x  
  Ciències del món contemporani x  
  Història de la filosofia   x
  Història   x
  Tutoria x x
  Treball de recerca x x
   

  Matèries de modalitat i específiques:

  Modalitat Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials Arts
      Humanitats Ciències Socials  
  Matèria comuna d'opció
  • Matemàtiques I i II
  • Llatí I i II
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II
  • Fonaments de les arts I i II
  Matèries de modalitat
  • Biologia I i II
  • Ciències de la terra I i II
  • Dibuix tècnic I i II
  • Electrotècnia
  • Física I i II
  • Química I i II
  • Tecnologia industrial I i II
  • Economia
  • Economia d'empresa  I i II
  • Geografia
  • Grec I i II
  • Història de l'art
  • Història del món contemporani
  • Literatura castellana
  • Literatura catalana
  • Literatura universal
  • Anàlisi musical I i II
  • Anatomia aplicada
  • Arts escèniques
  • Cultura audiovisual I i II
  • Dibuix artístic I i II
  • Dibuix tècnic I i II
  • Disseny
  • Història del món contemporani
  • Literatura castellana
  • Literatura catalana
  • Literatura universal
  • Llenguatge i pràctica musical
  • Volum
  Matèries específiques
  • Una altra matèria de modalitat
  • Llengua i cultura occitanes
  • Història de la música i la dansa
  • Psicologia
  • Segona llengua estrangera I i II
  • Sociologia
  • Tècniques d'expressió graficoplàstica
  • Religió
  • Estada a l'empresa
  • Matèria específica de centre

  Puc canviar de modalitat de batxillerat?


  Segueix navegant pel nostre portal per conèixer els criteris que t'ajudaran a escollir un centre de batxillerat i a conèixer les sortides del batxillerat.
Cursos relacionats