Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Ensenyaments no reglats

Què són els ensenyaments no reglats

Els ensenyaments no reglats són aquelles que no estan regulades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, és a dir, no estan contemplades per la lleis educatives vigents i, per tant, no tenen validesa acadèmica oficial.

Aquest tipus d'estudis permeten adquirir competències tècniques i transversals, obtenir certificats i acreditar hores de formació; contribueixen al creixement personal i poden ser valorats positivament pels ocupadors en processos de selecció.

A més, alguns estudis d'educació no reglada poden tenir el reconeixement d'un organisme públic oficial, és a dir, poden conduir a titulacions homologades amb validesa professional i puntuables en oposicions i concursos de trasllats.estudis no reglats

Al no dependre de l'aprovació de l'administració, els centres que imparteixen formació no reglada poden oferir ràpidament formacions que responen a les necessitats socials, culturals o del mercat de treball creant així cursos a mesura.

La flexibilitat d'aquesta formació fa que la durada, els continguts i els horaris variïn en funció del curs i el centre de formació i personalitzar l'aprenentatge, així com facilitar la conciliació.

Així mateix, les modalitats de formació en aquests ensenyaments són molt diverses, des de presencial o semipresencial fins a online o a distància.  

Tipus d'ensenyaments no reglats

Els principals tipus de formació no reglada són els següents:

  • Cursos d'especialització tècnica realitzats per centres privats o col·legis professionals.
  • Postgraus i màsters propis de les universitats, tant públiques com privades.
  • Cursos de perfeccionament i especialització impartits per algunes universitats i centres de formació superior.
  • Cursos de temàtica diversa dirigits a destinataris amb perfils diversos realitzats per centres privats o associacions: idiomes, dansa, cuina, ofimàtica, esports, etc.
  • MOOC, en anglès, Massive Open Online Course, són cursos online i gratuïts impartits per universitats o institucions acadèmiques de prestigi.
  • Activitats extraescolars ofertes en centres d'Educació Infantil i Primària, ESO o Batxillerat o fora d'ells.

Les temàtiques d'aquests cursos són molt diverses i poden tenir enfocaments molt variats. A continuació, pots trobar alguns dels cursos no reglats que pots realitzar segons temàtica:


Si vols consultar formacions i estudis més específics, pots accedir al Diccionari d'Estudis, en el qual trobaràs una descripció detallada de nombrosos estudis

Vies d'accés

Els requisits d'accés per realitzar una formació no reglada dependran de la mena de curs i el centre on decideixis cursar-lo. Per això, per conèixer-los amb detall, hauràs de dirigir-te al centre formatiu que imparteixi el curs que t'interessi.

En alguns casos no et demanaran cap requisit per accedir a la formació, però per realitzar altres cursos podrien exigir-te, per exemple:

On estudiar

Existeix una gran varietat de centres d'estudis no reglats. Alguns poden ser centres especialitzats en un tema concret, mentre que uns altres són més generalistes. Alguns poden oferir formació reglada i no reglada i altres, en canvi, imparteixen exclusivament formació no reglada.

En qualsevol cas, és important que tinguis en compte una sèrie d'aspectes abans de triar un centre, com per exemple, definir l'objectiu de la formació, conèixer el tipus de titulació a obtenir, valorar la disponibilitat de temps, diners i energia, explorar les característiques i els serveis que ofereix el centre, analitzar els plans d'estudi i preguntar pel professorat i buscar criteris externs de qualitat com la posició en els rànquings o els premis atorgats.
 Si vols saber més sobre aquesta mena de formació, pots explorar l'oferta formativa dels diferents centres o consultar els ensenyaments que s'imparteixen classificades per temàtiques, modalitats i tipologies de formació, entre altres categories, mitjançant el cercador de cursos de Educaweb.