Orientació Acadèmica

Què és un MBA?

 • Què és un MBA?

  Els Masters in Business Administration (MBA) són programes de postgrau especialitzats en gestió i administració d'empreses i/o temes econòmics i administratius. Els MBA es poden cursar a tot el món i formen part de l'oferta formativa de les Escoles de Negocis.

  mba

  Existeixen molts tipus de MBA però la majoria, tenen una sèrie d'assignatures comunes relacionades amb la comptabilitat, l'organització, les estratègies de negoci, els mètodes estadístics, l'economia i finances i el màrqueting.

  Consten d'un mínim de 30 crèdits (cada crèdit suposa 10 hores lectives, teòriques o pràctiques), però habitualment  tenen de 50 a 100 crèdits. Poden ser màsters en horari complet ("full-time"), màsters en horari parcial ("part time"), Executive MBA (MBA per a executius) que són programes que exigeixen experiència directiva prèvia o MBA online, entre d'altres.

  Un MBA utilitza diferents metodologies didàctiques: avaluació contínua, mètode de cas, Role Playing, etc.

  Objectius d'un MBA

  Els MBA tenen com a objectiu dotar-te de les eines necessàries que et permetran dur a terme una bona direcció empresarial. A partir d'exemples pràctics i tècniques didàctiques específiques, vas coneixent les funcions d'aquest tipus de càrrec i pots veure la millor forma d'assumir les teves responsabilitats.

  Existeixen una sèrie de competències fonamentals que un MBA ha de desenvolupar, com són: la capacitat de lideratge, la gestió, la motivació d'equips, la comunicació verbal i escrita, el coneixement tècnic específic i una visió global de la direcció que variaran en funció del tipus de MBA al que optis.
   

  A qui va dirigit un MBA?

  Un MBA va dirigit a persones titulades universitàries i/o professionals en actiu. Per accedir-hi és necessari que disposis d'una titulació universitària (grau o equivalent). Alguns centres poden exigir-te altres requisits com cartes de recomanació o còpies de l'expedient acadèmic.

  Els Executive MBA (MBA per a executius/ves) són programes que exigeixen una experiència directiva prèvia i van dirigits a persones que ja tenen llocs de responsabilitat però volen millorar les seves habilitats de management.
   

  Procés d'admissió d'un MBA

  La majoria d'escoles de negocis duen a terme un estricte procés d'admissió que pot durar mesos, o inclús anys si també vols sol·licitar una beca o superar les proves GMAT (Graduate Management Admision Test).

  Per aconseguir cursar un dels millors MBA del món, no només és necessari que tinguis una bona formació de  base i predisposició, també t'hauràs de preparar correctament tots els processos selectius que hagis de superar.

  Característiques del procés d'admissió

   
  • Abans de començar el procés selectiu cal que t'informis dels requisits i terminis per entregar la documentació. També és necessari que t'assessoris sobre si es necessita carta de recomanació, certificats, etc.
  • Algunes de les escoles de negocis més importants del món exigeixen la superació del GMAT com a un dels criteris d'admissió als seus màsters. El Graduate Management Admision Test  (GMAT) és un examen que es realitza en anglès i mesura la capacitat analítica, verbal i matemàtica de les persones que opten a la candidatura. El GMAT és una prova internacional, pots realitzar-la a qualsevol país del món. Moltes escoles de negocis internacionals l'inclouen entre els seus requisits d'accés, altres, admeten aquest examen com a complement de les seves pròpies proves de selecció.
  • Dominar l'anglès és fonamental per realitzar un MBA, per això, alguns centres exigeixen el Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Aquesta prova serveix per avaluar els coneixements d'anglès dels candidats no natius en aquest idioma. L'examen es pot realitzar a les escoles d'idiomes i per Internet.
  • Alguns centres espanyols exigeixen el test d'Admissió a Escoles de Negocis (ADEN). Es tracta d'una prova en castellà, orientada a l'alumnat de parla hispana, que consta de 4 apartats: raonament verbal i numèric, personalitat, competències i estil professional i nivell d'idiomes.
  • Per últim, hauràs de realitzar una entrevista. En aquesta es contrasta la informació de la sol·licitud amb els detalls de la trajectòria professional, i alhora s'analitza si compleixes amb el perfil adequat per a aquest MBA en concret. Algunes preguntes que poden fer-te són: Quins són els teus objectius a curt i llarg termini? En quines altres escoles has sol·licitat l'admissió?, etc.

  Sortides professionals dels MBA

  El futur professional de les persones titulades és cada vegada més important per a les escoles de negocis. Els centres donen cada vegada més atenció als resultats d'inserció laboral, per això, molts MBA actuals estan incorporant experts en assessoria laboral per avaluar als candidats i a les candidates en el moment de la seva admissió i establir les expectatives dels futurs estudiants i de les futures estudiantes.

  Tot i la situació econòmica i les dificultats en la cerca de feina en tots els sectors, els especialistes en recursos humans segueixen veient els MBA com a la millor garantia per a accedir al mercat de treball, ja que, algunes de les escoles més prestigioses presumeixen d'inserir el 92% del seu alumnat en menys de tres mesos.

  Coneix els rànquings dels estudis de màster.
Cursos relacionats