Orientació Acadèmica

Com triar un màster?

Com triar un màster o postgrau?

Triar un màster o postgrau que respongui a les teves necessitats implica analitzar bé les teves necessitats de formació, i també, analitzar al detall l'amplia oferta formativa. Hi ha un gran número d'estudis de màster (oficials o propis), postgraus, cursos d'especialització, etc., i trobar el que millor respongui a les teves necessitats no sempre és fàcil.

Triar un màster

Què s'ha de tenir en compte per escollir un màster? 

A continuació, trobaràs una sèrie d'aspectes que t'ajudaran a triar el màster que millor encaixi amb els teus objectius i necessitats:
 
 • Reflexiona sobre quin és el teu objectiu. Abans de triar un màster o un postgrau, pensa si vols especialitzar-te en el mateix àmbit de la carrera que has cursat o si vols aconseguir una especialització d'un altre àmbit, ja sigui relacionat o no.
 
 • Consulta l'oferta acadèmica existent, ja sigui aquí o a l'estranger, comparant els plans d'estudi i les competències que adquiriràs entre els diferents centres que ofereixen postgraus similars o dins del mateix camp professional.
 
 • Alguns màsters o postgraus s'imparteixen en diferents idiomes. Per exemple, existeixen titulacions que es poden cursar íntegrament o parcialment en anglès. Així, si la teva intenció és treballar a l'estranger, la llengua emprada en els estudis serà un element a tenir en compte. 
 
 • Informa't sobre els requisits d'accés i criteris d'admissió. Depenent del centre i de la mena de formació, t'exigiran uns requisits o altres. Generalment, s'exigeix estar en possessió d'una titulació universitària, però, a més, el centre pot requerir certificats d'idiomes o realitzar algun tipus de procés selectiu mitjançant l'expedient acadèmic o una entrevista personal als candidats. 
 
 • Una vegada hagis decidit quin postgrau fer, és recomanable que coneguis el prestigi del centre i de la formació. Un màster realitzat en un centre reconegut pels empresaris del sector et beneficiarà en un procés de selecció de personal.
 
 • Informa't de la metodologia utilitzada en el màster. És preferible que sigui pràctica, amb exercicis de simulació i anàlisi de situacions i casos reals.
 
 • La possibilitat de fer pràctiques en empreses és un valor afegit del programa. Pregunta sobre les oportunitats que ofereix el centre formatiu en relació a aquesta formació pràctica.
 
 • Coneix al professorat que impartirà el curs. En funció del màster, serà més o menys important que els membres del professorat siguin investigadors reconeguts que publiquen en revistes de prestigi, o professionals en exercici que tinguin un contacte més directe amb el món empresarial.
 
 • Visita les instal·lacions i els mitjans tècnics del centre, sobretot si és un postgrau per al qual és important que el centre hagi adoptat les noves tecnologies i estigui al dia de les novetats en la seva àrea formativa.
 
 • És important que t'informis de les perspectives professionals de la formació, el nivell de col·locació de l'alumnat i del nombre d'empreses i institucions amb les quals col·laboren. A més, el centre pot disposar de una borsa de treball per als seus egressats. 
 
 
 • Coneix el perfil de l'alumnat matriculat, ja que amb ells també podràs millorar la teva xarxa de contactes professionals.
 
 • Informa't de les relacions del centre amb universitats, entitats i empreses estrangeres, i per tant, si hi ha possibilitats de realitzar una part del postgrau en un altre país
 
 • Considera la durada de la titulació. Els estudis de postgrau tenen una durada entre 30 i 120 crèdits, és a dir, entre 1 o 2 anys. 
 
 • Tingues en compte el preu de la formació. El cost és un dels criteris més importants a l'hora de decantar-se per uns estudis o altres. Aquest dependrà del tipus de màster o postgrau i de la titularitat del centre. Algunes institucions ofereixen mecanismes de finançament, fins i tot pots optar a beques i ajudes de la pròpia universitat o del Ministeri d'Educació i Formació Professional.